Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková

 

 

Informace k organizaci konce školního roku:

  • Čtvrtek 20.6. – v 10:00 Divadlo Lerchova u nás v tělocvičně
  • Pátek  21.6. – rozdávání výkresů/ děti si odnášejí výtvarné potřeby (přinesou si větší igelitovou tašku)
  • Týden (24.6. – 28.6.) – v tomto týdnu je zkrácená výuka, končíme 11:40 každý den
  • Pondělí 24.6.  -  výběr učebnic 
  • Úterý 25.6.  "Den s Integrovaným záchranným systémem"  - Kraví hora - dostatek pití, svačina, pokrývka hlavy
  • Středa 26.6. - Hry ve třídě, úklid třídy,třídnické práce
  • Čtvrtek 27.6. Sportovní den v rámci naší školy – turnaje na hřišti a v tělocvičně – sportovní oblečení, pití, svačina
  • Pátek 28.6. – vysvědčení – bude pouze 1 vyučovací hodina –> do 8:45 – přinést slohu na vysvědčení, není oběd!

 

 

Termíny odevzdání čtenářských listů:

 26.6. 

 

 

PLÁN UČIVA

V týdnu od 17.6. do 21.6.

ČJ- Procvičování - neohebné slovní druhy , opakování učiva- uč. s. 142/1  ; 143/4 ; 144/8 ;  146/1  ; 147/ 2,3

- Opakování učiva 5. ročníku - uč. s. 54/1,2 ; 55/1,2,6,10  ; 57/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

ČJS (VL)- Rok 1968, rok 1989, rok 1993 - uč. s. 46-54 

ČJS (PŘ)- Člověk a technika: 

 

V týdnu od 10.6. do 14.6.

ČJ- Procvičování na velký test; neohebné slovní druhy - příslovce - uč. s. 138/ 24, 25  ; 139/ 26

PS (2. díl)- 55/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Procvičování na velký test; desetinná čísla se třemi des. místy - uč. s. 46/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  ; 49/2,8  ; 50/8  ;  51/2

PS (2. díl) - 48/ 1,2,3,4, 6, 7

ČJS (VL)- Československo po 2.sv. válce - uč. s. 43, 44-45  

ČJS (PŘ)- Člověk a technika: Energie - uč. s. 16-18

 

V týdnu od 3.6. do 7.6.

ČJ- Shoda přísudku s podmětem (procvičování), Přívlastek - uč. s. 127, 128/ 3,4  ; 129/7 , 130/9

PS (2. díl)- 53/2  ;  54/ 1,2,3,4,5,6,7,8

- Jednotky času, záporná čísla ; geo. - obsahy složitějších obrazců - uč. s. 41/ 3,4,5  ;  42/ 1,2,3, 5,6,8  ;  43/1  ;  28/ 1,2,3 ; 43/10  ;  45/ 1,2,3,4,5

PS (2. díl) - 32/ 1,2,3,4,5

ČJS (VL)- Souhrnné opakování (2.sv. válka) - příprava na test s. 36-42  + skupinová práce (tvorba plakátu)

ČJS (PŘ)- Člověk a technika: Kolo - uč. s . 9-11

 

 

 

Informatika

Základní pojmy z informatiky; Programy a soubory - studijní materiály

Začali jsme se psaním webových stránek v programovacím jazyce html. Účelem je, aby se žáci seznámili s prací s nějakým programovacím jazykem podle návodu. Při troše šikovnosti si můžou vytvořit vlastní webovou stránku, kterou zde s jejich svolením můžeme publikovat.

 


Anglický jazyk:

11.6. závěrečná práce - there is/ are, předložky
- přítomný prostý a přítomný průběhový čas, popis osob

13.6. závěrečný test na slovíčka z lekcí 4,5, a 6


Do 30.5. přinést video!