Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Koncovky - rod mužský

Vzory podstatných jmen - opakování - video

Koncovky - rod ženský

Koncovky - rod střední

Vzory rodu ženského

Vzory rodu středního

Určování pádů

Pádové otázky

Předpona / předložka - určování

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Slovesa - zopakuj si

Slovesa - časování

Slovesa určitá a neurčitá (infinitiv)

Slovesa - jednoduchý a složený tvar

Podstatná jména - skloňování

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Slvoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Podstatná jména - čísla a rody

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Zaokrouhlování

Písemné dělení

Písemné násobení

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných č

Comedy Wildlife Photography Awards 2017, finalisté soutěže
https://magazin.aktualne.cz/foto/comedy-wildlife-photography-awards-2017/r~4394c362e41611e7af7dac1f6b220ee8/r~6cc6c51ee41611e7988aac1f6b220ee8/

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."                                                                                                               Christian Morgenstern


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva

 

Rozvrhy hodin dle skupin

1. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV (1. sk.) -.
Úterý ČJ (1. sk.) AJ (1. sk.) ČJ M (1. sk.)  VV VV
Středa AJ (1. sk.). ČJ (1. sk.) ČaSP TV - HV
Čtvrtek AJ (1. sk.). ČJS ČJS ČJS ČJ (1. sk.) -
Pátek M M (1. sk.) - ČJ ČJ  

 

Pravidla pro hodnocení chování
Zapomenutí (včetně DÚ) Nevhodné chování (včetně vyrušování v hodině) Pozdní příchody (neomluvené)
5x - upozornění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK 3x - uporoznění do ŽK
10x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele 6x - Napomenutí třídního učitele

Při pokračování zapomínání, pozdních příchodů či nevhodného chování následují další výchovná opatření (Důtka třídního učitele, Důtka ředitele školy...), avšak předpokládám, že to momentálně není (a snad ani nebude) aktuální.

Pro informovanost a přehled rodičů budem mít kažký žák vždy na konci měsíce v ŽK výpis zápisů (počty zapoměnek, nevhodného chování a pozdních příchodů) za daný měsíc.

2. skupina. - žáci s aktuálním os. č.: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 28

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ ČJ M TV AJ (2. sk.) M (2. sk.).
Úterý ČJ (2. sk.). ČJ VV VV
Středa ČJ (2. sk.). AJ (2. sk.) ČaSP TV M (2. sk.) HV
Čtvrtek ČJ (2. sk.). ČJS ČJS ČJS AJ (2. sk.). -
Pátek M - (2. sk.) ČJ ČJ -


Seznam pomůcek do 4. A ke stažení zde yes


AKTUALITY

Milí rodiče a děti, vzhledem ke vzniklé situaci ohledně koronaviru sledujte prosím každý den tyto třídní stránky, jelikož zde budu  dětem zadávat úkoly na každý den. Děkuji za pochopení.

 

DOMÁCÍ PRÁCE - ZADÁNÍ

Vzdělávácí portál Fred - zadání úkolů na den z ČJ, M, ČJS a AJ - 2. skupina

Přihlášení - www.zakfred.cz yes

 

Dopručený rozvrh domácí práce

 
Domáci práce
ČT 2 UčíTelka - 3. tř. 
ČT 2 Učítelka - 4. tř.
Domácí práce
 
9.00 - 10.00
10.10 - 10.35
10.50 - 11.15
11.30 - 12.30
pondělí
M
ČJ
ČJ
ČJ
úterý 
ČJ
M
M
M
středa
M
ČJS
ČJS
ČJ
čtvrtek 
ČJS
ČJ
ČJ
ČJ
pátek
ČJ
M
M
M

 

ČTVRTEK 26. 3. -  ZADÁNÍ NALEZNETE V PORTÁLU FRED (ČJ, M, ČJS, AJ 2. sk.)

Přihlášení - www.zakfred.cz yes

Anglický jazyk (Mgr. Zemanová) - 1. skupina 

- zadaní k vypracování úkolu najdete ZDE - pracovní list mi prosím pošlete do pátku 27. 3. na e-mail: amy.z@seznam.cz


Středa 25. 3. - ZADÁNÍ NALEZNETE V PORTÁLU FRED (ČJ, M, ČJS, AJ 2. sk.)

