Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“


Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:10 - 7:55 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí   CH D M F AJ   VV VV
Úterý   RJ M ČJ (ml) Z AJ FJ    
Středa TV TV RJ F ČJ (ml) CvČJ TŘ. HODINA ČaSP ČaSP
Čtvrtek FJ RJ ČJ (sl) Z M   AJ D
Pátek   FJ M CH ČJ (lit) AJ VkZ    

Třídní samospráva:

              Předseda: Sofie

              Místopředseda: Bruno

Třídní knihu nosí: Hugo, Kuba H.

PET lahve recykluje: Kuba O., Aneta

Papír recykluje: Tom V., Tom. K., Marek

Květiny zalévá: Šimon, Radim

Školní parlament: Aneta

 

DOPORUČUJEME: 22. a 23. listopadu se koná Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání (výstaviště Brno).

 

Třídnické informace a oznámení:

V pondělí 7.10. jsme navštívili chemickou laboratoř na Cyrilometodějském gymnáziu na Lerchově ulici, kde pro nás byla nachystána laboratorní práce na téma Neutralizace a měření pH.


AKCE TŘÍDY

 • 21. listopadu - Planeta Země (Kolumbie)
  • Ze školy budeme odcházet cca 9:35, pojedeme tramvají na zastávku Česká. Projekce bude probíhat v kině Scala a bude trvat cca 70 minut.
  • S sebou: 2 jízdenky na 15 minut
  • Do školy se vrátíme na hodinu matematiky. Odpolední výuka dle rozvrhu.
 • 29. listopadu - fotografování k Vánocům (dle zájmu)
 • 3. prosince - Schůzka s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení na SŠ
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny
 • 24. června - Projektový den Brno (návštěva Technického muzea)

PRÁZDNINY A DNY VOLNA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                 pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY             pátek 31. ledna 2020
 • JARNÍ PRÁZDNINY                       pondělí 17. února – pátek 21. února 2020
 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY          čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
 • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU            pátek 26. června 2020
 • ŘEDITELSKÉ VOLNO                   pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • 12. listopadu
 • 14. ledna
 • 14. dubna
 • 16. června

SBĚR

V letošním školním roce se sbírají tyto suroviny:

 • kaštany (vždy v pondělí)
 • pomerančová kůra (pondělí a středa)
 • papír (pondělí a středa) - Prosíme, aby byl papír řádně svázán.
 • léčivé byliny

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Cvičení z českého jazyka

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Matematika

Cvičení z matematiky

Ruský jazyk

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis