Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí                 
Úterý                
Středa                
Čtvrtek                
Pátek                

 

Třídnické informace a oznámení:

Září

10. 9. proběhly první třídní schůzky.

Rodiče jsem seznámila se:

 - Školním (třídním) řádem, Klasifikačním řádem a Stravovacím řádem

   (viz. wevb.stránky naší školy)

- Informace o akcích školy a třídy (viz.web. stránky naší třídy - budu doplňovat)

- Platba za pracovní sešity a jiné pomůcky do výuky

- Organizace školního roku - vyučující, předměty, volné hodiny - hlídací hodiny,       výuka v blocích - výtvarná výchova a člověk a svět práce, výuka 0. hodinu

- Všechny důležité informace budou v žakovských knížkách

 

Akce, které nás čekají v tomto školním roce:

 • 26. září - Den jazyků
 • 10. října - Oslava 90. výročí založení naší školy
 • 22. listopadu - Planeta Země - Kolumbie
 • 29. listopadu - Fotografování k Vánocům
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny
 • 17. - 19. června - Třídní výlet 

   

V tomto školním roce sbíráme (v pondělí a ve středu ráno)
- papír
- pomerančovou kůru
- kaštany (pouze v pondělí)

 

V pondělí 2. 9. - od 8.00 do 10.45 hod. - 3 vyučovací hodiny

Sebou:

psací potřeby, přezůvky, svačinu, pití a dobrou náladu :-)

V úterý 3. 9. - od 8.00 do 12.35 hod. - 5 vyučovacích hodin

Od středy 4. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Těším se na vás. Vaše třídní :-)

 

 

-

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis