Základní škola Brno,

nám. Míru 3

5.A

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“

                                                        Ralph Smart
 

                  

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Zezulová

ROZVRH HODIN

                                                                                 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

INF1

ČJ

ČJ

M

HV

INF2

ÚT

TV

TV

ČJ

AJ1/ AJ2

M

 

ST

ČJ

M

M

ČJ

AJ1/ AJ2

 

ČT

ČJ

ČJS

M

ČJ

ČSP1/ČSP2

 

ČJS

ČJS

VV

VV

AJ1/ AJ2

 

Aktuálně:

Vybíráme úhradu za pracovní sešity (527 Kč) + za kapesníky, papírové utěrky a kopírovací papír (150 Kč),

celkem tedy 677 Kč. Pro děti, které byly na ŠvP bude tato částka ponížena o 130 Kč (zůstatek ze školy v přírodě),

uhradí tedy 547 Kč. 

 

Prosím dohlédněte, aby měly děti obalené všechny sešity a učebnice.

 

Do vyučování budeme i v tomto roce potřebovat stírací tabulku a fixy.

 

Informatika

V dnešní úvodní hodině jsme se seznámili s pravidly a s tím, co budeme v následujících týdnech dělat. Příští hodinu si vykucháme počítač a podíváme se na jeho jednotlivé součástky.

 

 

Probrané učivo do čtvrtka 12. 6.:

ČJ po str. 10

     PS shoda podmětu s přísudkem po str. 12

     + sloh Můj první školní den

M po str. 7, PS po str. 7 (str. 7 nemají dodělanou všichni, v pondělí se k tomu vrátíme)

 

Za DÚ mají děti doplnit v PS do ČJ str. 12, potom si ji zkontrolují s klíčem vzadu.

V pondělí budeme mít doplňovací cvičení, budu vycházet z PS str. 11 a 12.

 

Plán učiva do čtvrtka 19. 6.:

ČJ po str. 14

     PS shoda podmětu s přísudkem po str. 18

M po str. 9, PS po str. 10