Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Předpona / předložka - určování
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Slovesa - časování
Podstatná jména - skloňování

VS po z - přehled s příbuznými slovy
VS po z - procvičování 1

VS po z - procvičování 2
VS po v - přehled s příbuznými slovy
VS po v - procvičování 1
VS po v - procvičování 2
VS po s - přehled s příbuznými slovy
VS po s - procvičování 1
VS po s - procvičování 2
VS po p - přehled s příbuznými slovy
VS po p - procvičování 1
VS po p - procvičování 2
VS po m - přehled s příbuznými slovy
VS po m - procvičování 1
VS po m - procvičování 2
VS po l - přehled s příbuznými slovy
VS po l - procvičování 1
VS po l - procvičování 2
VS po b - přehled s příbuznými slovy 
VS po b - procvičování 1
VS po b - procvičování 2
Slovní druhy
Podstatná jména - čísla a rody

Přímky - rovnoběžky, různoběžky

Písemné dělení

Písemné násobení

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Písemné odčítání dvojciferných čísell

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných č


https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/67524/blazeny-usmev-i-absolutni-vytlem-v-podani-zvirat?foto=26

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."                                                                                                               Christian Morgenstern


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva


Rozvrhy hodin dle skupin

1. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV (1. sk.) -.
Úterý ČJ (1. sk.) AJ (1. sk.) ČJ M (1. sk.)  VV VV
Středa AJ (1. sk.). ČJ (1. sk.) ČaSP TV - HV
Čtvrtek AJ (1. sk.). ČJS ČJS ČJS ČJ (1. sk.) -
Pátek M M (1. sk.) - ČJ ČJ  
Pravidla pro hodnocení chování
Zapomenutí (včetně DÚ) Nevhodné chování (včetně vyrušování v hodině) Pozdní příchody (neomluvené)
5x - upozornění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK
10x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele

Při pokračování zapomínání, pozdních příchodů či nevhodného chování následují další výchovná opatření (Důtka třídního učitele, Důtka ředitele školy...), avšak předpokládám, že to momentálně není (a snad ani nebude) aktuální.

Pro informovanost a přehled rodičů budem mít kažký žák vždy na konci měsíce v ŽK výpis zápisů (počty zapoměnek, nevhodného chování a pozdních příchodů) za daný měsíc.

 

2. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 28

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV AJ (2. sk.) M (2. sk.).
Úterý ČJ (2. sk.). ČJ VV VV
Středa ČJ (2. sk.). AJ (2. sk.) ČaSP TV M (2. sk.) HV
Čtvrtek ČJ (2. sk.). ČJS ČJS ČJS AJ (2. sk.). -
Pátek M - (2. sk.) ČJ ČJ -

 

Seznam pomůcek do 4. A ke stažení zde yes


AKTUALITY

Ve čtvrtek  21. 11. jdeme v rámci vyučování na cestopisný pořad Planeta Země 3000. Vstupné na žáka je 70 Kč, peníze vybíráme předem. Prosím, aby je děti přinesly nejpozději ve středu 20. 11. Děkuji.

Dále budou potřebovat platný jízdní kupón, nebo dvě patnáctiminutové jízdenky (zlevněné za 5 Kč). Pomůcky dle rozvrhu ještě upřesním. 


Ze zdravotních důvodů (pobyt v nemocnici) nebudu aktualizovat dočastně třídní stránky. To se týká nejen probíráného / probraného učiva, ale hlavně domácích úkolů. Děti by je měly mít zaznamenané ve svém úkolníčku (což předpokládám, že mívaly i doposud).

Ze stejného důvodu neproběhnou v úterý 12. 11. třídní schůzky naší třídy. Děkuji za pochopení.


Vánoční fotografování dětí - pro zájemce
Všechny děti obdrží objednávku s podrobnými informacemi v pondělí 4. 11. Pokud máte o toto fotografování zájem, vyplňte prosím objednávku a pošlete po dětech společně s penězi. Děkuji.


Dne 20. 11. se uskuteční třídní kolo pěvecké soutěže. Dobrovolníci si přichystají jednu umělou a jednu lidovou píseň přiměřenou věku. 


Písemné práce

M - pátek 15. 11. - čtvrtletní písemná práce:

Opakování vzadu v učebnici / podobné příklady:

  • str. 54 / celá stránka
  • str. 55 / cvičení 1 a 2
  • str. 56 / cvičení 1, 2, 3 a 4

 

ČJ - úterý 19. 11. - čtvrtletní písemná práce:

  • doplňovací cvičení na pravopis po obojetných slouhláskách (VS, PS, NVS)
  • pravopis slov s předponami (roz, bez, před apod.)
  • rozlišení mezi předponou a předložkou (beztvarý / bez tvaru)
  • řazení jmen dle abecedy
  • stavba slova - vyznačení kořene, předpony, přípony a koncovky
  • slovní druhy - rozpoznání ohebných, neohebných; které časujeme, které skloňujeme (přiřazování)
  • určování slovních druhů - číslicí nad slovy

Domácí úkoly

- děti mají případné úkoly zaznamenány ve svém úkolníčku

 

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 2 povinně volitelné knížky yes, 3 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být komiks / encyklopedie, avšak vše přiměřené věku.

K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápis yes (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou z českého jazyka. 

Termíny odevzdání zápisů:

Pátek 8. 11. - první zápis

Pátek 10. 1. - druhý zápis

Pátek 28. 2. - třetí zápis

Pátek 17. 4. - čtvrtý zápis

Pátek 4. 6. - pátý zápis


Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné

Plán učiva 18. - 22. 11.

ČJ - Uč po str.  48; Čít po str. 61

M - Uč - str. 50, 52, 53; Uč 2. díl - str. 3 a 4

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešitu)

ČJS - program Planeta Země 3000 / Kolumbie

 

Probrané učivo 11. - 15. 11.

ČJ - Uč po str. 44 + na str. 45 / 2; Čít po str. 57

M - Uč - po str. 51 (krom str. 50)

ČJS - UčPř 2 - str. 7 - 10 + zápisky v sPř (tabulka shrnutí)
          UčVl - str. 14 - 15 + vypracovaný pracovní list v sVl

TV - Šplh o tyčí, sportovní den 

AJ(1. skupina) - Gramatika - Have/Has, Haven't/Hasn't,učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 13

DÚ - Moje rodina - popis rodinných členů - ve větě použij - Have/Has, Haven't/Hasn't - (5 vět) 

VV - Šípkový keř - práce s tuší 

DÚ - Kdo nemá, tak si na příští hodinu výtvarné výchovy donese tuš a špejle. 

ČaSP - Sněhová vločka - práce s barevným papírem 

HV - P. I. Čajkovskij - život, díla, poslech hudby