Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Hudební výchova 6.B

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

HUDEBNÍ VÝCHOVA

mail:  zastupce@zsmirubrno.cz

TÉMA "Český muzikál" 

zápis /Files/irena/irena/Český muzikál -zápis do sešitu.docx

             /Files/irena/irena/Český muzikál - ukázky.docx

 Referát má zadán Linda. Prosím o zaslání na můj mail  zastupce@zsmirubrno.cz  do neděle 29.3.  -splněno, děkuji.

!!!

Další referát v pořadí bude mít Barča , téma " Balet". Prosím o zaslání do čtvrtka 2.4. Děkuji.

ZPŘESNĚNÍ OBSAHU REFERÁTU: historie baletu jako tanečního umění, významí světoví autoři baletu, slavní světoví baletní tanečníci

 

SAMOSTATNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU OD 16.-20.3.

- vypište si do notového sešitu přehled nejdůležitějších brněnských divadel, kde je najdeme a jaký druh divadelních představení nabízejí

téma "Světový muzikál" : písemně zpracujte zápis o daném tématu podle následujících bodů: 

   1. původ slova "muzikál"

    2. Jaká tři umění v sobě spojuje?

    3. kdy vznikl, v jakém státě, v jakém městě, v jakém divadle se hrál muzikál poprvé

    4. název prvního muzikálu

    5. Kdy se muzikál dostal do Evropy?

    6. obsahy muzikálů Fantom opery, Evita, My fair lady, West Side Story ( nemusíte vypisovat, ale zjistěte si to, budu se ptát)

- Tobias a Artem budou mít nachystány svoje referáty, jak bylo plánováno, pošlete mi je mailem smiley

 

  5.3.   Brněnská divadla

  27.2.  Opereta

  20.2. JARNÍ PRÁZDNINY

 13.2.  Dokončení referátů

           "Yesterday, Imagine"

 6.2.    Česká opera - autoři

29.1.  Česká opera

          Národní divadlo

        ZADÁNÍ REFERÁTŮ NA 2.POLOLETÍ

23.1.  W.A.Mozart, R.Wagner, G.Verdi

 16.1. Opera, světová opera

!!! TERMÍN OPRAVNÉHO TESTU - 15.1. VE 13 HODIN.

  9.1. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA

19.12. úprava rozvrhu - příprava Vánočního jarmarku 

12.12.  Vánoční koledy

 5.12.  Poznáváme hudební nástroje

           koleda:" Veselé vánoční hody"

28.11. B.Smetana:  "Vltava "(poslech)

           píseň : " Muzikanti, co děláte"

           orchestr

       

21.11. A.Vivaldi :"Čtvero ročních období" (poslech, vyjádření hudby kresbou)

           píseň : "Ho, ho, Watanay"

         /14.11.  vzdělávací pořad v Lipce/

7.11.   Dělení hudebních nástrojů

!!! 7.11.  test  na druhy not a stupnici C-dur

31.10. Česká hymna

           Valčík

24.10.  Vyjádření hudby tancem - valčík

17.10. Hudební výrazové prostředky

           "Bláznova ukolébavka"

10.10. Dělení pěveckých hlasů

            "Bláznova ukolébavka"

26.9.  Píseň lidová a umělá

          Jednohlasý a vícehlasý zpěv, kánon

       píseň :" Vstávaj, Jano, hore"

  Za týden 2.10. test na záznam not stupnice C dur  a druhy not.

 

19.9.  notový záznam, druhy not, stupnice C dur

          píseň : "Ach, synku, synku"

12.9.  Hlasová hygiena, péče o hlas

         * rozdělení referátů

5.9.  Úvodní hodina- organizace výuka, požadavky 

        píseň: Září