Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“


Seneca
římský filozof (4 – 65 n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Konečná

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:10 - 7:55 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí AJ ČJ M FJ OV   ČSP  
Úterý   AJ M F D ČJ Z    
Středa TV TV FJ ČJ LIT.S Ch   RJ RJ
Čtvrtek ČJ F D M AJ HTU VV VV
Pátek   M RJ Z Ch FJ AJ    

Třídní samospráva:

              Předseda: Hugo K.

              Místopředseda: Alexandra D.

Třídní knihu nosí: Bruno W. a Lenka

PET lahve recykluje: Marek P.

Papír recykluje: Jakub O.

Květiny zalévá: Tom K. a Radim K.

 

Třídnické informace a oznámení:

  • V týdnu od 24. do 28. června začíná vyučování vždy v 8:00 a končí v 12:35. (5 vyučovacích hodin).
  • ÚTERÝ 25. A STŘEDA 26. ČERVNA 2019 - odevzdávání učebnic, vyklízení skříněk ve třídě, v šatně, odevzdávání klíčů od skříněk apod.
  • PÁTEK 28. ČERVNA 2019 - Předávání vysvědčení (altán)

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás nasměrují na stránku konkrétního předmětu)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis