Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

  

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Shoda přísudku s podmětem I

Shoda přísudku s podmětem II

Skloňování podstatných jm. - rod střední

Skloňování podstatných jm. - rod ženský

Skloňování podstatných jm.- rod mužský

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona nebo předložka?

Slovesa - časování

Slovesný způsob

Přídavná jména

Slovoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Zájmena

Číslovky

 

Písemné dělení

Písemné násobení

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Zlomky

Desetiná čísla

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Zaokrouhlování

Procvičování násobilky

Dělení se zbytkem

Převody jednotek

Počítání přes 10 000

Počítání přes miilion

Římské číslice

Geometrie

Určování obsahu pomocí čtvercové sítě

 

                                                        Ralph Smart
 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

ROZVRH HODIN

                                                                              

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

INF1

ČJ

ČJ

M

HV

INF2

ÚT

TV

TV

ČJ

AJ1/ AJ2

M

 

ST

ČJ

M

M

ČJ

AJ1/ AJ2

 

ČT

ČJ

ČJS

M

ČJ

ČSP1/ČSP2

 

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ1/ AJ2

 

Aktuálně

 

Milí rodiče, poslední informace k nástupu dětí do školy Vám byly zaslány
v pátek 22. 5. e-mailem,
věnujte jim prosím pozornost. Na děti už se těšíme :-).

 

Pro chybějící žáky je probírané učivo uvedeno níže,
jak tomu bylo před karanténou, vždy v pátek budu učivo aktualizovat.
Na vrátnici školy bude označen box k odevzdání 

čtenářských deníků a vypracovaných pracovních listů v době domácí výuky.

Prosím o odevzdání v pondělí v čase od 12.00 do 16.00 hodin. Děkuji.

 

Tabulka - učení během domácí přípravy smiley

 

Čtenářský deník - věnujte mu pozornost

Prosím, aby děti průběžně dělaly čtenářské deníky,
nejpozději po příchodu do školy si je vyberu. 

Děti, které nenastoupí, odevzdají čtenářský deník také k 25.5.! Děkuji.

Pokud chcete odevzdat dříve, lze tak učinit pondělí - čtvrtek
od 9.00 do 12.00, kdy po předchozí domluvě můžete donést do školy 
a nechat na lavičce ve vestibulu, kde bude čtenářský deník vyzvednut.
Pokud jsou pro vás z důvodu uzavřené knihovny
nedostupné některé knihy, můžete je dle vašich možností
nahradit jinými, avšak knihami adekvátními věku.

Instrukce k zápisům jsou součástí níže uvedeného odkazu:

Seznam povinně volitelných knížek yes

Nejpozdější termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Čtvrtek 16. 4. - čtvrtý zápis (lze odevzdat při nástupu do školy 25.5.)

Čtvrtek 11. 6. - pátý zápis (posunuto o týden z původního termínu 3. 6.)

 

Probrané učivo 25.  - 29. 5. 

ČJ   Znovu jsme si podrobně vysvětlili větné členy, uvedli příklady, dělali jsme rozbory na cvičných větách

       str. 128/4 - u jednoduchých vět jsme dělali větné rozbory, u souvětí vzorce souvětí

       str. 131, 132, na str. 133- dodělat cvičení 14, PS str. 45

M str. 72, 73, 99, v PS str. 45

 

 

Učivo na týden 30. 3. - 2. 4. (4. týden): 

Český jazykyes

Řešení: ČJ str. 108 yes       ČJ str. 110 yes

Matematika yes

Řešení:  str. 81/ 6-8yes  str.81/9-12yes    str. 81/ 15, 16 + s.82/17-19 yes

               str.82/21 + PS s. 27yes  PS s.28 yes PS str. 29 yes

Informatika

Vím, že jako třída přecházíte na Fred, ale vzhledem k tomu, že tam v současnosti ještě nejste všichni, zadávám pro tento týden učivo i tady.

Minulý týden jsem Vám zadala první trojici bezpečnostních videí. Dnes tu mám další trojici.

https://www.youtube.com/watch?v=A1e-G6DnV-E

https://www.youtube.com/watch?v=cau4iqYYXzE

https://www.youtube.com/watch?v=pcMqJRq7q2A

Potom se zamyslete a napište mi přes Fred nebo do mailu, co kdyby…

  1. … jsem chtěl/a koupit mámě dárek k narozeninám na nějakém eshopu. Jak poznám, že se jedná o legitimní obchod a ne podvod?
  2. … se můj mobil začal chovat podivně, sekat se, zobrazovat nechtěné reklamy, přehříval se
  3. ... jsem byl/a zákeřný hacker. Chci napadnout paní učitelku z informatiky a obrat ji o informace a každý halíř. Jak bych to narafičil/a?

 

 

Učivo na týden 23. - 27. 3. (3. týden): 

Český jazyk

      Diktátyes  napiš do sešitu ČJ diktát dle nahrávky, zkontroluj si, poté si vezmi barevnou pastelku a oprav si dle PS  str. 23/7.

      ČJ str. 104/4 - stačí ústně

            str. 104/5 a 6 - písemně do ČJ 2 

            řešení str. 104/5, 6yes

            str. 104/1 - přečti si a), b) - zamysli se nad tím, c) - písemně do ČJ 2

            str. 105/2 - ústně

            str. 105/3 - doplňovačka - pokud máš možnost okopírovat, jinak na fólii, ale zkontrolovat

            řešení str. 104/ 1c), str. 105 yes

            str. 106/4, 5, a 6 - písemně do ČJ 2

            řešení str. 106 yes

            Shrnutí o přídavných jménech - pozorně přečíst, ústně si doplnit

            Sloh str. 107 - pozorně přečíst, napsat sloh viz str. 107/ b)

            ČJ - PS str. 24, 25 a) a 25 b)

 Matematika   

      Pokud si nejsi jistý, že rozumíš zlomkům dobře, pusť si následující video: 

      zlomky - z​áklad yes

      Dále si udělej cvičení na zápis zlomků:

       zlomky - zápis yes

      M str. 79/20 - přerýsuj přesně do sešitu, vyznač čísla 

          str. 79/21 - pokus se najít řešení, alespoň jedno, nejlépe všechna, věřím, že rychlíci zvládnou vyřešit
                         také některé rovnice ze str. 79/23 (R v tabulce = rychlíci) 

      řešení str. 79/ 20, 21 yes

         str. 80/1- do sešitu, potom si zkontroluj

      řešení str. 80/1yes

        Jestli v tom máš zmatek, zopakuj si základy s těmito dvěma odkazy:

       zapisování a čtení desetinných čísel yes      desetinná čísla - zápis stejného čísla yes

       dále zkus str. 80/2  + se zamysli nad str. 80/3, až to budeš mít, zkontroluj si s řešením

      řešení str. 80/ 2, 3 yes

      str. 80/ 4 - měl/a bys to zvládnout 

      str. 80/5 - pozorně si přečti zadání, pak si vyber jakýchkoliv pět zlomků a pokus se postupně vypočítat délku odpovídajících obdélníků podle zadání.

                      Pokud uděláš všechny, jsi fakt borec a do tabulky si můžeš do zeleného čtverečku napsat hvězdičku (toleruji 2 chyby, tedy 12 musí být dobře).
                      Jsem moc zvědavá, zda se nějaká hvězdička objeví a kde.

      řešení str. 80/ 4, 5 yes

      A teď si dáme opakování:

      M - PS str. 15/ 8, 9,  str. 16/ 2 a str. 26/1, 4

      řešení PS str 15 yes   řešení PS str. 16/2 a str. 26/4 yes

      Zopakuj si učivo desetinných čísel v pracovním listu, ve škole jej budu vybírat:

      prac. list  - desetinná číslayes

      zkontroluj si s řešením:

      řešení PL desetinná číslayes

     Dále si můžeš procvičit  rovnice se zvířaty online:   rovniceyes        

 

Anglický jazyk (Mgr. Pekařová)

Z nějakého důvodu mizí úkoly do AJ pro první skupinu, tak píši znova. Snad je už obdržíte: ZDE pracovní list, kontrola ZDE a prosím úkol mi zaslat na mail pekarovaanglictina@seznam.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=2UbK1luIgbc - základní stavba věty

Anglický jazyk (Mgr. Zemanová) 
ÚTERÝ 24. 3

- žáci vypracují pracovní list - ke stažení ZDE - zašlete mi jej vyplněný do středy 25. 3. na e-mail: amy.z@seznam.cz

STŘEDA 25. 3. 

  • stále čekám na odeslání pracovních listů ke kontrole 
  • učebnice – str. 54 – cv. 3 – text – vypiš si z něj modře vypsaná slova do sešitu Vocabulary – pokud si nejsi jistý/á překladem, podívej se do pracovního sešitu na stranu 76
  • Pracovní sešit str. 44/ cv. 1

PÁTEK 27. 3. 

  • zadání najdete ZDE 

Přírodověda - 26. 3. 

