Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

Usmívat, smát, nebo dokonce chechtat se umí i zvířata

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Slovesa - časování
Podstatná jména - skloňování
VS po z - přehled s příbuznými slovy
VS po z - procvičování 1

VS po z - procvičování 2
VS po v - přehled s příbuznými slovy
VS po v - procvičování 1
VS po v - procvičování 2
VS po s - přehled s příbuznými slovy
VS po s - procvičování 1
VS po s - procvičování 2
VS po p - přehled s příbuznými slovy
VS po p - procvičování 1
VS po p - procvičování 2
VS po m - přehled s příbuznými slovy
VS po m - procvičování 1
VS po m - procvičování 2
VS po l - přehled s příbuznými slovy
VS po l - procvičování 1
VS po l - procvičování 2
VS po b - přehled s příbuznými slovy 
VS po b - procvičování 1
VS po b - procvičování 2
Slovní druhy
Podstatná jména - čísla a rody

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Písemné odčítání dvojciferných čísell

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čí


                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


 

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/67524/blazeny-usmev-i-absolutni-vytlem-v-podani-zvirat?foto=14 

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."
                                                                                                               
Christian Morgenstern

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva


 


Rozvrhy hodin dle skupin - předběžný (může dojít ke změnám) 

Osobní třídní čísla ve 4. A
Nemění se dětem, co měly v loňském
šk. roce číslo od 1 do 19 (včetně),
ostatním se číslo posouvá o jedno méně, tzn:
os. č. ve 3. A
os. č. ve 4. A
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1. skupina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí Čj ČJ M Tv (1. sk.) -.
Úterý Čj (1. sk.) Aj (1. sk.) Čj M (1. sk.)  Vv Vv
Středa Aj (1. sk.). Čj (1. sk.) ČaSP Tv - Hv
Čtvrtek Aj (1. sk.). Čjs Čjs Čjs Čj (1. sk.) -
Pátek M M (1. sk.) - Čj Čj  
 
2. skupina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí Čj ČJ M Tv Aj (2. sk.) M (2. sk.).
Úterý ČJ (2. sk.). Čj Vv Vv
Středa Čj (2. sk.). Aj (2. sk.) ČaSP Tv M (2. sk.) Hv
Čtvrtek Čj (2. sk.). Čjs Čjs Čjs Aj (2. sk.). -
Pátek M - (2. sk.) Čj Čj -


1. skupina. - žáci s aktuálním os. č. ve 4. A (viz tabulka vpravo):
1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29

2. skupina. - žáci s aktuálním os. č. ve 4. A (viz tabulka vpravo):
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 28

Seznam pomůcek do 4. A ke stažení zde yes

 

AKTUALITY

Sešit geometrie mohou děti použít z loňska, pokud mají alespoň polovinu volnou, jinak ať si prosím pořídí nový (nebylo v seznamu pomůcek). To stejné platí i u čtenářského deníku.

 

 

Vybírám peníze za pracovní sešity (352,-) a kapesníky/ubrousky/mýdlo/papíry (150,-) dle individuálního vyúčtování žáků, které mají děti nalepené v ŽK (str. 42).

 

 

Domácí úkoly

M - na středu 11. 9. - UČ str. 6 / 27 - první tři sloupce, rozepsat dle vzoru (přičítáme nejprve stovky, poté desítky a nakonec jednotky)

Nosit si všechny sešity, učebnice (pomůcky) dle rozvrhu (spousta dětí nemělo, což nás zbytečně zdržovalo)

Žáci, kteří neměli sešity si je zpětně sami zavedou a dopíší (do příští hodiny daného předmětu)

 

 

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 2 povinně volitelné knížky yes, 3 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být komiks / encyklopedie, avšak vše přiměřené věku.
K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápis yes (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou z českého jazyka. 

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize

Pátek 8. 11. - první zápis

Pátek 10. 1. - druhý zápis

Pátek 28. 2. - třetí zápis

Pátek 17. 4. - čtvrtý zápis

Pátek 4. 6. - pátý zápis

 

Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepříto

Probírané učivo 9. - 13. 9.

Čj - Uč po str. 10; Čít po str. 13

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešitu)

M - Uč - 1. skupina po str. 9

    2. sk po str. 10

Čjs - UčPř 1. - str. 13 - 15 + zápisky učiva v sPř

         UčVl - str. 3 a 4 + zápisky učiva v sVl


Probrané učivo 4. - 6. 9.

Čj - Uč po str. 5; Čít po str. 5

M - Uč - 1. skupina po str. 4 (pozn. druhá skupina měla o hodinu více)

              2. skupina po str. 5

Čjs  - UčPří 2 - str. 3, UčPř 1. - str. 9, 10, 11, 12 + zápisky učiva v sPř