Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Hudební výchova 6.B

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

23.1.  W.A.Mozart, R.Wagner, G.Verdi

 16.1. Opera, světová opera

!!! TERMÍN OPRAVNÉHO TESTU - 15.1. VE 13 HODIN.

  9.1. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA

19.12. úprava rozvrhu - příprava Vánočního jarmarku 

12.12.  Vánoční koledy

 5.12.  Poznáváme hudební nástroje

           koleda:" Veselé vánoční hody"

28.11. B.Smetana:  "Vltava "(poslech)

           píseň : " Muzikanti, co děláte"

           orchestr

       

21.11. A.Vivaldi :"Čtvero ročních období" (poslech, vyjádření hudby kresbou)

           píseň : "Ho, ho, Watanay"

         /14.11.  vzdělávací pořad v Lipce/

7.11.   Dělení hudebních nástrojů

!!! 7.11.  test  na druhy not a stupnici C-dur

31.10. Česká hymna

           Valčík

24.10.  Vyjádření hudby tancem - valčík

17.10. Hudební výrazové prostředky

           "Bláznova ukolébavka"

10.10. Dělení pěveckých hlasů

            "Bláznova ukolébavka"

26.9.  Píseň lidová a umělá

          Jednohlasý a vícehlasý zpěv, kánon

       píseň :" Vstávaj, Jano, hore"

  Za týden 2.10. test na záznam not stupnice C dur  a druhy not.

 

19.9.  notový záznam, druhy not, stupnice C dur

          píseň : "Ach, synku, synku"

12.9.  Hlasová hygiena, péče o hlas

         * rozdělení referátů

5.9.  Úvodní hodina- organizace výuka, požadavky 

        píseň: Září