Základní škola Brno,

nám. Míru 3

9.A

VÝLET

Moji milí deváťáci,

když jsme začínali tento školní rok, myslela jsem si, že se nemůže stát, že bych letošní školní výlet zrušila. Týden se s týdnem sešel a my čelíme pandemii koronaviru Covid-19. To kvůli němu letos bohužel nikam nevyjedeme. A mrzí mě to o to víc, že to byl Váš poslední společný výlet, že už bylo všechno domluveno, byl vymyšlený program, zaplacená záloha a já jsem se na poslední výlet s Vámi velmi těšila.

Věřím, že se do konce školního roku sejdeme alespoň proto, abychom se spolu řádně rozloučili, předali si mikiny a také to Vaše poslední vysvědčení. Peníze na výlet, které jsem od Vás vybrala, budou použity na uhrazení školní mikiny (vybírala jsem zálohu 500 Kč, mikina by měla stát cca 415 Kč). Zbylé peníze Vám samozřejmě vrátím, jak to bude možné. Ti, kteří neplatili zálohu za výlet, protože na něj neměli jet, musí částku doplatit. Domluvíme se individuálně.

MIKINY

MIKINY BY MĚLY DORAZIT NĚKDY NA KONCI KVĚTNA. VŠECHNY BUDU INFORMOVAT, ABY VĚDĚLI, KDY SI MOHOU MIKINU VYZVEDNOUT. ZÁROVEŇ VYŘEŠÍME I PLATBU.

 

„Pro život, ne pro školu se učíme.“


Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:10 - 7:55 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí   CH D M F AJ   VV VV
Úterý   RJ M ČJ (ml) Z AJ FJ    
Středa TV TV RJ F ČJ (ml) CvČJ TŘ. HODINA ČaSP ČaSP
Čtvrtek FJ RJ ČJ (sl) Z M   AJ D
Pátek   FJ M CH ČJ (lit) AJ VkZ    

Třídní samospráva:

              Předseda: Sofie

              Místopředseda: Bruno

Třídní knihu nosí: Hugo, Kuba H.

PET lahve recykluje: Kuba O., Aneta

Papír recykluje: Tom V., Tom. K., Marek

Květiny zalévá: Šimon, Radim

Školní parlament: Aneta

Třídnické informace a oznámení:

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Cvičení z českého jazyka

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Matematika

Cvičení z matematiky

Ruský jazyk

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis