Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

INFORMACE TŘÍDNÍ UČITELKY

Přeji vám krásné a pohodové prázdniny...

Saša Hýsková

 

 

                 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis