Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Motto na září:

„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“ 

Eduard Bass - český spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař (1888 - 1946)

 

Rozvrh hodin

 

Výuka Výtvarné výchovy bude probíhat v bloku (bez přestávky) od 13:40 do 15:10 h.

Předmět Člověk a svět práce probíhá pouze v sudé týdny (podle kalendáře). Bylo by vhodné, aby děti měly nějaký pracovní oděv, neboť výuka bude probíhat ve školní dílně, na pozemku, příp. ve školní kuchyňce.

 

Rozdělení dětí na skupiny pro výuku informatiky a půlené matematiky:

SKUPINA 1 (matematika v pondělí, informatika ve středu):
Maruška Bednaříková
Pavlína Dvořáčková
Patrik Formánek
Alice Fuksová
Nicol Neugebauerová
Valentina Pipalová
Gábina Sýkorová
Lea Třísková

SKUPINA 2 (matematika ve středu, informatika v pondělí):
Dan Černoch
Adriana Čoupková
Amélka Gabrišová
Eva Kašparová
Lukáš Kouřil
Nikola Krček
Max Prinz
Mikuláš Vaníček
Nela Vencálková


 

Cena pracovních sešitů pro tento školní rok je 589 Kč. Z důvodu pohodlnějšího výběru peněz budu vybírat 600 Kč, přebytek (11 Kč) za každého žáka vložím do třídního fondu. 
Jako každý školní rok, vybíráme i letos 150 Kč na kopírovací papíry, ručníky a kapesníky. 
Celková částka je tedy
750 Kč, prosím, aby ji děti přinesly do konce září.


 

Které akce nás čekají v tomto školním roce?

 • 26. září - Den jazyků
 • 22. listopadu - Planeta Země - Kolumbie
 • 29. listopadu - fotografování k Vánocům
 • 16. prosince - Vánoční dílny
 • 19. prosince - Vánoční jarmark
 • 9. ledna - návštěva Lipky (program Cesta do Ekvádoru)
 • 2. února - 7. února - Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň
 • 8. dubna - Velikonoční dílny
 • 22. května - koncert skupiny Poutníci nazvaný "Putování za country"
 • 17. - 19. června - třídní výlet Vranovská přehrada

   

V tomto školním roce sbíráme (v pondělí a ve středu ráno)
- papír
- pomerančovou kůru
- kaštany (pouze v pondělí)

 

Klub komunikace v Aj
bude probíhat každý pátek od 13 do 14:30 hodin v 6.A. Náplní Klubu budou rozmanité zábavné aktivity v Aj, hry, skupinové činnosti, tvorba mezinárodních projektů – vše zaměřeno na rozvoj komunikačních schopností v Aj. Začínáme 13.9.


 


Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova