Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

 

AKCE TŘÍDY:

 ŠVP  20.5. - 24.5. 2019 ( Doplatek 2.000 Kč je třeba zaplatit nejpozději do 30.4. na účet školy 000000-0033537621/0100,  konstant.symbol: 0379, var. symbol: každé dítě má svůj napsaný v ŽK)

 

 

Termíny odevzdání čtenářských listů:

 30.5.26.6. 

 

Plánované TESTY:

M - 28.5. - test - Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

M - uč. s. 36/1 a+b

 

PLÁN UČIVA

V týdnu od 13.5. do 17.5.   / pondělí 13.5. - edukační program - Moravská galerie

ČJ- Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy - uč. s. 131

PS (2. díl)- 50/ 1,2,3, 4  ;  51/5, 6, 7

M - Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem; Jednotky obsahu - opakování - uč. s. 27/ 1, 2, 3, 4 ;  33/ 9   ;  35/ 2,3,7 ; 38/ 1;  36/ 3,5,8

ČJS (VL)- Druhá sv. válka - smutný život za okupace - uč. s. 36-38

ČJS (PŘ)- Výpravy do vesmíru; Souhvězdí - uč. s. 26-29

 

Ve dnech  9.5. a 10.5.

ČJ - Slovesa - opakování : PS: 30/ 1,2,3,4

-  - uč. s. 32/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  ;   33/ 1 (d.ú.)

PS (2.díl) : 18/ 1,2,3,4,5

ČJS (PŘ)- Trvání dne a noci;  - uč. s. 24 - 25

 

V týdnu od 29.4. do 3.5.

ČJ- Skladba : podmět a přísudek (jejich druhy +procvičování) 

PS (2. díl)- 46/ 3,4   ; 47/ 1,2,3,4  ;  48/ 1,2, 3  ; 29/ 2,3,4  ;   49/ 4,5,6

- Násobení desetinných čísel deseti a stem; Zlomky - opakování - uč. s. 24/ 1,2,3,4,5,6,7   ; 25/ 1,3,4,5,8 ;   26/ 1,2,7,8,9,11  ; 29/2,3,4,5,6  ; 30/1,4,5 ;  31/ 1,2,11

ČJS (VL)- Jak se žilo v první republice; Republika se hroutí - uč. str. 32-35

ČJS (PŘ)- Střídání dne a noci, střídání ročních období - uč. str. 20-23

 

V týdnu od 23.4. do 26.4.

ČJ- Skladba : podmět a přísudek (jejich druhy +procvičování) - str. 126

PS (2. díl)-  44/2,3;   45/ 1,2,3,4  ; 46/ 1,2

- Sčítání a odčítání zlomků, procvičování početních operací - uč. str. 17/ 2,3,4,5,6,7,8 ; 18/ 10 ;  19/1  ; 16/1,2,3,4 ; 19/3,5,7 ; 20/1;  21/1 ; 23/1,2,3,4,6

PS (2. díl)- 40/ 1,2,3,4

ČJS (VL)- Velikonoční pondělí

ČJS (PŘ)- Měsíc a jeho fáze - uč. str. 18-19

 

V týdnu od 15.4. do 17.4.

ČJ- Skladba : podmět a přísudek - pracovní listy (nalepeno v sešitě) uč. str. 126

PS (2. díl)-  44/1;  28/5,6,7

- Počítání se zlomky ; Sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků - uč. str. 14/ 5, 6, 7,8   ; 15/ 1, 2, 3

PS (2. díl)- 

ČJS (VL)- Samostatné Československo; první prezident - uč. str. 28-31

ČJS (PŘ)- Velikonoční prázdniny

 

V týdnu od 8.4. do 12.4.

ČJ- Číslovky - skloňování a zápis číslovek; druhy číslovek - procvičování; slovesa- opakování (PS) - prac.list (opakování) uč. 121/9 , 122/10 , 124/16

PS (2. díl)-  42/ 5, 6, 7, 8  ;  26/1,2,3 ; 27/1,2,3

M - Počítání se zlomky ; Osově souměrné útvary - uč. 12/ 1, 2,3,4,5,6,7,9,10,11  ; 11/ 1,2,3,4 ; 13/ 5, 6, 8, 10

PS (2. díl)- 15/ 1,2,3

ČJS (VL)- Nové uspořádání společnosti ; Hrůzy první světové války -  s.23-27

ČJS (PŘ)- Slunce a sluneční soustava - s. 14-17

 

V týdnu od 1.4. do 5.4.

