Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Pedagogové

Školní rok 2020/2021

 

Ředitelka školy:           Mgr. Kateřina Julínková

Zástupce ředitele:       Mgr. Irena Vaníčková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Julínková

Metodik prevence:       Mgr. Lubomír Perka

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Zezulová

 

 

Třídní učitelé

 

Mgr. Simona Kopřivová (1.A) email: simona.koprivova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Amy Zemanová (1.B) email: amy.zemanova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Karolina Skotaková (2.A) email: karolina.skotakova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Michaela Šujanová (3.A) email: michaela.sujanova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Růžičková (3.B ) email: ivana.ruzickova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Lubomír Perka (4.A) email: lubomir.perka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Romana Koutná (4.B) email: romana.koutna@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Hana Pustějovská (5.A) email: hana.pustejovska@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Šárka Konečná (6.A) email: sarka.konecna@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Benešová (7.A) email: ivana.benesova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ladislav Hrabal (7.B) email: ladislav.hrabal@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Pekařová (8.Aj) email: katerina.pekarova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Saša Hýskova (9.A) email: sasa.hyskova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka (Čj, ČSP) email: reditelka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Irena Vaníčková, zástupkyně ředitele (Frj, Aj) email: zastupce@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Jana Horáková (Inf, D) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Večeřová (F, M) email: katerina.vecerova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Pavel Koubek (Př, Z, VV) email: pavel.koubek@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Veronika Pešinová (Frj, Aj) email: veronika.pesinova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Radka Prošková (VV) email: radka.proskova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

 

Vychovatelé

Aleksandra Chábová, vedoucí vychovatelka

Eliška Lišková, vychovatelka

Bc. Monika Kenerešová, vychovatelka

Markéta Halouzkouvá, vychovatelka

Bc. Kateřina Švábová

Tel. č. družiny 722 189 857, toto tel. číslo je zapnuté vždy od 12:00.

 

Asistenti pedagoga:         

Bc. Monika Kenerešová

Hana Lewczyszynová

Mgr. Radka Prošková

Kristýna Zezulová

Markéta Halouzková 

 

Školní asistent:

Valerie Slavíčková

 

Vedoucí zájmových útvarů:     

Aleksandra Chábová (keramika)

Mgr. Karolína Skotáková (keramika)

Mgr. Romana Koutná (divadelní kroužek)