Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Koncovky - rod mužský

Vzory podstatných jmen - opakování - video

Koncovky - rod ženský

Koncovky - rod střední

Vzory rodu ženského

Vzory rodu středního

Určování pádů

Pádové otázky

Předpona / předložka - určování

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Slovesa - zopakuj si

Slovesa - časování

Slovesa určitá a neurčitá (infinitiv)

Slovesa - jednoduchý a složený tvar

Podstatná jména - skloňování

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Slvoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Podstatná jména - čísla a rody

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Zaokrouhlování

Písemné dělení

Písemné násobení

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných č

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/88347/nejvtipnejsi-fotky-zvirat-podle-bbc-smejici-se-vydra-i-tucnaci-v-kostele?foto=0

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."                                                                                                               Christian Morgenstern


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva

 

Rozvrhy hodin od 25. 5. do konce školního roku

 
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
Pondělí
ČJ (čtení)
ČJ 
M
M
Úterý
ČJ
ČJ (čtení)
  AJ  
AJ
Středa
PA
ČJ 
ČJ
M
Čtvrtek
ČJ
ČJS
ČJS
ČJS
Pátek
M
M
ČJ
PA

PA - pohybové aktivity venku (dle počasí)


AKTUALITY

Milé děti, prohlédla jsem si celé album, které jste mi věnovaly a bylo tak krásné, že mi to nestačilo pouze jednou, prolistovala jsem si jej opakovaně a určitě se k němu budu vracet, je nádherné! Děkuji moc za všechna přání, obrázky, fotky, vzkazy, vtipy, květiny
i dárečky! Z celého srdce vám přeji krásné prožitítí prázdnin, ať se máte moc dobře, odpočinete si, prožijete spoustu dobrodružství a fajn chvil! :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva 22. - 26. 6.

ČJ - opakování shody přísudku s podmětem; vzory podstatných jmen - určování + pravopis koncovek; četba knížky Děti z Bullerbynu

M - opakování písemného sčítání, odečítání; opakování písemného násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení

 

Probrané učivo 15. - 19. 6.

ČJ - Uč str. 138-143; PS červený (shoda přísudku s podmětem) po str. 14; četba knížky Děti z Bullerbynu

M - Uč str. 59-62 (do konce učebnice)

ČJS - vycházka do lesa - pozorování přírodnin, rozlišení druhů stromů apod. (v případě špatného počasí - povídání si o lese, kresba jednotlivých stromů, jejich listů a plodů apod.)

 

Probrané učivo 8. - 12. 6.

ČJ - PL č. 3  - ke stažení zdeyes a PL č. 4  - ke stažení zdeyes ; PS červený (shoda přísudku s podmětem) po str. 10; PS žlutý str. 24, Čít - do konce učebnice

M - Uč str. 54-58

ČJS UčPř 1 - str. 8
          UčPř 2 - str. 48-52 + PL - nalepit do sPř a vypracovat všechny části -
ke stažení zdeyes

 

Probrané učivo 1. - 5. 6.

Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné

ČJ - Uč str. 136-137 ;PS žlutý str. 20-23, Čít str. 159-164 + procvičování pravopisu (koncovky podstatných jmen / vzory; shoda přísudku s podmětem - příčestí minulé) + pracovní list č. 1 - ke stažení zdeyes, pracovní list č. 2 - ke stažení zdeyes

M - Uč str. 52-53; důkladné opakování učiva geometrie, příklady typu - str. 52/6, 7 + další na str. 53

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešit

ČJS - UčD - str. 58 + opakovací PL - nalepit a vypracovat do sD - ke stažení zdeyes

AJ - Present continuous - přítomný čas průběhový, UČ str. 62-64, PS str. 60, 61 a 66


Probrané učivo 25. - 29. 5.     

ČJ - Uč str. 133-135 ; PS červený (vzory) str. 24; PS žlutý str. 19, Čít str. 154-158

M - Uč str. 49-51

ČJS - UčPř 2 - str. 45 + doplnění tabulky v sPř (nalepena na poslední stránce)
          UčPř 2 - str. 46-47 

          UčVl - str. 38 (ústně si uvědomit a jednoduše popsat základní charakteristiku místa svého bydliště dle schématu v učebnici)

AJ - Zájmena; Sloveso be - pracovní listy ke stažení zdeyes


 

 

 

 

 

 

Pro případné zájemce (rodiče):

Rozhovor s neurologem týkající se přílišného používání technologií (dětmi) yes