Základní škola Brno,

nám. Míru 3

6.A

 

Autorka loga: Eliška Purmenská

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pekařová

Třídní samospráva:
Předseda třídy: Saša Tokarev
Místopředsedkyně: Eliška Purmenská
Parlament: Eliška Purmenská

 

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu žákovských knížek.

 

 

 

Poslední týden školy:

Výuka bude pět hodin každý den (konec ve 12:35). V pátek 28.6. bude pouze první hodina. V tento den není oběd.

Pondělí: třídnické hodiny a úklid třídy
Úterý: IZS na Kraví hoře
Středa: třídnické hodiny
Čtvrtek: Sportovní den - žáci si vezmou sportovní úbor a obuv do tělocvičny
Pátek: vysvědčení

 

19.6. zážitkový program v Zoo Brno

                                                                                                 

 

20. 6. Řekou k soutoku - Svratka

 

21.6. Přes Pálavu do Mikulova

Rozvrh hodin  :

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

 

M

ČJ

AJ

Z

F

Ut

 

M

AJ

D

ČJ

Ov

Inf (1.sk)

ST

 

Čj

F

M

Vv

Vv

Inf (2.sk)

Čt

 

M

AJ

Z

Hv

ČaSP

ČaSP

Tv

Tv

Čj

D

AJ

Lit. Sem.

Třídnická

ČaSP je každý lichý týden.

 

Vyučované předměty:

(klikatelné odkazy Vás přenesou na stránku s konkrétními informacemi)

Angličtina

Český jazyk

Informatika

Matematika

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Literární seminář

Přírodopis

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Hudební výchova

Tělocvik

Výtvarná výchova