Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

  

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Shoda přísudku s podmětem I

Shoda přísudku s podmětem II

Skloňování podstatných jm. - rod střední

Skloňování podstatných jm. - rod ženský

Skloňování podstatných jm.- rod mužský

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona nebo předložka?

Slovesa - časování

Slovesný způsob

Přídavná jména

Slovoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Zájmena

Číslovky

 

Písemné dělení

Písemné násobení

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Zlomky

Desetiná čísla

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Zaokrouhlování

Procvičování násobilky

Dělení se zbytkem

Převody jednotek

Počítání přes 10 000

Počítání přes miilion

Římské číslice

Geometrie

Určování obsahu pomocí čtvercové sítě

 

                                                        Ralph Smart
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

ROZVRH HODIN

                                                                              

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

INF1

ČJ

ČJ

M

HV

INF2

ÚT

TV

TV

ČJ

AJ1/ AJ2

M

 

ST

ČJ

M

M

ČJ

AJ1/ AJ2

 

ČT

ČJ

ČJS

M

ČJ

ČSP1/ČSP2

 

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ1/ AJ2

 

Aktuálně

Milí rodiče, milé děti,

skončila jedna etapa našeho společného putování.

Děkuji vám za vše pěkné v tomto období, za vzájemnou spolupráci,

za každý projev podpory či přízně, za každou vstřícnost.

Děkuji za všechna hezká přání, ať už v ústní, mailové či jiné

podobě, za všechny krásné květiny, dárky či jiné pozornosti, potěšily mě. 

Moc děkuji i za nečekaný společný dárek, udělal mi opravdu radost.

Z celého srdce přeji vám všem přenádherné léto, hodně odpočinku i vše dobré do dalších let.

Na všechny děti budu ráda vzpomínat. 

 

10 things to know about moving during the summer - Dysco Moving ...

 

PS: Ještě drobný vzkaz slečny asistentky - pokud chcete, aby vám látkové tašky na památku co nejdéle vydržely,
       
přežehlete si prosím všechny nápisy, čímž se barva zafixuje :-). Obrázek zeměkoule přežehlovat nemusíte. Perte maximálně na 40 °C.