Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Denisa Jirůšková

 

Třídnické informace a oznámení:

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

Od pondělí 30. 3. dojde kvůli přehlednosti ke změně zadávání učiva. Úkoly a učivo najdete na jednotlivých stránkách předmětů (klikatelné). Jelikož karanténa potrvá déle, než se předpokládalo, podívejte se prosím i do předmětu VV, TV a ČaSP, kde budete mít zadané práce, které mi přinesete po návratu do školy.

 

Vážení žáci a rodiče,

upozorňuji, že toto volno NEJSOU PRÁZDNINY, všechny úkoly jsou hodnocené a známkované, jako byste byli ve škole. Kdo ještě nezačal pracovat, prosím, napravte to, abyste neměli po návratu špatné známky v ŽK! V případě, že si nevíte rady, neváhejte mě nebo ostatní vyučující kontaktovat.              

D. Jirůšková

 

Rozvrh hodin

  1. 2.  3. 4. 5. 6.
PO Z ČJ(ml) D VV VV M
UT ČJ (lit) F AJ LS ČaSP(lich) ČaSP(lich)
ST I / M I / M AJ D TV TV
ČT ČJ(ml) Z AJ M HV OV
PA AJ ČJ(sl) F M  

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

AKCE TŘÍDY 

  • 22. května - představení Poutníci
  • 24. června - Projektový den Brno

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

  • 14. dubna - zrušeno
  • 16. června

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020                           

  • 9.4. - 10.4. 2020 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY         
  • 29.6. - 30.6. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

SBĚR

  • pomerančová kůra (pondělí a středa)
  • papír (pondělí a středa) - Prosíme, aby byl papír řádně svázán.
  • léčivé byliny

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova