Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

                                                        Ralph Smart
 

                  

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

ROZVRH HODIN

                                                                                 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

INF1

ČJ

ČJ

M

HV

INF2

ÚT

TV

TV

ČJ

AJ1/ AJ2

M

 

ST

ČJ

M

M

ČJ

AJ1/ AJ2

 

ČT

ČJ

ČJS

M

ČJ

ČSP1/ČSP2

 

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ1/ AJ2

 

Aktuálně:

Do pátku 22. 11. je poslední možnost odevzdat vypracované první 3 úlohy z matematické olympiády (viz info níže).
Soutěž je dobrovolná.

 

V pondělí 18. 11. se uskuteční třídní kolo pěvecké soutěže. Dobrovolníci si přichystají jednu lidovou a jednu umělou píseň příměřenou jejich věku. 

V pondělí 25. 11. bude doplňovačka na vyjmenovaná slova po M. Cvičení k možnému procvičování:

vyjmenovaná slova po Myes

vyjm. slova po M řešeníyes

 

Nechávám k procvičení také:

vyjmenovaná slova po Lyes

vyjm. slova po L řešeníyes

vyjmenovaná slova po B yes

vyjm. slova po B řešeníyes

Dále lze k procvičování využít různé  elektronické odkazy,např.:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/

http://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/kategorie/b/

 

Informatika

Do příští hodiny (25.11.) si prosím opravdu přineste přihlašovací jména a hesla k mailovým schránkám, začneme s emaily.

Příští týden si taky napíšeme malou praktickou písemku z wordu (různé typy písma, různé velikosti písma, barvy písma, odrážky, vložení obrázku, podtržení, tučně, kurzíva).

A začneme snad už trošku s tím, o čem informatika skutečně je, s programováním (formou her).

 

Matematická olympiáda

Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. 

Školní kolo (kategorie Z5):  Žáci řeší doma šest úloh uveřejněných na adrese
www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/69-rocnik-19-20

Do soutěže budou zařazeni žáci, kteří mi odevzdají řešení alespoň čtyř úloh.
Termíny odevzdání:

- první trojice úloh do 22. listopadu 2019

- druhá trojice úloh do 6. ledna 2020

Úlohy budou opraveny a ohodnoceny podle stupnice 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje.
Úspěšnými řešiteli školního kola se stanou ti soutěžící, kteří budou mít alespoň u čtyř úloh řešení hodnocena výborně nebo dobře. 
Nejlepší řešitelé z kategorie postopí do okresního kola.

Pokyny a rady soutěžícím:  Řešení soutěžních úloh vypracujte čitelně na listy formátu A4.
Každou úlohu začněte na novém listě a uveďte vlevo nahoře záhlaví podle vzoru:


Karel Veselý
8. B
ZŠ, Kulaté nám. 9,
629 79 Lužany
okres Znojmo
2019/2020
Úloha Z8–I–3

Řešení pište tak, aby bylo možno sledovat váš myšlenkový postup, podrobně vysvětlete, jak jste uvažovali.
Nehodnotí se jen výsledek, ale hlavně správnost úvah, které k němu vedly.
Práce, které nebudou splňovat tyto podmínky nebo nebudou odevzdány včas, nebudou do soutěže přijaty.

 

Čtenářský deník

Každý žák přečte a zpracuje 5 knih, z toho 3 knihy ze seznamu, každou z jiné kategorie, a 2 dle vlastního výběru (přiměřené věku).
Do čtenářského deníku zapíše podle uvedených pokynů.

Kategorie poezie je kategorií bonusovou, nepočítá se tedy do primárního seznamu četby, ze které každý vybírá 3 knihy za rok.
Žák si může vybrat navíc sbírku básní ze seznamu, přečíst ji, zpracovat do čtenářského deníku a získat za ni jedničku, jedná se však o úkol dobrovolný. 

Seznam povinně volitelných knížek yes

Nejpozdější termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Čtvrtek 7. 11. - první zápis

Čtvrtek 9. 1. - druhý zápis

Čtvrtek 27. 2. - třetí zápis

Čtvrtek 16. 4. - čtvrtý zápis

Čtvrtek 3. 6. - pátý zápis

 

Prosím dohlédněte, aby měly děti obalené všechny sešity a učebnice.

Do vyučování potřebujeme i v tomto roce stírací tabulku a fixy.

Plán učiva do čtvrtka 14. 11.:

ČJ  po str. 45

M   po str. 27, PS str. 18, 19, str. 23/2-4

 

Probrané učivo v týdnu od 11. 11. - 15. 11. 

HV - Pohybový doprovod písně 

AJ (2. skupina) - Days in Week, Questions verb be, This/That, These/Those, učebnice po str. 22, pracovní sešit po str. 18

DÚ: Pracovní list - překlad slov 

ČaSP - Origami - skládání záložek 

ČJS - Přirodověda - Půda 

VLS + VV -  Žáci v pátek vytvářeli projekt ke 30. výročí Sametové revoluce. 

Probrané učivo do čtvrtka 7. 11.:

ČJ  po str. 42

      PS ČJ 5 nově 1. díl po str. 4, str. 5/9, 7 /slova po B, L, str. 11/1 a 13/2,3

M   po str. 24, PS str. 17, str. 24/7, str. 29/13

Probrané učivo od 4. 11. - 8. 11. 

HV - Rytmický a taneční doprovod k písni Avignonský most - Příští týden se bude konat třídní kolo pěvecké soutěže. 

Aj (2. skupina) - possesive adjectives, učebnice po str. 21, pracovní sešit po str. 16 - Domácí úkol - dodělat pracovní sešit str. 16. 

Čjs Přirodověda - Energetické suroviny 

      - Vlastivěda - 2. polovina 19. století 

      - Zeměpis - Ústecký kraj - Příští hodinu, tj. 5. 11. TEST - Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj 

ČaSP - Origami 

VV - Malba - sv. Martin na bílém koni 

Probrané učivo do čtvrtka 31. 10.:

ČJ  po str. 38

      PS český jazyk 5 nově 1. díl str. 2, 3 a str. 4/6

M   po str. 21, na str. 23/21, str. 24/2,  v PS str. 29/13

      + procvičování písemného násobení

      + jsme dělali matematickou soutěž MATESO a později probírali správná řešení

        (v pondělí doděláme ještě několik příkladů) 

ČJS - Přírodověda - Neživá příroda - TEST - 7. 11. - Neživá příroda  

        - Vlastivěda - Karlovarský kraj 

ČaSP (2. skupina) - Výroba podzimí masky z přírodnin 

VV - Noční obloha - stínování - dokončení prací 

AJ (2. skupina) - Přivlastňovací zájmena - opakování 

Probrané učivo v týdnu od 21. 10. - 25. 10.:

HV - nácvik písně Avignonský most + rytmický doprovod 

AJ (2. skupina) - My family, gramatika - přivlastňovací zájmena - učebnice po str. 19, pracovní sešit po str. 15

DÚ - Pracovní sešit str. 15 

ČJS - Přírodověda - Neživá příroda: Minerály nekovové, Horniny 

        - Vlastivěda - Vynálezy mění život lidí (18. a 19. st.) - TEST 1. 11. - Marie Terezie a Josef II. 

        Zeměpis - Plzeňský kraj 

VV - Stínování - noční obloha 

ČaSP - podzimní práce na školní zahradě 

 

Probrané učivo do čtvrtka 17. 10.:

ČJ  po str. 34

      PS shoda podmětu s přísudkem po str. 28

M   po str. 20, PS po str. 16

Probrané učivo v týdnu od 14.10. - 18. 10. 

HV - Procvičování not a pomlk, poslech A. Dvořák a B. Smetana - život a dílo

Anglický jazyk (2. skupina) - Slovíčka - státy, Gramatika - to be

                                           - Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 13

DÚ: Pracovní sešit str. 13/ cv. 7,8

ČaSP - Práce na školní zahradě 

ČJS - Přírodověda - Neživá příroda - zlato a stříbro 

        - Vlastivěda - Marie Terezie - opakování a Josef II., Jihočeský kraj - opakování 

Vlastivěda (zeměpis) TEST - čtvrtek 24.10. - slepá mapa - kraje a krajská města 

VV - kombinovaná technika - postava v dešti - dokončení 

 

Probrané učivo do čtvrtka 10. 10.:

ČJ  po str. 30

      PS shoda podmětu s přísudkem po str. 25

M   po str. 16 , PS po str. 16


Probrané učivo v týdnu od 7. 10. - 11. 10. 

HV - W. F. Mozart, A. Dvořák - symfonie Z nového světa 

AJ (1. skupina) - Culture - names and titles 

                        - Lekce 2 - Friends and family

                        - učebnice po str. 16, pracovní sešit po str. 12

DÚ - PS str. 12/ cv. 1,2, TEST - ÚT - abeceda, There is/There are, množné číslo 

ČJS - PŘ - Neživá příroda 

       - VLS - Marie Terezie, Josef II. 

       - VLS - Jihočeský kraj - TEST - PÁ - Praha, Středočeský kraj 

VV - kombinovaná technika - podzimní motiv 

Probrané učivo do čtvrtka 3. 10.:

ČJ  po str. 21 - 23, str. 25 + sloh na str. 8

       PS shoda podmětu s přísudkem po str. 22

M   po str. 12, na str. 13/ 42 - 44 , PS po str. 15

Probrané učivo v týdnu od 30.9. - 4. 10. 

HV - W. Mozart - život a dílo 

AJ (1. skupina) - Gramatika - Singular/plural, učebnice po str. 11, pracovní sešit po str. 8

ČaSP - výzdoba třídy 

ČJS - Vlastivěda - Baroko 

        - Vlastivěda - Středočeský kraj 

 VV - cestujeme po světe - Egypt 

TESTY: 

Čtvrtek 10. 10. - Přírodověda - kapitola: Člověk a příroda

Pátek 11. 10. - Vlastivěda - Nástup Habsburků, bitva na Bílé hoře, Novověk a Baroko 

        

Probrané učivo do čtvrtka 26. 9.:

ČJ str. 16, str. 18 - 20

     PS shoda podmětu s přísudkem po str. 20

M po str. 9, PS po str. 13

Probrané učivo v týdnu od 23. 9. - 27. 9.: 

HV - Rytmus, P. I. Čajkovskij - o jeho životě, poslech hudebních skladeb 

AJ (1. polovina) - Numbers, Telephone numbers, Alphabet, Spelling

Domácí úkol: Pracovní sešit - dokončit stranu 6, 7 

ČJS - Vlastivěda - Jak se žilo na začátku novověku

           Vlastivěda - Kraj - Praha 

Probrané učivo do čtvrtka 19. 9.:

ČJ po str. 14

     PS shoda podmětu s přísudkem po str. 18

M po str. 9, PS po str. 8

 

Probrané učivo v týdnu od 16. 9. - 20. 9. 

 

AJ (1. polovina) - Vocabulary - In the classroom - instructions, Numbers - učebnice str. 7, 8 

HV - rytmus, rytmizace textu

ČJS - Přírodověda - Podmínky života 

        - Vlastivěda - Bitva na Bílé hoře 

        - Vlastivěda (Zeměpis) - test (opakování ze 4. ročníku - ČR), dopsání zápisu do sešitu 

ČaSP - sběr podzimních plodin na školní zahradě 

VV - podzimní motivy - houbičková technika 

 

 

Probrané učivo od 9. - 13. 9. 

Hv -  opakování písní ze 4. ročníku, noty c1-c2

Aj (1. skupina) - Lekce 1: Introduction - pozdravy, gramatika - neurčité členy a/an, slovní zásoba - In the classroom - DÚ: pracovní sešit - strana 3

Časp - Podzimní práce na školní zahradě 

Čajs: 

  • Přírodověda: Člověk a příroda - Člověk a jeho vliv na přírodu 
  • Vlastivěda: Nástup Habsburků na český trůn 
  • Zeměpis: ČR - opakování - DÚ: doplnit, vystřihnout a nalepit slepou mapu ČR do sešitu

Vv - malování školy k výročí založení