Základní škola Brno,

nám. Míru 3

7.A

Soutěž o nové logo třídy. Více informací 2. září.

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy:
Místopředsedkyně:
Parlament:

Prosím rodiče, aby byli tak hodní a dohlédli na to, aby děti psaly domácí úkoly z matematiky DOMA a neopisovaly je ve škole před hodinou. Každou hodinu matematiky děti dostávájí krátký domácí úkol (na cca 10 minut), který má sloužit k zopakování a upevnění učiva probraného v hodině. Bezmyšlenkovité opisování úkolů je naprosto zbytečné a dětem vůbec nic nepřinese. Děkuji mnohokrát za spolupráci. I. Benešová

Úterý 3. 9.   8:00 - 12:35

Od středy bude vyučování podle rozvrhu. Kdo nepřinese potvrzení, že může odejít ze školy o volné hodině, musí zůstat v hlídací hodině ve škole.

 

Ceny pracovních sešitů:
Ruštináři: 820,- Kč

Francouzštináři: 790,-Kč

Příspěvek na papír a hygienické potřeby: 150,-Kč

 

 

Kalendář třídy:

 • do 13. září - odevzdat Žádost o uvolnění z předmětu
 • 16,října - Vida centrum - Mladý detektiv
 • 22. listopadu - Planeta Země
 • 29. listopadu - fotografování k Vánocům
 • 3. prosince - Schůzka s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení na gymnázia
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny

 

Třídní schůzky:

 • 10. září
 • 12. listopadu
 • 21. ledna
 • 14. dubna
 • 16. června

Sběr

 • kaštany (vždy v pondělí)
 • pomerančová kůra (pondělí a středa)
 • papír (pondělí a středa) - Prosíme, aby byl papír řádně svázán.
 • léčivé byliny

 

Rozvrh hodin  :

  1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
PO AJ M RJ / FJ TV TV    
UT M AJ F D RJ / FJ ČJ (sl)    
ST ČJ (lit) LS M Z tříd.h. Vv Vv
ČT F AJ ČJ (ml) Z Vv   Časp Časp
PA M D ČJ (ml) AJ RJ / FJ OV    

 

ČaSP každý sudý týden. První dvouhodinovka je 5. 9.

Každou středu bude třídnická hodina.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina - Mgr. Pekařová

Angličtina - Mgr. Pešinová

Český jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova