Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Denisa Jirůšková

 

Třídnické informace a oznámení:

Rozvrh hodin

  1. 2.  3. 4. 5. 6.
PO Z ČJ(ml) D VV VV M
UT ČJ (lit) F AJ LS ČaSP(lich) ČaSP(lich)
ST I / M I / M AJ D TV TV
ČT ČJ(ml) Z AJ M HV OV
PA AJ ČJ(sl) F M  

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

AKCE TŘÍDY 

 • 29. listopadu - fotografování k Vánocům
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň 
 • 8. dubna - Velikonoční dílny
 • 22. května - představení Poutníci
 • 24. června - Projektový den Brno

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • 12. listopadu
 • 14. ledna
 • 14. dubna
 • 16. června

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • 29.10 - 30.10. 2019  - PODZIMNÍ PRÁZDNINY              
 • 23.12. - 3.1. 2020 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY       
 • 31.1. 2020 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY  
 • 17.2. - 21.2. 2020 - JARNÍ PRÁZDNINY                      
 • 9.4. - 10.4. 2020 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY         
 • 29.6. - 30.6. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

SBĚR

 • pomerančová kůra (pondělí a středa)
 • papír (pondělí a středa) - Prosíme, aby byl papír řádně svázán.
 • léčivé byliny

 

Vyučované předměty:

 

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova