Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně


Mgr. Irena Vaníčková - kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Julínková  

Telefon: 543 211 805

Email: zastupce@zsmirubrno.cz

            reditelka@zsmirubrno.czz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

HARMONOGRAM  - KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ŠK.ROK 2020/2021

 

  ZÁŘÍ           –   základní  informace  o přijímacím  řízení  ve stávajícím školním roce 

                                      /v rámci  třídních schůzek  15. 9. 2020/

               

  ŘÍJEN          -   1.10.  beseda s kariérovými poradci společnosti   VISC, s.r.o. (v rámci projektu města Brna na podporu 

                           dalšího vzdělávání žáků, volby  povolání a kariérového poradenství obecně   /v hodině ČSP/ ZRUŠENO

                      -    vyzvednutí  přihlášek  pro  umělecké  obory  s talentovou  zkouškou  /u vých.poradkyně/     

                      -    žáci  9.ročníku obdrží  seznam  SŠ a učebních  oborů  v Jihomoravském  kraji    /tzv. Atlas školství/

                     

 

LISTOPAD      -    5.11. beseda pro žáky 9.ročníku na téma volba povolání, uplatnění v oboru, profesní testy

                         -V NÁHRADNÍM TERMÍNU

                        -   20. - 21.11. 2020  akce " Festival vzdělávání " - prezentace středních odborných  škol, odvětví a řemesel, BVV

                                  (individuální  návštěva  s rodiči)  -  doporučuji !!

                        -   do  30.11. 2020  podání  přihlášek   do uměl. oborů (nezajišťuje škola)

 

PROSINEC      -   8.12 .2020  schůzka rodičů s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení, vyplňování přihlášek,

                             informace k tzv .zápisovým lístkům (možnost zakoupení přihlášek  - 4,- Kč za 1 ks)

 

 LEDEN              -   talentové zkoušky /umělecké obory/

                         

 

ÚNOR             -    nejpozději do 12. 2. 2021   odevzdání vyplněných přihlášek třídnímu učiteli k potvrzení  a doplnění údajů

                   

BŘEZEN          -   do  1. 3. 2021   doručení  potvrzených   přihlášek   na příslušné  střední školy

                                / zajišťují  si  zákonní zástupci, nikoliv ZŠ !! /

 DUBEN           -   přijímací zkoušky   5. a  7.ročník      14. a 15. 4. 2021

                                                              9.ročník      12. a  13.4. 2021      

                             -  po přijetí žáka si rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku  vyzvednou u  VP  zápisové lístky  

 

  KVĚTEN          -   2.kola   přijímacího  řízení / vyhlašují gymnázia a SŠ/    

                          - beseda pro žáky 8.ročníku na téma volby povolání a uplatnění v oboru na trhu práce

*sledujte  www.atlasskolstvi.cz

                www.gwo.cz

                www.istp.cz

                www.infoabsolvent.cz

 

**sledujte webové stránky jednotlivých  SŠ a gymnázií, na kterých budou uveřejněna

                          data „Dne otevřených  dveří“   /DOD/  - doporučujeme  školy navštívit