ČJ- Číslovky - druhy číslovek, Zájmena - opakování - pracovní list (opakování- zájmena), uč. s. 118/1,2 ;  119/4 ; 120/6  ; 121/7,8

PS (2. díl)- 40/1,2,3,4  ;  41/1,2,3

M - Aritmetický průměr; Porovnávání úhlů, osa úhlu - uč. 6/1,8  ;  8/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  ;  7/ 1,2,3,4,5,7 ; 9/ 1,2,5,3,6 ; 10 - celá

PS (2. díl)-

ČJS (VL)- Politické probuzení, Nespravedlivé Rakousko  - str. 16-17, 18-22

ČJS (PŘ)- Siloměr - měření grav. síly, gravitační pole Země - str. 9-13

 

V týdnu od 25.3. do 29.3

ČJ- Zájmena- sebou/s sebou, skloňování osobních zájmen my, vy, on, ona, ono,oni - 113/13,14,15,17 ; 114/18,19,20 ; 115/22,23,24  ; 116-117

PS (2. díl)- 37/3 ; 38/1,2,3,4  ; 39a + 39b celé - kluci, kteří byli trénovat vybíjenou 2.hodinu dodělají

M - Des. čísla - procvičování , Geometrie -opakování učiva - uč. třetí díl 3/1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13 (3 příklady); uč. druhý díl 59/3,4,5,6 ; uč. 4/2,5,10,12

PS (2. díl)- 14/1,2,3

ČJS (VL)-Rozkvět kultury a umění;Politické probuzení + souhrnné opakování na test - str. 14-17, pracovní listy

ČJS (PŘ)- Jak vypadá Země, gravitační síla - str 7-8

 

V týdnu od 18.3. do 22.3.

ČJ- Zájmena - druhy zájmen; Skloňování zájmen já, ty, se - uč. s. 109/3 ; 110/4,5  ; 111/ 8 ; 112/9,12

PS (2. díl) - 34/1,2 (přivlastňovací), 34/1,2 (ukazovací) ; 35/1,2 (tázací); 35/1(vztažná),  36/1,1,2 (neurčitá, záporná) , 37/1,2,4  , 26/1 a

M - Zaokrouhlování des. čísel; Des. čísla - procvičování ; Opakování - počítání s velkými čísly - uč. s. 52/ 5,6,7,8  ; 53/10,12  ; 46/6  ; 54/1,2,3; 58- celá

PS (2. díl) - 16/ 1,2,3,4,5,6

ČJS (VL)- Buditelé českého národa; Vynálezy mění svět - uč. s. 10-11, 12-13

ČJS (PŘ)- Úvod do nové učebnice - Země ve vesmíru - kapitola: magnetická síla - uč. s. 3-6

 

 

V týdnu od 11.3. do 15.3.

ČJ- Stupňování přídavných jmenZájmena - úvod, druhy - uč. 104-105, 108-109

PS (2. díl) - 33/1,2,3,4 - zájmena osobní

M - Sčítání a odčítání desetinných čísel;Zaokrouhlování des. čísel ; Krychle a kvádr -  uč. 46/1,2,3,4 , pracovní list -sčítání a odčítání des. čísel, 52/ 1,2,3,4

PS (1. díl) - 43/ 1,2,3,4,5,6 ; 44/1,2,3,4,5

PS (2. díl) - 17/ 4,5,6 (d.ú.)

ČJS (VL)- Obrození českého jazyka;  - uč. str. 8-9, 

ČJS (PŘ)- Smyslová ústrojí - uč. str. 51-52

 

 

 

 

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Programy a soubory - studijní materiály

Začali jsme se psaním webových stránek v programovacím jazyce html. Účelem je, aby se žáci seznámili s prací s nějakým programovacím jazykem podle návodu. Při troše šikovnosti si můžou vytvořit vlastní webovou stránku, kterou zde s jejich svolením můžeme publikovat.

 


Anglický jazyk:

Lesson 5 - Places - my house
Do 30.5. přinést video!