Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.B

 

!!Stránky jsou v přípravě!!

 

Třídní učitelka: Mgr. Denisa Jirůšková

 

 

Informace k organizaci konce školního roku:

 

Vyučované předměty:

 

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova