Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Předpona / předložka - určování

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Slovesa - zopakuj si

Slovesa - časování

Slovesa určitá a neurčitá (infinitiv)

Slovesa - jednoduchý a složený tvar

Podstatná jména - skloňování

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Slvoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Podstatná jména - čísla a rody

Zaokrouhlování

Písemné dělení

Písemné násobení

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných č

Výsledek obrázku pro smějící se zvířatahttps://magazin.aktualne.cz/foto/comedy-wildlife-photography-awards-2017/r~4394c362e41611e7af7dac1f6b220ee8/r~72598cd2e41611e7a4500cc47ab5f122/

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."                                                                                                               Christian Morgenstern


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva


Rozvrhy hodin dle skupin

Pravidla pro hodnocení chování
Zapomenutí (včetně DÚ) Nevhodné chování (včetně vyrušování v hodině) Pozdní příchody (neomluvené)
5x - upozornění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK
10x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele

Při pokračování zapomínání, pozdních příchodů či nevhodného chování následují další výchovná opatření (Důtka třídního učitele, Důtka ředitele školy...), avšak předpokládám, že to momentálně není (a snad ani nebude) aktuální.

Pro informovanost a přehled rodičů budem mít kažký žák vždy na konci měsíce v ŽK výpis zápisů (počty zapoměnek, nevhodného chování a pozdních příchodů) za daný měsíc.

1. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV (1. sk.) -.
Úterý ČJ (1. sk.) AJ (1. sk.) ČJ M (1. sk.)  VV VV
Středa AJ (1. sk.). ČJ (1. sk.) ČaSP TV - HV
Čtvrtek AJ (1. sk.). ČJS ČJS ČJS ČJ (1. sk.) -
Pátek M M (1. sk.) - ČJ ČJ  

 

2. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 28

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV AJ (2. sk.) M (2. sk.).
Úterý ČJ (2. sk.). ČJ VV VV
Středa ČJ (2. sk.). AJ (2. sk.) ČaSP TV M (2. sk.) HV
Čtvrtek ČJ (2. sk.). ČJS ČJS ČJS AJ (2. sk.). -
Pátek M - (2. sk.) ČJ ČJ -


Seznam pomůcek do 4. A ke stažení zde yes


AKTUALITY

Milí rodiče, ve škole se opět bohužel vyskytly vši, dost možná i v naší třídě. Prosím o důslednou pravidelnou kontrolu a prevenci, popř. ošetření.
Při výskytu vší u Vašeho dítěte opakujte další kontrolu s případným ošetřením každých sedm dnů po dobu minimálně tří týdnů. Děkuji.
 


Domácí úkoly

Pouze pro žáky, kteří přišli o kartu za 2 b (dříve zelenou): na úterý 28. 1. (1. sk), na středu 29. 1. (2. sk) - str. 32 / 20 - pouze 2. řádek - vypočítat do sešitu se zkouškou


Čtenářský deník - celkem 5 zápisů:povinně volitelné knížky yes, 3 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být komiks / encyklopedie, avšak vše přiměřené věku.

K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápis yes (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou z českého jazyka. 

Termíny odevzdání zápisů:

Pátek 8. 11. - první zápis

Pátek 10. 1. - druhý zápis

Pátek 28. 2. - třetí zápis

Pátek 17. 4. - čtvrtý zápis

Pátek 4. 6. - pátý zápis


Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné

Plán učiva 27. - 30. 1. 2020

ČJ - Uč po str. 77; PS str. 8; Čít po str. 94

M - Uč str. 35

ČJS - žáci dosahující na odměnu budou v čajovně, ostatní - opakování učiva / pracvní listy

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešit

       
 

Probrané učivo 20. - 24. 1. 2020

ČJ - Uč str. 70-74; PS str. 6-7; Čít po str. 86-91 

M - Uč str. 25-31

ČJS - UčVl - Vodstvo ČR; str. 20-25 + zápisky v sVl
          UčPř 2 - Vlastnosti hornin a nerostů; str. 37-38 + zápisky v sPř

TV - Gymnastická průprava 

AJ (1. skupina) - Lekce Home, "Is it...?" Yes, it is/No, it isn't - V ÚT test - 3. lekce 

Domácí úkol: str. 29/ cv. 3

VV - Postava - tempery 

Domácí úkol: Na příští hodinu výtvarné výchovy si přinést obrázek lidského obličeje. 

ČaSP - Krmítko pro ptáčky - barevný papír 

HV - opakování - C-dur, pomlky, nácvik písní - ve ST test - noty a pomlky