Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

Autorka loga: Claudie Parolková

 

Pro rodiče: Zvolsi.info vydalo bezplatnou příručku Průvodce po sociálních sítích. Dozvíte se zde, jak různé sítě fungují a co na nich hrozí (např. rozebírá Instagram nebo Tiktok, které i sedmáci značně používají). Pokud byste měli zájem, můžete si ji stáhnout ZDE:

 

 

Prosím, nenechte učivo na poslední chvíli. Rozvrhněte si práci, pracujte průběžně a kde je třeba, hlídejte si data odevzdání úkolů!

angryKdo nebude pracovat a včas odevzdávat úkoly, bude přednostně vyzkoušen ze všech předmětů v prvním týdnu příchodu do školy! (pokud by byl nějaký problém, nemáte pravidelný přístup k internetu, z nějakého důvodu nemůžete pracovat, dejte nám prosím vědět)

 

Učivo na týden od 30.3. - 3. 4. 2020:

Pozor: Od pondělí naleznete zadání učiva na stránkách předmětu.

K odevzdání:

ČJ

MB 14/ 5, 6, 7, 8

MB 15/ 9, 10, 11

MB 16/ 12, 13, 14

TERMÍN DO: 3. 4. 2020

ČJ - SLOH 7. 4. - Žádost
M  
Z 3.4. mapa Asie - zaznačení pojmů
3.4  pracovní list - Korýši
AJ (Pekařová) 30.3. PL, 1.4. otázky
   
Vv

3. 4. Zadání 01 - Jeřáb origami

10. 4. Volné téma 01 - Kompozice s figurkou

ČaSP 3.4. ptačí budka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňuji žáky, že učivo, úkoly a termíny do dějepisu a ruského jazyka nenajdete v tabulce, ale v sekci pod jednotlivými předměty. Termín odevzdání je vždy každý týden kdykoliv do pátku na můj mail : hudeckovasasa@seznam.cz

Děkuji Saša Hudečková-Hýsková

 

Anglický jazyk (V. Pešinová)

 - předpřítomný čas Present perfect je pěkně vysvětlen v těchto videích, pozorně je (nejlépe několikrát) zhlédněte:

     https://www.youtube.com/watch?v=YJGsNMogaNI

     www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ

     www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0

 -  Učebnice strana 56, článek o Terrym. Přečtěte, vypište neznámé výrazy do slovníčku Vocabulary, naučte se je. 

 -  Učebnice strana 56 a 57, použijte články na straně 56 k splnění úkolu 57/4 a 

-   Pracovní sešit strana 79, nyní již víte, že ke tvoření předpřítomného času Present perfect potřebujete tzv. třetí tvar neboli Past participle. Naučte se tedy prvních deset  trojic         nepravidelných sloves ze str. 79. Video, které Vám může pomoci: https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU

 

Francouzský jazyk

 - naučte se dopravní prostředky s tímto videem, opakujte slova nahlas, několikrát: https://www.youtube.com/watch?v=nH7ToUS2WuY vypište si tato slovíčka do slovníčku Vocabulaire

  - naučte se budovy a místa ve městě k tématu Ma ville pomocí tohoto videa . https://www.youtube.com/watch?v=3zRAjXA8uJg vypište si do Vocabulaire 7 budov (míst), které ve videu          zazněly a naučte  se je. 

 - zopakujte si téma Jídlo s tímto videem : https://www.youtube.com/watch?v=s63adSjywus , vypište do cvičného sešitu potraviny, které jsou zmiňovány ( i se členem).

 

 

Člověk a svět práce

- Vypracujte projekt (viz. přiložený dokument)  ZDE                                                                                                 

- Platí pro celou třídu.

- Datum odevzdání projektu: 3.4.2020!

