Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Žákovský parlament

Kdo: zástupci tříd, kteří se chtějí podílet na chodu naší školy. Každý člen parlamentu má možnost se zapojit a přinést nápad, který pak společně zrealizujeme.

Vede: Mgr. Kateřina Pekařová

Co jsme organizovali:

- Stezka odvahy

- Filmové odpoledne

- Turnaj v piškvorkách

 

Den boje proti rakovině:

Za odměnu na výlet do obory Holedné: