Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Vědecký inkubátor

Kroužek vede p. učitel Franek.

Jedná se o kroužek zaměřující se na přírodovědné experimenty, laboratorní zkoumání, terénní bádání a rozvoj vědeckého myšlení.

Cena je 650,- Kč / 1 pololetí.

Termín a přihlašování se vede v Edookitu.