Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Rukodělný kroužek

Rukodělný kroužek vede pí učitelka Prokopová.

Cílem je osvojit si základy šití, vyšívání a háčkováni, vést k systematické práci, rozvíjet estetické cítění a naučit se správnému zacházení s jehlou a háčkem.

Žáci se budou učit - šití (základní stehy), vyšívání (křížek, řetízkový steh, stonkový steh) a háčkování (řetízkové oko, krátký a dlouhý sloupek, maňásek).

Cena je 1000,- Kč / 1 pololetí (včetně materiálu)

Přesný termín a přihlašování se vede přes Edookit.