Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

 

Autorka loga: Eliška Purmenská

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy: Saša Tokarev
Místopředsedkyně: Eliška Purmenská
Parlament: Eliška Purmenská

 

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu žákovských knížek.

 

 

 

Člověk a svět práce

Přinést přísady na pizzu dle libosti.

 

Kalendář třídy:

4.6. fotografování tříd - společná fotka 30kč, skupinové foto 25kč

19.6. zážitkový program v Zoo Brno

20.6. Řekou k soutoku - Svratka

21.6. celodenní výlet

 

 

Rozvrh hodin  :

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

 

M

ČJ

AJ

Z

F

Ut

 

M

AJ

D

ČJ

Ov

Inf (1.sk)

ST

 

Čj

F

M

Vv

Vv

Inf (2.sk)

Čt

 

M

AJ

Z

Hv

ČaSP

ČaSP

Tv

Tv

Čj

D

AJ

Lit. Sem.

Třídnická

ČaSP je každý lichý týden.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova