Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně

Vážení rodiče, od ledna roku 2020 začíná nový navazující projekt k Prevenci školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně. Je třeba Vás seznámit s těmito změnami:

  • Doučovatelé zůstávají v téměř původní sestavě: Mgr. Ryšková, Mgr. Konečná, Mgr. Benešová, Mgr. Pekařová. a Mgr. Zezulová.
  • Nově bude doučování žáků v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně pro jednoho žáka.
  • Doučovatelé se budou snažit svým působením usnadňovat přechod žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
  • Vzhledem k tomu, že počet podpořených žáků v tomto novém projektu musí být nižší než v loňském, vybrali jsme na základě zkušeností s doučováním žáky, kteří by mohli být školním neúspěchem ohroženi více.
  • Pro práci doučovatelů je opět nutný Váš souhlas, proto Vám bude nejpozději v příštím týdnu předán dokument k podpisu.

 

Projekt je podpořen v rámci výzvy OPVVV Multikulturní vždělávání (KPSVL).