Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Vážení rodiče, milí žáci,
jistě se všichni ptáte, jakým způsobem bude fungovat výuka v nejbližší době. Můžeme Vás ujistit, že Vám předáváme informace tak rychle, jak je to jen možné, bohužel mnohokrát jsme také odkázáni pouze na vyjádření politiků z médií a konkrétní pokyny dochází se zpožděním, takže prosíme o trpělivost.
Jistě jste už slyšeli, že návrat I. stupně do škol bude tzv. rotačním způsobem a podmíněný testováním.
Příští týden se do školy vrátí třídy 1.A, 1.B, 2.A a 5.A. Ostatní třídy budou na distanční výuce. Následující týden se třídy prostřídají a nastoupí 3.AB a 4.AB. Třídy z minulého týdne se vrátí k distančnímu režimu.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Testování je povinné, bez něj se žák nemůže zúčastnit prezenční výuky (o případných výjimkách z testování jsou uvedeny informace níže). Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby Vaše dítě bylo testováno, zůstane doma, ale škola nemá povinnost zajistit distanční výuku. Jeho absence bude omluvena a ze školy dostane týdenní plán učiva a případně si můžete ve škole vyzvednout pracovní listy. Vzhledem k tomu nás prosím o této Vaší volbě co nejdříve informujte na zastupce@zsmirubrno.cz.

Jakým způsobem bude pondělní testování probíhat?

1) Žáci, kteří jsou schopni se pod dohledem a za pokynů pí učitelky otestovat sami, se sejdou bez přezutí v 7:30 ve své třídě. Žáci 5.A a 1.B vstoupí do školy hlavním vchodem, žáci 2.A a 1.A bočním vchodem. Na lavici budou mít připravené testy, paní učitelka jim vše znovu vysvětlí, popřípadě na sobě názorně předvede, sama ale dětem stěry v žádném případě nedělá (!), vše dělají žáci samostatně, dospělá osoba může maximálně pomoci při použití kapátka. Vyhodnocené testy se vyberou k likvidaci.
Pokud bude některý žák pozitivní, okamžitě odchází do záchytné místnosti, kterou je místnost ranní družiny vedle hlavního vchodu, a kontaktujeme zákonného zástupce, aby si pro něj přišel. Žádáme proto rodiče, aby měli ráno mobilní telefony po ruce.
Pokud bude test neprůkazný, musí se opakovat.

 

2) Pokud žák potřebuje při svém testování pomoc dospělého, je možné, aby s ním přišel zákonný zástupce či jiná dospělá osoba, která se ale prokáže písemným pověřením zák. zástupce. Testování s asistencí bude probíhat ve školní jídelně, vstup bude brankou vedle rampy u jídelny (orientačním bodem Vám může být velký stan). V jídelně budou nachystány testovací sady. Zde nahlásíte jméno, třídu a čas, následně odeberete vzorek, necháte na určeném místě a počkáte venku cca 15 min na vyhodnocení.
Pokud bude dítě pozitivní, odchází s dospělou osobou domů.
Pokud bude dítě negativní, projde jídelnou do školy a jde na výuku.
Pokud bude test neprůkazný, musí se zopakovat. 

Vzhledem k tomu, že potřebujeme organizačně zajistit dostatečné rozestupy, bychom Vás rádi požádali, abyste nahlásili paní zástupkyni na email zastupce@zsmirubrno.cz, pokud bude žák testovaný s doprovodem, a to nejpozději do pátku do 9:00.

Test se musí provést před zaměstnancem školy, takže bohužel nelze akceptovat již udělaný test přinesený z domu.

 

Výjimky z testování

Podle manuálu MŠMT se nemusí testovat žáci, kteří:

  • se při vstupu do školy prokážou negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu ne starším 48 hodin provedeném na oficiálním odběrovém stanovišti,
  • se při vstupu do školy prokážou potvrzením o tom, že absolvovali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem,
  • se při vstupu do školy prokážou potvrzením o ukončeném očkování, testování není povinné po uplynutí 14 dní.

Jaké testy se budou používat?

Podle našich informací by měly do škol dorazit dva typy testů - "Lepu" testy a "Singclean" testy, oba typy jsou na neinvazivní stěr z nosu. V současné době ještě nevíme, jaký dostaneme a nemůžeme to nijak ovlivnit. 

Na následujících stránkách Národního pedagogického institutu najdete všechny dostupné informace včetně instruktážních letáků a videí. Prosíme, podívejte se na ně, abyste věděli, co Vás v pondělí čeká. Najdete tam také manuál MŠMT, ze kterého jsme vycházeli.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při pondělním nástupu do školy, jde hlavně o včasný příchod do školy a respektování pokynů zaměstnanců školy. Zařazení testování žáků je nová věc pro Vás i pro nás, pokud bychom v pondělí přišli na nějaký organizační zádrhel, doladíme. Naším cílem není někomu ubližovat, ale chceme společnými silami vytvořit prostředí, ve kterém se žáci i učitelé budou cítit bezpečně. Doufáme, že nás v této snaze podpoříte.