Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Jak řešit případné problémy s přístupem ke školním online programům (FAQ)?

1) Co dělat, když mi jako rodiči nejde připojit se do Edookitu?

Přístup si můžete nasavit na hlavní přihlašovací straně. Mělo by Vám přijít do emailu, který máte spojený s Vaším účtem. Škola nemá přístup k Vašemu Plus4U ani jeho správě. Pokud budete mít další potíže, napište na sekretariat/zavinac/zsmirubrno.cz, někdy stačí znovu poslat pozvánku, někdy je lepší obrátit se na technickou podporu, na kterou bychom Vám poslali kontakt.

2) Co dělat, když jsem jako žák ztratil přístupové heslo do Edookitu?

Pokud má žák připojený k účtu email (starší žáci), pak může heslo zresetovat na hlavní straně. Žákovský účet je ale pod plným dohledem zák. zástupce, který může heslo nastavit také ručně ze svého prostředí. Reset přihlašování ze strany školy není možný, škola může přenastavit kontaktní email žáka či rodiče, ale k samotnému přihlašování nemá přístup.

3) Co dělat, když jsem ztratil přístupové údaje k MS Teams?

Automatický reset hesla není nastaven. Pokud jste ztratili přístupové údaje, ale neměnili jste si původní heslo, obraťte se na svého třídního učitele, který by měl všechny údaje mít k dispozici.

Pokud je už nemá, nebo jste si později heslo sami změnili, napište na sekretariat/zavináč/zsmirubrno.cz o zaslání nového hesla.

4) Co dělat v případě technických potíží?

Pokud se vyskytnou nějaké technické potíže během online výuky, kontaktujte svého třídního učitele. Pokud ten nebude vědět, postoupí Váš dotaz dál.

5) Kde si můžu stáhnout aplikaci MS Teams?

Aplikaci pro PC i mobilní zařízení můžete najít zde:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

6) Návod k rodičovskému portálu systému Edookit

7) Návod k MS Teams

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=emb_title

Jakým způsobem bude probíhat na naší škole výuka na dálku (pokud to bude zapotřebí)?

Výuka probíhá pomocí kombinace videokonferencí a zadávání úkolů. K obojímu používáme nástroj MS Teams, který dostali žáci i učitelé k dispozici. Žáci jsou rozděleni podle tříd a jednotlivých učitelů (pokud jeden učitel učí předmětů víc, děje se tak přes jeden tým).

Videokonference jsou nastaveny podle doporučení MŠMT. Jelikož tato forma výuky je pro žáky náročná, počet přímých hodin s učitelem je snížen a doplňují je samostatné úkoly k vypracování. Používaná platforma nám ale dává velkou volnost v další komunikaci s žáky. Pokud potřebují poradit, můžou si s pedagogem domluvit videohovor, napsat jim zprávu do chatu či poslat soubor. Můžou ji také využít pro sebe, aby se spojili se svými spolužáky.

Rozvrh této přímé výuky vychází z běžného rozvrhu. To pedagogům umožňuje v případě, že by například byla v karanténě jen jedna třída, plynulé střídání dálkové a prezenční výuky, aniž by se jim cokoliv překrývalo.

Výuka na I. stupni (krom 5. třídy, kde to kvůli velkému střídání učitelů není možné) je plně v kompetenci třídního učitele. Chápeme, že malí žáčci potřebují trochu jiný přístup, proto si ji pedagogové můžou upravit dle potřeby své konkrétní třídy.

Ke komunikaci se zák. zástupci, jako třídní kniha a také elektronická žákovská knížka slouží primárně školní informační systém Edookit. Třídní schůzky se konají online přes MS Teams.

Výhodou je, že u obou programů se dá nastavit automatické zasílání notifikací o přijatých zprávách, takže například žáci druhého stupně, kteří v dnešní době v drtivé většině disponují vlastními maily, můžou být pořád v obraze.

Videokonference jsou pak doplňovány samostatnou prací žáků a odevzdáváním vypracovaných úloh. Zadávání i odevzdávání se děje většinou přes MS Teams.

Ověřování znalostí žáků je možné několikerým způsobem. Jednak klasickým způsobem, když to situace dovoluje (například když třídy rotovaly po čtrnácti dnech). Pak také zkoušením, kdy se učitel a žák domluví na videokonferenci, oznámkováním vypracovaných úkolů, ale prostředí MS Teams umožňuje též zadávání online testů. Záleží na jednotlivých učitelích, čemu dávají i vzhledem ke svému předmětu přednost. Při hodnocení se učitelé drží zásad doporučených MŠMT, se kterými byli zák. zástupci seznámení pomocí Edookitu.