Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Pedagogové

Školní rok 2023/2024

 

Ředitelka školy:           Mgr. Kateřina Julínková

Zástupce ředitele:       Mgr. Irena Vaníčková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Julínková

Metodik prevence:       Mgr. Lubomír Perka

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Zezulová

 

 

Třídní učitelé

 

Mgr. Amy Hrabalová (1.A) e-mail: amy.hrabalova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Romana Koutná (2.A) e-mail: romana.koutna@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Lubomír Perka (2.B) e-mail: lubomir.perka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Karolína Skotáková (3.A) e-mail: karolina.skotakova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Radka Petrová (4.A) e-mail:radka.petrova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Michaela Šujanová (4.B) e-mail: michaela.sujanova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Dominika Prokopová (5.A) e-mail: dominika.prokopova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ladislav Hrabal (6.A) e-mail: ladislav.hrabal@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Saša Hýsková (6.B) e-mail: sasa.hyskova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Pekařová (7.A) e-mail: katerina.pekarova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Benešová (7.B) e-mail: ivana.benesova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdkyoliv po tel. domluvě
Ing. Martin Říha (8.A) e-mail: martin.riha@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ondřej Franek (9.A) e-mail:ondrej.franek@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka školy (Čj) e-mail: reditelka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Tereza Košecová (Čj, Čjs, Hv, Vv, Čsp, Ls) e-mail: tereza.kosecova@zsmirubrno.cz
Kontultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Jana Horáková (D, Hv) e-mail: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Bc. Dušan Věžník (Inf, F, VV) e-mail: dusan.veznik@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Helena Tancerová (Aj) e-mail: helena.tancerova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Irena Vaníčková, zástupkyně (Čj) e-mail: zastupce@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Petra Babičková (Čsp, VV) e-mail: petra.babickova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Anna Žáková, PhD. (Nj, VV)
e-mail: anna.zakova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Barbora Krystková (Frj) e-mail:barbora.krystkova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

 

Vychovatelé

Aleksandra Chábová, vedoucí vychovatelka

Mgr. Monika Kenerešová, vychovatelka

Markéta Halouzková, vychovatelka

Kristýna Pláteníková, vychovatelka

Tel. č. družiny 704 285 630, toto tel. číslo je zapnuté vždy od 12:00.

 

Asistenti pedagoga:         

Mgr. Monika Kenerešová

Hana Lewczyszynová

Pavla Kubáňová

Mgr. Veronika Plavcová

Sabina Kováčiková Pallová