- v portálu jsou přihlášeni všichni žáci, kteří již pracují na zadaných úkolech

Přihlášení - www.zakfred.cz yes

Anglický jazyk (Mgr. Zemanová) - 1. skupina 

- zadání k vypracování úkolu naleznete ZDE 


 

ÚTERÝ 24. 4. - ZADÁNÍ NALEZNETE V PORTÁLU FRED

- v portálu je přihlášeno 28 žáků, kteří již pracují na zadaných úkolech

Přihlášení - www.zakfred.cz yes

Anglický jazyk (Mgr. Zemanová) - 1. skupina 

- učebnice str. 54/ cv.1 - FOOD - žáci si do sešitu Vocabulary vypíší a přeloží nová slova

- pracovni sešit str. 52 - cv. 1 - spojí slovíčka s obrázky, cv. 2 - napíší, které potraviny mají nebo nemají rádi

- následně žáci vypracují pracovní list - najdete ke stažení ZDE - zašlete mi jej prosím nazpět pro kontrolu do středy 25. 3. na e-mail: amy.z@seznam.cz


PONDĚLÍ 23. 3. - viz portál Fred - přihlaste se prosím

- v portálu je přihlášeno 26 žáků, kteří již pracují na zadaných úkolech

Přihlášení - www.zakfred.cz yes

Matematika – úkol A

Zlomky – vysvětlení učiva – klikni zdeyes

odhadovaný čas: 5 minut

 

Matematika - úkol B
Zápis do sešitu:

                                    Zlomky                             (dnešní datum)

Narýsuj si na papír dvě kružnice o poloměru 2 cm a vystřihni kruhy.  První kruh si přehnutím rozděl na dvě stejné půlky a jednu polovinu vybarvi nějakou pastelkou. Druhý kruh rozděl přeložením na 4 stejné části a opět jednu část vybarvi.  Potom oba kruhy nalep do sešitu pod nadpis. K prvnímu kruhu, který máš rozdělen na dvě poloviny, si napiš do vybarvené části jedna polovina (zlomkem - pomocí číslic a zlomkové čáry)

Do druhého kruhu – vybarvené části napiš jedna čtvrtina (zlomkem - pomocí číslic a zlomkové čáry)

Vynechej řádek a napiš si:

Jedna polovina – zapisujeme zlomkem (dopiš)

Jedna třetina – zapisujeme zlomkem (dopiš) 

Dvě třetiny – zapisujeme zlomkem (dopiš)

Pět čtvrtin – zapisujeme zlomkem (dopiš)

Opiš si text v zeleném rámečku na str. 13 - přehledně, jako je to v učebnici.

Vynechej řádek a pokračuj v zápisu:

čitatel je nad zlomkovou čárou
jmenovatel je pod zlomkovou čárou

Čitatel – kolik dílů z nějakého celku vyjadřuje zlomek

Jmenovatel – z kolika dílů celkem se celek skládá

Jednu polovinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme dvěma

Jednu pětinu – dělíme pěti

Jednu desetinu – dělíme deseti

odhadovaný čas: 15 minut

 

Matematika - úkol C

Popros rodiče o vytištění pracovních listů (kopie str. 12 a 13)– ke stažení zdeyes

Učebnice str. 12 a 13 – prostudovat a doplnit v PS

12/2  - bez rýsování

12/4 - pouze prostuduj

12/3 – sešit  - vypočítej první sloupec bez zkoušky

13/7 a 13/8 - dnes vynechej

odhadovaný čas: 30 minut

 

Český jazyk – úkol A

 - napiš si do sešitu dnešní datum, rozděl si stránku na tři sloupce a nadepiš

        pád             j. č.          mn. č.

 - v prvním sloupci si napiš číslice všech pádů, ve druhém sloupci vyskloňuj vzor pán v jednotném čísle, ve třetím v množném dle pádů v řádku

- zkontroluj si dle PS / žlutý – str. 1

odhadovaný čas: 15 minut

 

Český jazyk – úkol B

UČ str. 96/2 – prostuduj si důkladně skloňování vzoru pán v jednotném i množném čísle, všimni si pomocných vzorů v závorce – zkus si zapamatovat

UČ str. 99 / 11 – sešit - uvědom si u tučně zvýrazněných slov jejich rod (u rodu mužského i životnost)

 - doplň a vypiš pouze tučně zvýrazněná slova a za každé z nich, pokud je podstatným jménem, dopiš do závorky jeho vzor ve stejném tvaru jako slovo s vynechávkou.

odhadovaný čas: 25 minut

 

Anglický jazyk (mgr. Pekařová)

Tentokrát zadávám práci na celý týden. Můžete psát odpovědi přímo do sešitu English. Pokud potřebujete, kontaktujte mě na emailu: pekarovaanglictina@seznam.cz

Pracovní list ZDE. (není na food, stránky úplně nespolupracují)

Zadání je i na portálu FRED.


