Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Celé Česko čte dětem

Od školního roku 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Cílem akce je budovat čtením pevné vazby mezi rodiči a dětmi, v našem případě mezi dětmi a učiteli. Víme, že pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Pravidelně budeme předčítat v hodinách výtvarné výchovy a do projektu budou zapojeni také žáci navštěvující čtenářský klub. Připojte se k nám a čtěte svým dětem 20 minut denně.

STRÁNKY PROJEKTU