Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

Informace k ukončení školního roku:

- v záložkách jednotlivých předmětů najdete informace o  hodnocení vaší práce ve 2. pololetí

- v období od 8.6. do 19.6. budou probíhat konzultace žáků 2. stupně s učiteli (učitelé si budou zvát do školy žáky, se kterými potřebují mluvit)

- učebnice a klíčky od skříněk se budou vybírat v úterý 23.6. od 9:30 do 10:30 v ateliéru a zároveň dostanete zpět zaplacenou zálohu na výlet, který byl zrušen (600,- Kč) a odnesete si ze školy všechny své věci (kufříky, obsah skříněk a přihrádek ve třídě)

- vysvědčení se bude vydávat 30.6. od 9:00 do 9:30 hod. v naší třídě 6.A. Přijďte prosím nejpozději v 8:55 h a mějte roušku.

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Benešová

Přihlašovací údaje do Twinspace (projekt Local Area Explorers) pro členy kroužku Aj zde. Prosím, zapište hodnocení projektu (návod zde).


Motto na září:

„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“ 

Eduard Bass - český spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař (1888 - 1946)

 

Rozvrh hodin

 

Výuka Výtvarné výchovy bude probíhat v bloku (bez přestávky) od 13:40 do 15:10 h.

Předmět Člověk a svět práce probíhá pouze v sudé týdny (podle kalendáře). Bylo by vhodné, aby děti měly nějaký pracovní oděv, neboť výuka bude probíhat ve školní dílně, na pozemku, příp. ve školní kuchyňce.

Rozdělení dětí na skupiny pro výuku ČaSP:
SKUPINA 1 (v 1.pololetí učí p.uč. Benešová, v 2.pololetí p.uč. Hrabal):
Maruška Bednaříková
Lea Třísková
Gábinka Sýkorová
Nelča Vencálková
Max Prinz
Lukáš Kouřil
Mikuláš Vaníček
Valča Pipalová

SKUPINA 2 (v 1.pololetí učí p.uč. Hrabal, v 2.pololetí učí p.uč. Benešová):
Nikola Krček
Patrik Formánek
Adriana Čoupková
Pavlína Dvořáčková
Amča Gabrišová
Eva Kašparová
Alička Fuksová
Nicol Neugebauerová
Dan Černoch

 

 

Rozdělení dětí na skupiny pro výuku informatiky a půlené matematiky:

SKUPINA 1 (matematika v pondělí, informatika ve středu):
Maruška Bednaříková
Pavlína Dvořáčková
Patrik Formánek
Alice Fuksová
Nicol Neugebauerová
Valentina Pipalová
Gábina Sýkorová
Lea Třísková

SKUPINA 2 (matematika ve středu, informatika v pondělí):
Dan Černoch
Adriana Čoupková
Amélka Gabrišová
Eva Kašparová
Lukáš Kouřil
Nikola Krček
Max Prinz
Mikuláš Vaníček
Nela Vencálková


 

Cena pracovních sešitů pro tento školní rok je 589 Kč. Z důvodu pohodlnějšího výběru peněz budu vybírat 600 Kč, přebytek (11 Kč) za každého žáka vložím do třídního fondu. 
Jako každý školní rok, vybíráme i letos 150 Kč na kopírovací papíry, ručníky a kapesníky. 
Celková částka je tedy
750 Kč, prosím, aby ji děti přinesly do konce září.

DĚKUJI VŠEM ZA VČASNÉ ZAPLACENÍ!!!


 

Které akce nás čekají v tomto školním roce?

V tomto školním roce sbíráme (v pondělí a ve středu ráno)
- papír
- pomerančovou kůru
- kaštany (pouze v pondělí)

 

Klub komunikace v Aj
bude probíhat každý pátek od 13 do 14:30 hodin v 6.A. Náplní Klubu budou rozmanité zábavné aktivity v Aj, hry, skupinové činnosti, tvorba mezinárodních projektů – vše zaměřeno na rozvoj komunikačních schopností v Aj. Začínáme 13.9.
Činnost Klubu je možno sledovat
zde

 

V Klubu Aj pracujeme na projektu Local Area Explorers. Našimi partnery jsou děti ze škol v Polsku, Turecku, Slovensku, Řecku, Španělsku a Srbsku. Po vzájemném představení vytvořila každá škola prezentaci o svém městě a následně kvíz pro své partnery, který měl ověřit znalosti nabyté z prezentací. Dalším krokem bude tvorba loga projektu. Následně každá země seznámí ostatní zúčastněné se třemi místními stromy nebo rostlinami a také se způsoby, kterými děti mohou přispět k ochraně životního prostředí. Děti mají své vlastní účty na stránkách projektu, kde mohou komunikovat se svými zahraničními partnery.
Odkaz na stránky projektu je
zde

           


 

 


Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova