Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Projekty EU

2020-2024

2024

Škola je zapojena do projektu  města Brna MAP IV.

2023/2024

Od 1.7.2023 je naše škola zapojena do projektu OPV JAK Šablony I.

2022/2023

Od letošního šk. roku je škola zapojena do programu Erasmus+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Doučování žáků škol 2022/2023

Speciální pedagog pro ZŠ (2021-2023) alias Šablony III

Na naší škole bude i nadále pracovat speciální pedagog, který vypomáhá učitelům i žákům s jejich specifickými potřebami a provádí speciálně pedagogická vyšetření a intervence. Více o činnosti spec. pedagoga můžete najít na jeho stránkách.

Rozvojové aktivity pro žáky a pedagogy (2019-2021) alias Šablony II

Škola se zapojila do pokračování minulého projektu. I nadále u nás působí školní asistent financovaný ze zdrojů EU, v následujícím školním roce potom přibude pozice speciálního pedagoga.

Nabídka kroužků se rozšířila. Krom čtenářských dílen je k dispozici i badatelský kroužek a kroužek logických deskových her ve školní družině.

Pedagogové se zúčastní některých školení, která by měla přispět k jejich většímu rozhledu v oblasti kariérového poradenství a matematické gramotnosti.

Zároveň plánujeme projektové dny ve škole i mimo ni, které by měly rozvíjet žáky i mimo povinné školní osnovy.

 

 

 

Školní asistent do ZŠ (2017-2019) alias Šablony I

Na škole od září 2017 působí školní asistent financovaný ze zdrojů EU. Jeho úkolem bude odlehčit pedagogickým pracovníkům od velké administrativní zátěže, která je v posledních letech postihla, a plnit různé pomocné práce, aby se více mohli věnovat vlastní pedagogické práci.

Zároveň budou probíhat čtenářské dílny v prvním i druhém pololetí. O čtenářské dílny se starala ve šk. roce 2017/2018 pí uč Vitíková a ve šk. roce 2018/2019 roce pí uč Konečná.

Pí uč Koutná se potom v rámci doučování věnovala našim žákům, kteří se přistěhovali z cizích zemí, aby jim pomohla adaptovat se hlavně jazykově na pobyt u nás.

 

Jazykový pobyt (2015)

Naše škola se zapojila do Výzvy č. 56 MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci tohoto projektu se v srpnu 2015 tři učitelky naší školy zúčastnily dvoutýdenního intenzívního jazykového kurzu v Galway v Irsku.

V další části tohoto projektu se 30 žáků naší školy (+ 3 učitelé) zúčastnilo studijně vzdělávacího pobytu v Anglii, který  se uskutečnil v termínu 21. 11. až 27. 11. 2015 (sobota – pátek).
Děti měly z projektu hrazenou dopravu autobusem (včetně Eurotunelu/trajektu), 4krát ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy ve formě balíčků), 9 hodin výuky angličtiny + výukové materiály, komplexní pojištění do zahraničí. Děti navštívily řadu památek a zajímavých míst v Londýně a jižní Anglii (vstupy do památek z projektu hrazeny nebyly).

 

Školní dílna (2015)

Naše škola se zapojila do Výzvy č. 57 MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na zařízení pracovních dílen.

V podkroví vyrostla krásná nová dílna, kde se žáci spolu s učiteli zabývají rukodělnými pracemi.

 

Peníze školám (2011 - 2013)

Naše škola byla od roku 2011 do roku 2013 zapojena do projektu EU "Peníze školám", který sloužil k lepšímu vybavení škol pomůckami a k inovaci vzdělávacích materiálů.