- Hotové projekty zasílejte na email: zsmiru.casp@gmail.com

- Veškeré dotazy směřujte na uvedený e-mail (L.Hrabal). 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

ZADÁNÍ PRÁCE NA STRÁNKÁCH PŘEDMĚTU

 

 

Anglický jazyk (V. Pešinová)

 - Učebnice str. 52    text The Big Apple : -  Přečíst, do sešitu Vocabulary vypsat neznámé výrazy (viz. prac.seš. str. 77) a naučit se je

                                                                  - Do sešitu English udělat výtah (resumé)  z tohoto  textu v aj. Tedy, dvěmi až třemi shrnujícími větmi vyjádříte vlastními slovy to         podstatné z každého odstavce textu.

  - Učebnice str. 56, Lekce 5A,  text Ambitions:  - Přečíst, do sešitu Vocabulary vypsat neznámé výrazy (viz. prac seš. str. 78)                                                             

                                                                            - Přeložit článek o Gretě do čj (Ambitions 1) do sešitu English. Formulujte české věty tak, aby se hezky četly v češtině a zachovávaly přitom významy vyjádřené v angličtině.  

 - zhlédnout třikrát toto video a vypsat si do Grammar  trojice tvarů nepravidelných sloves u těch sloves, jejichž význam znáte:      www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

 - zhlédnout třikrát a vypsat si do sešitu Grammar  tři vzorové věty v předpřítomném čase  Present perfect:    www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM

 - zhlédnout  třikrát a vypsat další tři vzorové věty v čase Present perfect :  www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I

 

Francouzský jazyk

 - Příručka k učebnici str. 25  :  -  vypište si do seš. Vocabulaire slovíčka z tabulky "Vocabulaire" a naučte se je. 

                                                   Pokud si nejste jistí výslovností, pusťte si výslovnost z internetového slovníku např. https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/

 

 -       Zopakujte si časování slovesa Aller (Jít, jet)  s touto písní  https://www.youtube.com/watch?v=D4ktRrWUzCw

 -       Pracovní sešit str. 35/3 : vyplňte tabulku časování sloves aimer, aller, prendre.   Text vlevo od tabulky je vám nápovědou. 

-        Celý text z cvičení 35/3 přeložte do češtiny do sešitu FR.  s použitím slovníku a nová slova (výrazy) si vypište do slovníčku a naučte se   

 

 Anglický jazyk (V. Pešinová)

Zopakujte si slovní zásobu lekce 4 (prac.seš. str. 77 4/ A, B, C, D). Vypracujte cvičení v pracovním sešitě str. 38/1,2  39/3, 40/1,2.
Francouzský jazyk

Pracovní sešit str. 31 Vypracuj si test z lekce 4, až ho budeš mít hotový, zkontroluj správnost na str. 93.
Pracovní sešit str. 34/1, 2, 3, 4 - pokud budeš potřebovat, použij slovník (na internetu např.  slovnik.seznam.cz)

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy: Václav Skalník
Místopředseda: Saša Tokarev
Parlament: Zuzka Svobodová / Katka Rejdová

Prosím rodiče, aby byli tak hodní a dohlédli na to, aby děti psaly domácí úkoly z matematiky DOMA a neopisovaly je ve škole před hodinou. Každou hodinu matematiky děti dostávájí krátký domácí úkol (na cca 10 minut), který má sloužit k zopakování a upevnění učiva probraného v hodině. Bezmyšlenkovité opisování úkolů je naprosto zbytečné a dětem vůbec nic nepřinese. Děkuji mnohokrát za spolupráci. I. Benešová

 

Rozvrh hodin  :

  1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
PO AJ M RJ / FJ TV TV    
UT M AJ F D RJ / FJ ČJ (sl)    
ST ČJ (lit) LS M Z tříd.h. Vv Vv
ČT F AJ ČJ (ml) Z Vv   Časp Časp
PA M D ČJ (ml) AJ RJ / FJ OV    

 

 

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina - Mgr. Pekařová

Angličtina - Mgr. Pešinová

Český jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova