Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
římský filozof (4. – 65. n. l.)

 

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hudečková


Rozvrh hodin
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
 Pondělí  Fy Čj Fj/Rj Aj M   ČSP ČSP
Úterý Aj Z Čj Ls D    
Středa M Fj/Rj Čj Aj Tv   Vv Vv
Čtvrtek Aj D M Fy Ov VV    
Pátek Ze Čj M Fj/Rj Tv    

 

Třídnické informace a oznámení:

Červen:

Ve čtvrtek 27. 6. půjdeme na krátký výlet na Brněnskou přehradu.

Sraz ve škole v 8 hodin, v 8.30 hod. odcházíme.

Návrat ve 12.30 ke škole.

Sebou - kdo se bude chtít koupat - plavky, ručník

Sportovní obuv

Pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém

Svačinu,pití

Asi 50 Kč na autobus a parník

Šalinkartu nebo 2 hodinové jízdenky

Můj syn/dcera ...........................................................................................................................................a) se bude vracet ke škole ve 12.30 hod. s paní učitelkou.

(Vracím se, Hudečková, tel. 777853281)

b) půjde po akci sám/sama domůposadím děti na tramvaj č. 1 nebo tramvaj č. 3 vBystrci u přístaviště ve 12 hodin. Přebírám tímto zodpovědnost.V Brně, dne 27. 6. 2019 .......................................................................

Podpis zákonného zástupce

 

V pondělí 24. 6. sportovní den od 8.00 - 12.35 hod.

V úterý - čtvrtek: 8.00 - 12.35 hod. s třídní učitelkou

Vysvědčení 28. 6. od 8.00 - 8.45 hod.

... a "poslední zvonění" deváťáků v 8.45 - 9.00 hodin

 

 

V pondělí 17. 6. místo Fj/Rj bude mít 7. třída tělocvik.

 

Nejpozději v pondělí 17. 6. do 9 hodin si musí děti zrušit obědy

na středu-pátek a načipovat si obědy na poslední školní týden.

 

Školní výlet 7. třídy: 19. 6. - 21. 6. Březová za Třebíčí

 

Třídní schůzky se konají 18. 6. od 17-18 hodin

 

Fotografování tříd v úterý 4. 6. od 8 hodin

Fotografie třídy: 30,- Kč

Fotografie skupinky: 25,- Kč

 

Květen

Jazykový pobyt v Anglii 19. 5. - 24. 5.

Středa   8. 5.  -  Státní svátek

Pondělí  6. 5.  -  Ředitelské volno

Úterý      7. 5.  -  Ředitelské volno

Středa    1. 5.  -  Státní svátek

 

Duben

Připomínám, že v průběhu dubna můžete nosit hotový herbář, vytvořený dle zadaných požadavků. Termín odevzdání herbáře je do konce dubna. Známka z herbáře bude tvořit 50% výsledné známky z přírodopisu na vysvědčení.

 

8. 4. v pondělí v 8.30 hod. - anglické divadlo "Diary of Adrian Mole" = 70,- Kč

Akci organizuje paní zást. Irena Vaníčková, která si vybere od dětí vstupné a půjde s naší třídou.

 

V úterý 16. 4. máme třídní schůzky a hovorové hodiny:

od 17 - do 18 hodin. 

 

17. 4. 2019 - Velikonoční dílny od 8 - do 12 hodin

                   - Odpolední výuka odpadá

18. 4. - 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

 

Březen

 

Recitační soutěž pro II. stupeň - ve čtvrtek 28. 3. ve 13 hodin

Naše třída byla velice úspěšná, velká pochvala všem zúčastněným a gratulace:

Theovi za 1. místo 

Valče za 2. místo 

Matymu za 3. místo 

 

- Žáci, kteří nejsou ve škole, najdou učivo do jednotlivých předmětů

  na stránkách naší třídy v odkazu: Vyučované předměty

 

- Naše třída pracuje na projektu a chystá se do školního kola soutěže: "Znáš české hrady?"

 

- Den otevřených dveří na naší škole se koná ve čtvrtek 28. 3.

  od 8 do 10 hodin

 

Únor

Od 17. 2. 2019 přebírá v VII. třídě výuku:

- zeměpisu  paní uč. Hudečková

- tělesné výchovy pan uč. Perka 

- člověk a svět práce paní uč. Jirůšková:

 

Leden

Třídní schůzky a hovorové hodiny se konají

v úterý 15. 1. 2019

od 17 - 18 hodin ve třídě VII.A 

20. 1. - 25. 1.  2018 - lyžařský výcvikový kurz

31.1. - Pololetní vysvědčení (čtvrtek)

1. 2. - Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)

 

Prosinec

6. 12. 2018 - Výběr vánoční dílny

13. 12. 2018 - Vánoční dílny od 8 hodin do 12 hodin

Odpolední vyučování ve čtvrtek 13.12. odpadá.

17. 12. 2018 - pondělí 

- Výuka dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním

- Vánoční jarmark v době od 15.00 - 18.00 hodin.

Srdečně zveme rodiče a přátele naší školy.

18. 12. 2018 - úterý

1.- 2. vyučovací hodina podle rozvrhu

3.-6. vyučovací hodina - Vánoční besídka třídy

Od středy 19. 12.  - Ředitelské volno a vánoční prázdniny

Krásné vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví, stěstí,

školních a pracovních úspěchů!

Saša Hudečková

Ve škole se potkáme ve čtvrtek 3. 1. 2019

 

Listopad

V úterý 6. 11. - focení dětí na Vánoce

V úterý 13. 11. zveme rodiče na třídní schůzky a hovorové hodiny,

které se konají od 17 hodin v naší třídě.

Saša Hudečková a ostatní vyučující

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 - Planeta Země (Barma) - 70,- Kč

 

Říjen 

V pátek 26. 10. nás čeká Projekt: 100. výročí vzniku Československa,

který proběhne 4.-5. vyuč. hodinu

s třídní učitelkou v prostorách naší školy. 

Výuka bude končit ve 12.35 hod. 

V pondělí 29. 10. - úterý 30. 10. máme pololetní prázdniny.

Ve škole se potkáme ve středu 31. 10. a učíme se podle našeho rozvrhu.

 

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Francouzský jazyk

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Ruský jazyk

Tělocvik

Výtvarná výchova

Hudební výchova