Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Z historie školy

V srpnu 1928 bylo započato se stavbou budovy školy za dozoru městského stavitele Králíka podle projektu architektů Fuchse a Poláška. Vznikla jedna z nejmodernějších školních budov v Brně, s betonovou rámovou konstrukcí, s cihlovou výplní a rovnou střechou. Také řešení oken, dveří, bezesparých podlah, vestavěný nábytek, centrální šatna u vchodu i terasa nad tělocvičnou sloužící pro oddech dětí o přestávkách bylo neobvyklé a moderní.

13. října 1929 - slavnostní otevření školy na Babákově náměstí (dnešní nám. Míru)

šk. rok 1931/32 - provedena přístavba tří místností

23. února 1937 - přejmenování školy na "Smíšená obecná Jana Pospíšila"

šk. rok 1939/40 - zápisy v kronice školy končí, za okupace psána nová kronika podle tehdejších nařízení

šk. rok 1945/46 - zahájení pravidelného vyučování po osvobození. Škola rozdělena na dvě samostatné - I. Obecná škola Jana Pospíšila a II. Obecná škola

šk. rok 1946/47 - obě školy spojeny v pokusnou školu, spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickýcm J. A. Komenského

šk. rok 1948/49 - nový název Národní škola v Brně, Babákovo nám.

od 1. září 1954 zřízená Osmiletá střední škola v Brně, nám. Míru (dříve Babákovo nám.)

šk. rok 1958/59 - na Lerchově ulici č. 65 zřízena Osmiletá střední škola, na náměstí Míru zřízena Národní škola

šk. rok 1960/61 - škola přejmenována na Základní devítiletou školu 1. - 5. ročník

červen 1992 - ukončení existence Základní školy Brno, Lerchova 65

1. července 1992 - budova ZŠ Lerchova 65 oficiálně předána Cyrilometodějské kongregaci, kde vznikla církevní ZŠ

1. srpna 1992 - vzniká samostatná Základní škola Brno, nám. Míru 3

15. listopadu 1993 - započata rekonstrukce budovy školy, která byla skončena ve školním roce 1994/95

prázdniny 1997 - celková rekonstrukce sociálního zařízení, úprava zeleně v areálu školy a oprava stávajícího hřiště

červenec 2004 - přestavba šaten

1 září 2005 - otevřena nová školní jídelna s výdejnou

září - listopad 2011 - rekonstrukce tělocvičny

listopad 2012 - nová fyzikálně-chemická učebna

2013 - zahradní altán pro výuku

2014/2015 - celková kultivace zahrady, záhony pro výuku Člověka a svět práce, stavba petangového hřiště

2016 - nová vrátnice ve vestibulu školy

2018 - výměna některých oken, rekonstrukce hřiště

2019/2020 - digitalizace školy, zavedení optického kabelu, spuštění školního informačního systému

léto 2022 - nový altán k venkovní výuce u jídelny

2022/2023 - rekonstrukce bývalého školnického bytu, který dále bude sloužit jako prostory školní družiny

 

Stará fotka školy