Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Projekt Brno

Vyučující základní školy připravili dlouhodobý projekt pro žáky, který jim má pomoci seznámit se s městem, ve kterém žijí. V každém ročníku navštíví studenti jednu přírodní památku, významný historický objekt či muzeum. Cílem projektu je, aby za devět let povinné školní docházky poznali místo, kde bydlí – město Brno a jeho okolí. V letošním školním roce připadá projektový den na 27. června 2018.

 

1. ročník - Brněnská přehrada a hrad Veveří

Žáci prvního ročníku navštěvují Brněnskou přehradu a hrad Veveří. V Brněnské přehradě prozkoumají druhy ryb, které se v přehradě vyskytují a dozví se, kdy a jak byl hrad postaven.

 

2. ročník - Kapucínské náměstí, Zelný trh a Petrov

Druháčci navštěvují centrum města - Kapucínské náměstí, Zelný trh či katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrově. Připomínají si, proč katedrála odbíjí již v jedenáct hodin nebo proč se Zelný trh jmenuje Zelný.

 

3. ročník - soutok Svitavy a Svratky

Na návštěvě soutoku Svitavy a Svratky v Přízřenicích si studenti připomenou pověst O brněnském drakovi, který se usídlil právě na břehu řeky Svratky. Zopakují si také termíny pramen, pravostranný a levostranný přítok či soutok.

 

4. ročník - Anthropos

V rámci projektového dne navštěvují žáci čtvrtého ročníku muzeum Anthropos jako připomínku nejstarší lidské historie.  

 

5. ročník - areál hradu Špilberk, kasematy

Žáci pátého ročníku mají naplánován výlet na hrad Špilberk. Dozví se, kdy byl hrad poprvé zbudován a jakým slohem je vystavěn. Osvětlí si význam podivného slova kasematy, zjistí, k čemu na hradě sloužily či jak se tyto prostory používaly v průběhu 2. světové války.

 

6. ročník – Historické jádro města Brna

V šestém ročníku se žáci opět dostanou do středu města. S průvodcem vystoupají na věž Staré radnice, prozkoumají Zelný trh, prohlédnou si katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrově. Prochází Denisovými sady a svoji prohlídku končí na náměstí Svobody a u kostela sv. Jakuba.

 

7. ročník - Přírodovědný výlet z Vranova do Lelekovic přes Babí lom

Žáci sedmého ročníku podnikají pěší pochod z Vranova přes Babí lom do Lelekovic. Na trase si ověřují své znalosti práce s mapou a s buzolou a připomínají si nejznámější české listnaté stromy.

 

8. ročník – Löw-Beerova vila

Pro žáky osmého ročníku je připraveno seznámení s osobností a odkazem významného brněnského židovského podnikatele Alfreda Löw-Beera. Návštěva vily má obeznámit žáky s významem textilního průmyslu a s vlivem průmyslové revoluce na město Brno. Neopomenou se zmínit rovněž o vile Tugendhat, kterou postavil pro Löw-Beerovu dceru Gretu a jejího manžela Fritze Tugendhata světoznámý architekt Ludwig Mies van der Rohe.

 

9. ročník - Technické muzeum

Poslední ročník navštěvuje v projektový den Technické muzeum, ve kterém si připomínají technický vývoj našeho lidského společenství.