- zadání najdete ZDE - odpovědi na kontrolní test mi zašlete do pátku 27. 3. na e-mail: amy.z@seznam.cz

 

Dějepis + Zeměpis - 27. 3. 

  • bohužel jsem zjistila, že Vám nejde stáhnout soubor k dnešním hodinám. Vložila jsem ho tedy na leteckou poštu: http://leteckaposta.cz/337900227 - snad to bude fungovat už bez problému 

Informatika 

Prosím do pátku 27.3. se podívejte na tato videa (youtube). Zpětnou vazbu teď od vás nechci, ale počítejte s tím, že až se uvidíme, tak se na ně zeptám.

Zabezpečení telefonu 1

Zabezpečení telefonu 2

Hesla hesla hesla

 

Učivo na týden 16. - 20. 3. (2. týden):    

Český jazyk
        Diktát - napiš do sešitu ČJ diktát dle nahrávky, zkontroluj si,

       poté si vezmou barevnou pastelku a oprav si dle PS  str. 19/8.

       Nadiktovaný diktát yes

       Pokud se ti to podařilo, můžeš si dát známku :-).    

       Procvič si přídavná jména tvrdá a měkká v online cvičení:

       přídavná jména - tvrdá a měkkáyes

       ČJ str. 102/ 1 - přečti si článek, vypiš na papír přídavná jména ze cvičení 1 b),

       pozoruj koncovky. Na co jsi přišel? Svoje závěry porovnej s uvedeným vysvětlením:

       přivlastňovací příd. jména - vysvětlení yes

       nebo přídavná jména přivlastňovací yes

       Teď zkus napsat podle zadání cvičení str. 102/2 - do ČJ 2

       Přečti si růžový rámeček na str. 102

       Napiš koncovky str. 103/3 - pokud máš možnost, můžeš okopírovat, jinak na fólii, zkontroluj si:

       vzor matčin yes

      Pozorně si přečti a doplň (stačí ústně) cvičení str. 103/3 a) - e) + přečti růžový rámeček

     Řešení ČJ - 2. týden yes

      ČJ - PS vypracuj strany 20, 21, 22, 23/4 - 6 a str. 24, zkontroluj a oprav si podle klíče,
              každou stránku, kterou jsi skutečně 
zkontroloval dole podepiš.

      Dále si můžeš přídavná jména procvičit v online cvičeních:

       přídavná jména - souhrnyes

      K zopakování učiva shody přísudku s podmětem lze využít také pořad České televize:

       učíTelka - ČJ yes , není to dle mého názoru příliš náročné, spíše zopakování toho, co už víme.

 Matematika   

      M str. 76, 77, na str. 78/12 a 13 - vše co zvládneš vyřešit napiš do nelinkovaného sešitu

      Řešení str. 76/ 1- 4 yes     str. 76/ 5, 6 a str. 77 yes   str. 78/ 12, 13 yes

      Dále si zopakuj si zásady násobení a dělení desítkou, stovkou s odkazem:

      násobení a dělení 10, 100, 1 000 yes

      Vypracuj pracovní list, ve škole jej později budu vybírat:

      prac. list násobení a dělení 10, 100 ..yes

      Řešení PL násobení a dělení 10, 100 yes

      M - PS  vypracuj str. 12, na str. 13/1,  pokus se vyřešit i str. 13/2,

            pokud ti to půjde můžeš se pokusit i o cvičení str. 13/3 a 4

       Řešení PS str. 12, 13 yes

    Pro zpestření lze využít program ČT zaměřený na jednotky délky a obsahu:

     učíTelka - M yes - nenáročné

 

Anglický jazyk (Mgr. Pekařová)

Učivo do 20.3.

Pracovní list ke stažení ZDE. Pokud nemůžete tisknout, děti mohou napsat odpovědi do sešitu ENGLISH. Správné řešení pro kontrolu ZDE:
Jakékoliv dotazy ohledně učiva mi můžete psát na email pekarovaanglictina@seznam.cz

Písnička na Present simple https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw

Hra na procvičování Present simple (přítomný čas) ZDE

   

Anglický jazyk (Mgr. Zemanová) 

Úkoly do pátku 20. 3. 

- úkoly ke stažení ZDE

Kdyby jste si nevěděli rady, neváhejte mě kontaktovat na e-mail - amy.z@seznam.cz

Člověk a jeho svět  

všechny úkoly najdete ZDE       

 

Informatika 

Za domácí úkol jste mi do pondělí měli vyplnit pracovní list ohledně nakupování online. T