Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Čtenářské dílny

Čtenářský klub ve školním roce 2019/2020

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Šárka Konečná

KDY? každá STŘEDA od 14:00 do 15:30 (celkem 90 minut)

KDE? knihovna (3. patro)

Čteme společně i každý sám, povídáme si o knihách, autorech, životě a nasloucháme jeden druhému… Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: 

  • sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), 
  • půjčování knih domů a 
  • přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE:

  • Čtenářský klub bude probíhat v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka.
  • Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.
  • Je možné se přihlásit i v průběhu roku.

Přihlášku do čtenářského klubu lze stáhnout zde.