 

PÁTEK 20. 3. - pro otevření zadání k vytištění klikni zdeyes


 

ČTVRTEK 19. 3. - pro otevření zadání k vytištění klikni zdeyes

Anglický jazyk - 1. skupina (Mgr. Zemanová)

- učebnice str. 49/ cv. 9 - přečti si text a napiš v angličtině, co ses dozvěděl/a z textu - sešit English 

- učebnice str. 50/cv. 13 - přečti si komiks a do sešitu English věty přelož

- pracovní sešit str. 48/ cv. 12, str. 49/cv. 14 - Vytvoř si svůj plán cvičení z nabídky, která je v rámečku 

Anglický jazyk (mgr. Pekařová)

Zadání práce ZDE. První cvičení přepište do sešitu English.

Online hra na procvičení slovíček ZDE (hraje se jako oběšenec)


 

STŘEDA 18. 3. - pro otevření zadání k vytištění klikni zdeyes

Anglický jazyk - 1. skupina (Mgr. Zemanová)

- zadání najdete zde

ANGLICKÝ jazyk (mgr. Pekařová)

Pracovní list ZDE. Nemusíte tisknout, můžete rovnou zpracovat do sešitu ENGLISH.


 

ÚTERÝ 17. 3. - pro otevření zadání k vytištění klikni zdeyes


 

 

PONDĚLÍ 16. 3. - pro otevření zadání k vytištění klikni zdeyes

 

Anglický jazyk (Mgr. Pekařová)

Práce na pondělí: pracovní list ke stažení ZDE, vytisknout, vyplnit a nalepit do sešitu English.

Procvičení online: vyber správnou odpověď: ZDE


 

PÁTEK 13. 3. - pro otevření zadání klikni zdeyes

 

ČTVRTEK 12. 3. - pro otevření zadání klikni zdeyes

 

STŘEDA 11. 3. - pro otevření zadání klikni zdeyes

 

 

 


Písemné práce - po otevření ZŠ

ČJ - diktát (výběr ze cvičení: str. 82/10, str. 85/3, str. 86/5 a, b)

ČJS - Opravná písemná práce - Hus a jeho doba, husitské války - už ne formou výběru z možností, ale samostatným zodpovězením otázek

M - písemná práce z geometrie - opakování na str. 59 (dostanou k vypracování přímo tuhle stranu - zvětšenou kopii), budu hodnotit jak správnost řešení, tak i samotné rýsování

 

Pro nepřítomné - budou si také dopisovat (pokud nepsali):

ČJS -  - kvíz (11 otázek / výběr ze tří možností, za správnou odpověď získávají 1 b, za uvedenou špatnou odpověď ztrácí 0,5 b, za vynechanou 0 b) - Jan Hus a jeho doba; husitské války (učebnice str. 32 - 35; stačí znát a rozumět učivo ze zápisků v sešitě)


Domácí úkoly

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 2 povinně volitelné knížky yes, 3 libovolně volitelné knížky, jedna z libovolných může být komiks / encyklopedie, avšak vše přiměřené věku. K zápisům z libovolné volby žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápis yes (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou 

z českého jazyka. 

Termíny odevzdání zápisů:

Pátek 8. 11. - první zápis

Pátek 10. 1. - druhý zápis

Pátek 28. 2. - třetí zápis

Pátek 17. 4. - čtvrtý zápis

Pátek 4. 6. - pátý zápis


Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné

Plán učiva 9. - 13. 3.

ČJ - Uč po str. 96 ; PS str.16-17  ; Čít po str. 120

M - Uč 3. díl (rozdám) str. 3-7

ČJS - sPř - opakování a kontrola PL Slunce (z minulé hodiny) + PL - Co už víme (na poslední str. sPř) - doplnění
          UčVl - str. 29-30 + zápisky v sVl
          UčD - str. 43-44 + zápisky v sD

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešit

 

Probrané učivo 2. - 6. 3.

ČJ - Uč po str. 92 ; PS str. 15 ; Čít po str. 117

M - Uč str. 58

ČJS - UčPř 2 str. 39 - 43 + zápisky v sPř
          UčD str. 40 - 42 + zápisky v sD

TV - Míčové hry - florbal, minibasketbal 

VV - Vitráž - jarní květina

AJ (1. skupina) - Unit 6 - Sport, can/can't, učebnice po str. 47, pracovní sešit po str. 45

ČaSP - Školní projekt

HV - L. Janáček, pohybový doprovod k písním 

 

 


 

 


Pro případné zájemce (rodiče):

Rozhovor s neurologem týkající se přílišného používání technologií (dětmi) yes