Základní škola Brno,

nám. Míru 3

8.A

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí 

0. hod. - Tv

1. hod.- Tv

Čj Aj M D Tříd."hodina" Ča SP  
Úterý Fy Aj CH Čj Lit.sem. Fj/Rj    
Středa

0. hod. - Ma

1. hod. - Ze

Čj Aj Ov - Vv Vv
Čtvrtek

0. hod. - Fj

1. hod. -  M

Aj D Fy Ch Rj    
Pátek Fj/Rj VkZ Čj M Z      

 

Třídnické informace a oznámení:

Hlavní akce, které nás čekají v tomto školním roce:

 • 26. září - Den jazyků
 • 10. října - Oslava 90. výročí založení naší školy
 • 22. listopadu - Planeta Země - Kolumbie
 • 29. listopadu - Fotografování k Vánocům
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny
 • 17. - 19. června - Třídní výlet
 • Konec školního roku - v pátek 26. 6. 2020
 • V tomto školním roce sbíráme (v pondělí a ve středu ráno)
 • - papír
 • - pomerančovou kůru
 • - kaštany (pouze v pondělí)

 

Prosinec

Vánoční dílny se konají v pondělí od 8 - 11. 40 hod.

Vánoční jarmark máme ve čtvrtek od 15 - 18 hodin

Přeji všem krásné vánoční svátky.

Ve škole se potkáme v pondělí 6. ledna 2020 :-)

 

Listopad

Z provozních důvodů se překládá výtvarná výchova ze středy 13.11.

na pondělí 18. 11. 

 

V úterý 12. 11. - třídní schůzky a hovorové hodiny

od 17 - 18 hodin ve třídě VIII.A

 

 

Říjen

28. 10. Státní svátek

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

Ve škole se potkáme ve čtvrtek 31. 10.

 

V pondělí 21. 10. - máme pořad v Lipce na ul. Kamenná 20 

"Šaty dělají člověka" od 9 - 12. 30 hodin

 

V úterý 10. 10. - Diecézní muzeum Petrov

Beseda: "Světová náboženství" od 10 - do 13. 30 hodin

 

Ve čtvrtek 10. 10. od 14 - 17 hodin - slavíme 90. výročí naší školy

 

Září

10. 9. proběhly první třídní schůzky.

Rodiče jsem seznámila se:

 - Školním (třídním) řádem, Klasifikačním řádem a Stravovacím řádem

   (viz. wevb.stránky naší školy)

- Informace o akcích školy a třídy (viz.web. stránky naší třídy - budu doplňovat)

- Platba za pracovní sešity a jiné pomůcky do výuky

- Organizace školního roku - vyučující, předměty, volné hodiny - hlídací hodiny,       výuka v blocích - výtvarná výchova a člověk a svět práce, výuka 0. hodinu

- Všechny důležité informace budou v žakovských knížkách

 

 

V pondělí 2. 9. - od 8.00 do 10.45 hod. - 3 vyučovací hodiny

Sebou:

psací potřeby, přezůvky, svačinu, pití a dobrou náladu :-)

 

V úterý 3. 9. - od 8.00 do 12.35 hod. - 5 vyučovacích hodin

Od středy 4. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Těším se na vás. Vaše třídní :-)

 

 

-

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Anglický jazyk

Český jazyk

Člověk a svět práce

Dějepis

Francouzský jazyk

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Literární seminář

Matematika

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Zeměpis