Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

Autorka loga: Claudie Parolková

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy: Václav Skalník
Místopředseda: Saša Tokarev
Parlament: Dominik Majda / Erik Budín

Prosím rodiče, aby byli tak hodní a dohlédli na to, aby děti psaly domácí úkoly z matematiky DOMA a neopisovaly je ve škole před hodinou. Každou hodinu matematiky děti dostávájí krátký domácí úkol (na cca 10 minut), který má sloužit k zopakování a upevnění učiva probraného v hodině. Bezmyšlenkovité opisování úkolů je naprosto zbytečné a dětem vůbec nic nepřinese. Děkuji mnohokrát za spolupráci. I. Benešová

 

Kalendář třídy:

 

 • 16.října - Vida centrum - Mladý detektiv (130kč)

 

 • 22. listopadu - Planeta Země
 • 29. listopadu - fotografování k Vánocům
 • 3. prosince - Schůzka s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení na gymnázia
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny

 

Třídní schůzky:

 • 10. září
 • 12. listopadu
 • 21. ledna
 • 14. dubna
 • 16. června

Sběr

 • kaštany (vždy v pondělí)
 • pomerančová kůra (pondělí a středa)
 • papír (pondělí a středa) - Prosíme, aby byl papír řádně svázán.
 • léčivé byliny

 

Rozvrh hodin  :

  1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
PO AJ M RJ / FJ TV TV    
UT M AJ F D RJ / FJ ČJ (sl)    
ST ČJ (lit) LS M Z tříd.h. Vv Vv
ČT F AJ ČJ (ml) Z Vv   Časp Časp
PA M D ČJ (ml) AJ RJ / FJ OV    

 

ČaSP každý sudý týden.

Každou středu bude třídnická hodina.

 

4.10. Lužánky - Labyrint: Kyberšikana a herecké umění našich žáků

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina - Mgr. Pekařová

Angličtina - Mgr. Pešinová

Český jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova