Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

Informace k ukončení školního roku

1) Ke každému předmětu budou přidány informace o způsobu známkování. Pozorně si je prosím přečtěte, abyste věděli, co konkrétně bude pro daného učitele důležité.

2) Od 8. do 19. června budou probíhat konzultace mezi žáky a učiteli. Na konzultace se dostaví pouze ti, kteří budou učiteli vyzváni.

3) Klasifikace se bude uzavírat dne 19. června. Vašim rodičům přijde email se souhrnem Vašich známek. Kdybyste měli s nějakou známkou problém, kontaktujte učitele předmětu. Jistě Vám vysvětlí, proč Vám danou známku navrhl.

5) POZOR ZMĚNA:

Vysvědčení se bude předávat 30. června 2020 od 9:00 - cca do 9:30 v naší třídě. Čas byl změněn kvůli novým hygienickým opatřením a kvůli rekonstrukci školy. ROUŠKY JSOU NUTNÉ.

_________________________________________________________________________________________

„Pro život, ne pro školu se učíme.“


Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:10 - 7:55 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí   CH D M F AJ   VV VV
Úterý   RJ M ČJ (ml) Z AJ FJ    
Středa TV TV RJ F ČJ (ml) CvČJ TŘ. HODINA ČaSP ČaSP
Čtvrtek FJ RJ ČJ (sl) Z M   AJ D
Pátek   FJ M CH ČJ (lit) AJ VkZ    

Třídní samospráva:

              Předseda: Sofie

              Místopředseda: Bruno

Třídní knihu nosí: Hugo, Kuba H.

PET lahve recykluje: Kuba O., Aneta

Papír recykluje: Tom V., Tom. K., Marek

Květiny zalévá: Šimon, Radim

Školní parlament: Aneta

Třídnické informace a oznámení:

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Cvičení z českého jazyka

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Matematika

Cvičení z matematiky

Ruský jazyk

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis