Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program

Učební plán

Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň

Dotace

1. stupeň

2. stupeň

Dotace

2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

7+1

7+1

7+1

6+2

6+1

33+6

4

4

4

3+1

15+1

Literární seminář

 

 

 

 

 

 

0+1

0+1

0+1

 

0+3

Anglický jazyk

0+2

0+2

3

3

3

9+4

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2+1

2+1

2+1

6+3

Matematika a její aplikace

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

20+5

4+1

4+1

4+1

3+1

15+4

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

 1

1

2

1

 

 

2

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

2

1+1

3

3

11+1

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

3

Člověk a příroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

1+1

1+1

5+2

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

 

 

2

Výtvarná výchova

1

1

2

1

2

7

2

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

0+1

1

1

1

3+1

Celkem hodin

22

22

24

25

25

102+16

29

30

32

31

104+18

Poznámky k učebnímu plánu:

  • D = v hodinové dotaci je využita disponibilní hodina
  • Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od 1. do 9. ročníku, v 1.a 2. ročníku je využito po 2 disponibilních hodinách
  • Další volitelný jazyk je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku po 3 hodinách v nabídce ruský a francouzský jazyk

 

Školní vzdělávací program

Úvodní stránka

Obsah ŠVP

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

4. Učební plán

5. Učební osnovy:

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní družina