Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Jak jsme se podruhé nenechali překvapit koronavirem aneb Dálková výuka "na míru"

Jakým způsobem probíhá na naší škole výuka na dálku?

Výuka probíhá pomocí kombinace videokonferencí a zadávání úkolů. K obojímu používáme nástroj MS Teams, který dostali žáci i učitelé k dispozici. Žáci jsou rozděleni podle tříd a jednotlivých učitelů (pokud jeden učitel učí předmětů víc, děje se tak přes jeden tým).

Videokonference jsou nastaveny podle doporučení MŠMT. Jelikož tato forma výuky je pro žáky náročná, počet přímých hodin s učitelem je snížen a doplňují je samostatné úkoly k vypracování. Používaná platforma nám ale dává velkou volnost v další komunikaci s žáky. Pokud potřebují poradit, můžou si s pedagogem domluvit videohovor, napsat jim zprávu do chatu či poslat soubor. Můžou ji také využít pro sebe, aby se spojili se svými spolužáky.

Rozvrh této přímé výuky vychází z běžného rozvrhu. To pedagogům umožňuje v případě, že by například byla v karanténě jen jedna třída, plynulé střídání dálkové a prezenční výuky, aniž by se jim cokoliv překrývalo.

Výuka na I. stupni (krom 5. třídy, kde to kvůli velkému střídání učitelů není možné) je plně v kompetenci třídního učitele. Chápeme, že malí žáčci potřebují trochu jiný přístup, proto si ji pedagogové můžou upravit dle potřeby své konkrétní třídy.

Ke komunikaci se zák. zástupci, jako třídní kniha a také elektronická žákovská knížka slouží primárně školní informační systém Edookit. Třídní schůzky se konají online přes MS Teams.

Výhodou je, že u obou programů se dá nastavit automatické zasílání notifikací o přijatých zprávách, takže například žáci druhého stupně, kteří v dnešní době v drtivé většině disponují vlastními maily, můžou být pořád v obraze.

Videokonference jsou pak doplňovány samostatnou prací žáků a odevzdáváním vypracovaných úloh. Zadávání i odevzdávání se děje většinou přes MS Teams.

Ověřování znalostí žáků je možné několikerým způsobem. Jednak klasickým způsobem, když to situace dovoluje (například když před Vánoci třídy rotovaly po čtrnácti dnech). Pak také zkoušením, kdy se učitel a žák domluví na videokonferenci, oznámkováním vypracovaných úkolů, ale prostředí MS Teams umožňuje též zadávání online testů. Záleží na jednotlivých učitelích, čemu dávají i vzhledem ke svému předmětu přednost. Při hodnocení se učitelé drží zásad doporučených MŠMT, se kterými byli zák. zástupci seznámení pomocí Edookitu.

Jak řešit případné problémy (FAQ)?

1) Co dělat, když jsem jako rodič ztratil přístupové heslo do Edookitu?

Heslo si můžete zresetovat na hlavní přihlašovací straně. Mělo by Vám přijít do emailu, který máte spojený s Vaším účtem. Škola nemá přístup k Vašemu heslu ani jeho správě.

2) Co dělat, když jsem jako žák ztratil přístupové heslo do Edookitu?

Pokud má žák připojený k účtu email (starší žáci), pak může heslo zresetovat na hlavní straně. Žákovský účet je ale pod plným dohledem zák. zástupce, který může heslo nastavit také ručně ze svého prostředí. Reset hesla ze strany školy není možný, škola může přenastavit kontaktní email žáka či rodiče a jeho přihlašovací jméno, ale k heslu nemá přístup.

3) Co dělat, když jsem ztratil přístupové údaje k MS Teams?

Automatický reset hesla není nastaven. Pokud jste ztratili přístupové údaje, ale neměnili jste si původní heslo, obraťte se na svého třídního učitele, který by měl všechny údaje mít k dispozici.

Pokud je už nemá, nebo jste si později heslo sami změnili, napište na sekretariat/zavináč/zsmirubrno.cz o zaslání nového hesla.

4) Co dělat v případě technických potíží?

Pokud se vyskytnou nějaké technické potíže během online výuky, kontaktujte svého třídního učitele. Pokud ten nebude vědět, postoupí Váš dotaz dál.

5) Kde si můžu stáhnout aplikaci MS Teams?

Aplikaci pro PC i mobilní zařízení můžete najít zde:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

6) Návod k rodičovskému portálu systému Edookit

7) Návod k MS Teams

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=emb_title

Jak probíhaly přípravné práce krok po kroku:

KVĚTEN    - zhodnocení jarní dálkové výuky, reflexe učitelů, žáků i rodičů, audit školy

ČERVEN    - průzkum technických možností a připojení žáků

                  - zvolení IS Edookit, zaškolení administrátorů, začátek nastavování školy

                  - zjišťování technických možností školy, nabídek různých online výukových programů

                  - sestavení celkové koncepce školy pro další kolo dálkové výuky, sestavení harmonogramu prací

ČERVENEC -vybírání výukového programu (vhodnost pro školu, průzkumy, zkušenosti jiných škol)

                 - přestavba webových stránek

                 - registrace školy u Microsoftu, řešení licencí

                 - přestavba serverovny

                 - rekonstrukce elektrické rozvodné sítě školy

SRPEN     - nastavování MS Teams

                 - dokončení přestavby webových stránek

                 - začátek přestavby interní slaboproudé sítě

                 - dokončení zavádění veškeré agendy školy do Edookitu, školení pro pedagogy

ZÁŘÍ         - informace k užívání Edookitu pro rodiče

                 - příprava případné další dálkové výuky (sestavení několika verzí rozvrhů pro různé varianty uzavření)

                 - schůzka s Klubem rodičů (informace o přechodu na Edookit a MS Teams)

                 - tř. schůzky - nabídka zápůjček notebooků pro žáky, opětovné zjišťování technických možností žáků

                 - školení administrátorů v MS Teams, úvodní proškolení pedagogů

                 - zrychlení internetu ve škole, vyjednávání o zavedení optického kabelu

                 - výběrové řízení na notebooky pro učitele (parametry, zjištění dostupnosti, samotné výběrové řízení)

ŘÍJEN        - stručné seznámení s MS Teams pro žáky II. stupně, částečně i pro I. stupeň

                  - dodání notebooků učitelům

                  - rozšíření pokrytí školy wifi signálem

                  - 14. 10. odchod žáků na dálkovou výuku

                  - rozšíření dohledového kamerového systému kolem školy

                  - školení pedagogů v MS Teams (pokročilejší)

                  - nastavení odpoledních online aktivit ŠD

                  - online schůzka vých. poradkyně s rodiči 9. ročníku ohledně přijímacího řízení na SŠ

LISTOPAD   - online třídní schůzky II. stupně

PROSINEC - průběžné zhodnocení dálkové výuky, vzniklých problémů a jejich řešení

LEDEN        - online třídní schůzky všech ročníků

BŘEZEN     - zavedení optického kabelu

                  - online třídní schůzky

KVĚTEN      - 10. 5. - začátek rotací tříd na prezenční výuce

                   - 24. 5. - nástup celé školy na prezenční výuku - jipijipijej!

ČERVEN      - poslední online třídní schůzky