Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách základní školy na náměstí Míru. Jsme menší škola s příjemným prostředím, milými učiteli a velkou zahradou v klidné čtvrti s dobrou dopravní dostupností. Pokud byste se rozhodli přijít k nám k zápisu, níže Vám poskytujeme několik důležitých informací, které byste rozhodně neměli přehlédnout. 

Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, využijte prosím virutální prohlídku.

Zápis na naší škole se bude konat 18. a 19. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00.

Edit 27.3.: Rezervační systém byl dnes spuštěn.

Zápis bude společný pro všechny děti.

Pokud jste spádoví a nemohli byste se v tyto dny z vážného důvodu (!) dostavit, kontaktujte nás prosím na sekretariat@zsmirubrno.cz 
nebo v úřední dny školy na tel. 543 211 805 (email je jistější)
.

Jak bude zápis probíhat?

Budeme rádi, když přijdete i s předškoláčkem. Vezme si ho na starosti nějaká paní učitelka / pan učitel a společně si projdou a splní pár zábavných a zajímavých aktivit. Jde o to, že se naši učitelé podívají, jak je na tom předškoláček se školní zralostí, můžou Vám doporučit, na co se ještě před nástupem do školy zaměřit. V případě potřeby bude k dispozici školní speciální pedagožka, která případně rodičům poskytne konzultace.
Není to žádné přijímací řízení, výsledek kolečka nijak neovlivní výsledek zápisu. Krom informací pro Vás jde také o to, že paní učitelka / pan učitel (ještě nevíme) v první třídě bude vědět, co zhruba konkrétní děti, které nakonec nastoupí, budou potřebovat a už od začátku tomu může přizpůsobit svoji výuku.

Vy mezitím vyplníte nějaké papíry a popovídáte si s pí ředitelkou, takže se můžete vyptat na to, co Vás zajímá.

V letošním roce plánujeme otevřít pouze jednu třídu. Kritéria pro přijetí budou:

1) spádovost,

2) u nespádových mají přednost Ti, kteří už u nás mají sourozence či děti zaměstnanců.

Co budete k zápisu potřebovat?

1) Rodný list dítěte (pro ověření zák. zástupců)

2) Občanský průkaz zák. zástupce pro ověření trvalého bydliště dítěte (pokud se trvalé bydliště dítěte liší, pak potřebujeme jeho průkaz nebo potvrzení z městského úřadu o trvalém bydlišti)

2) Přihlášku vygenerovanou v systému určenému pro zápis dětí do ZŠ. Jděte na stránku https://zapisdozs.brno.cz/ a podle instrukcí si vygenerujte přihlášku, tu si prosím vytisněte, podepište pokud možno oběma zák. zástupci a dodejte do všech škol, na které se budete hlásit (jen upozornění na základě minulých zkušeností - zákonný zástupce je ve většině případů rodič dítěte nebo osoba určená soudem, není to například aktuální partner rodiče, pokud o tom nerozhodl soud)

3) Pokud budete žádat o odklad, vytiskněte si kromě přihlášky na té samé stránce také Žádost o odklad (potřebujeme oba dokumenty) a dodejte ho spolu s doporučením dětského lékaře a doporučením z pedagogicko-psychologické poradny či od klinického psychologa. Pokud ještě na termín čekáte, doneste zatím pouze žádost a domluvíme se.

4) U cizinců krom přihlášky potřebujeme rodný list (přeložený do češtiny), pas dítěte i zák. zástupců, doklad o pobytu (vizum, kartičku o pobytu apod.) a doklad potřebný k určení bydliště (může být v kartičce pobytu, nájemní smlouva apod.).

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledek přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Samozřejmě se budeme snažit dát Vám vědět co nejdříve. Výsledky zveřejníme pod čísly přihlášek na našich webových stránkách i na dveřích školy. Výsledky najdete také v systému města Brna, kde jste generovali svoji přihlášku. Pokud bychom ve Vašem případě rozhodli o nepřijetí, pak Vám přijde také dopis domů.

Spádovost škol určuje každý rok brněnská vyhláška. Seznam našich spádových ulic pro zápis na šk. rok 2024/2025:

Barvičova, Bílého, Dostálova, Foustkova (č. 11-35 lichá včetně písmen), Františky Stránecké, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Jiřikovského, Kampelíkova, Klácelova, Krondlova (lichá č. 1-9), Lerchova, nám. Míru, Pavlíkova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Sedlákova, Schovaná, Soukopova, Údolní (od č. 69 lichádo konce), Wanklova, Wolkerova, Wurmova

Pokud si stále nejste jisti, kam patříte, můžete navštívit i aplikaci na stránkách města Brna.

Pokud budete přijati na naši školu a rozhodnete se pro jinou, dejte nám prosím co nejdřív vědět.

Co by měl žáček při nástupu do 1. třídy zvládnout?

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelně.

 • Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, základní informace o rodině, dny v týdnu.

 • Orientovat se v prostoru, rozlišit,  co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Hrát kolektivní hry (pexeso, kvarteto,domino...).

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti.

 • Držet správně tužku.

 • Umět stříhat nůžkami, vystřihovat  jednoduché tvary.

 • Soustředit se alespoň 5-10 minut na práci, vydržet nad zadaným úkolem a dokončit ho.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Jíst příborem.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat, zeptat se.