Základní škola Brno,

nám. Míru 3

4.A

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Koncovky - rod mužský

Vzory podstatných jmen - opakování - video

Koncovky - rod ženský

Koncovky - rod střední

Vzory rodu ženského

Vzory rodu středního

Určování pádů

Pádové otázky

Předpona / předložka - určování

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Slovesa - zopakuj si

Slovesa - časování

Slovesa určitá a neurčitá (infinitiv)

Slovesa - jednoduchý a složený tvar

Podstatná jména - skloňování

Význam slova

Skladba slov

Stavba slova

Slvoní druhy I

Slovní druhy II

Vyjmenovaná slova I

Vyjmenovaná slova II

Podstatná jména - čísla a rody

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Zaokrouhlování

Písemné dělení

Písemné násobení

Písemné odčítání do milionu

Písemné sčítání do milionu

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných č

V Hongkongu kvůli koronaviru posílají do karantény i psy. Lidé ...
https://www.lidovky.cz/relax/domaci-mazlicci/v-hongkongu-kvuli-koronaviru-posilaji-do-karanteny-i-psy-lide-svym-
mazlickum-navlekaji-rousky.A200229_204009_domaci-mazlicci_ele/foto/ELE81b90f_dog.png

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."                                                                                                               Christian Morgenstern


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva

 

Rozvrhy hodin od 25. 5. do konce školního roku

 
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
Pondělí
ČJ (čtení)
ČJ 
M
M
Úterý
ČJ
ČJ (čtení)
  AJ  
AJ
Středa
PA
ČJ 
ČJ
M
Čtvrtek
ČJ
ČJS
ČJS
ČJS
Pátek
M
M
ČJ
PA

PA - pohybové aktivity venku (dle počasí)


AKTUALITY

Příští týden budeme potřebovat do matematiky veškeré rýsovací potřeby (dvě ořezané tužky č. 3, pravítka  - jedno z nich s ryskou, kružítko)

 

Plán učiva 1. - 5. 6.

ČJ - Uč str. 136-138 ;PS žlutý str. 20-23, PS červený (shoda přísudku s podmětem) str. 2-4, Čít str. 159-164

M - Uč str. 52-54

ČJS - UčPř 1 - str. 8
          UčPř 2 - str. 48
          UčD - str. 58 + opakovací PL

Plán učiva  na začátku týdne (popř. předchozí pá) pouze odhad
Probírané učivo v průběhu týdne (st, čt) aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
Probrané učivo  na konci týdne po vyučování konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné

     

Probrané učivo 25. - 29. 5.

ČJ - Uč str. 133-135 ; PS červený (vzory) str. 24; PS žlutý str. 19, Čít str. 154-158

M - Uč str. 49-51

učebnice
UčPř 1 učebnice Rozmanitost přírody 1. díl
UčPř 2 učebnice Rozmanitost přírody 2. díl
UčVl učebnice Naše vlast
UčD učebnice Obrazy ze staršícch českých dějin
sPř sešit přírodovědy
sVl sešit vlastivědy (společný se sešitem dějin - při otočení sešitu)
sD sešit dějin (společný se sešitem vlastivědy - při otočení sešit

ČJS - UčPř 2 - str. 45 + doplnění tabulky v sPř (nalepena na poslední stránce)
          UčPř 2 - str. 46-47 

          UčVl - str. 38 (ústně si uvědomit a jednoduše popsat základní charakteristiku místa svého bydliště dle schématu v učebnici)

AJ - Zájmena; Sloveso be - pracovní listy ke stažení zdeyes

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pro případné zájemce (rodiče):

Rozhovor s neurologem týkající se přílišného používání technologií (dětmi) yes