Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Rada rodičů Mírák

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů, a na kterého se můžete také obracet s případným dotazem či námětem.

Klub rodičů přispěl v minulých letech na učebnice, atlasy, nákup sportovních dresů pro reprezentaci dětí na závodech a dopravu dětí na sportovní akce.

Transparentní účet KR: 7108069001/5500

Výše příspěvku je 250,-  za jedno dítě.
Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:
1.dítě – 250,- Kč
2.dítě – 150,- Kč
a další dítě 0,- Kč
Příspěvky jsou dobrovolné a lze je hradit bankovním převodem na transparentní účet 7108069001/5500 s variabilním číslem dítěte
Třídní zástupci: 

1.A - Jana Haltmarová, peri.na@seznam.cz

1.B - prozatím neobsazeno​

2.A - Yveta Pernicová Galová, galovay@seznam.cz

3.A - Monika Hykrdová, monika.hykrdova@seznam.cz

3.B - Marie Katzerová, marie.katzerova@email.cz

4.A - Luisa Divišová, luisa.divisova@gmail.com

4.B - Nina Táborská, nina.taborska@seznam.cz 

5.A - Anna Motejzíková Pospíšilová, anna.posp@seznam.cz 

6.A - ​Eva Zídková, zidkova@gmail.cz 

7.A - prozatím neobsazeno

7.B - prozatím neobsazeno

8.A - Monika Hirschová, m.hirsch@email.cz 

9.A - prozatím neobsazeno​

Základní informace

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.
Registrace provedena:  24. 10. 1991
IČ: 72568046
Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Vedení Klubu rodičů

Předseda: Nina Táborská
Místopředseda: Luisa Divišová