Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.B

Člověk, kterému se číst nechce, na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí.“ Zig Ziglar, americký spisovatel

Třídní učitelka: Mgr. Romana Koutná

Rozvrh hodin

Třídní samospráva

Třídní fond

 

 AKTUALITY 

Prázdniny.

Archiv aktualit

 TÝDENNÍ PLÁN UČIVA  

Archiv

Anglický jazyk

Archiv učiva AJ

Hra na flétnu   

Prázdninové pískání:  P1  P2  P3  P4  P5

 PLÁNOVANÉ AKCE TŘÍDY  

 ODKAZY  

procvičuj učivo

Český jazyk

školní knihovna

knihovna Jiřího Mahena v Brně

KJM - Mahenův památník

Celé česko čte dětem

Čtení s porozuměním

on line cvičení

Školákov

Luštěnky - jazyková výchova

Luštěnky - sloh

Luštěnky - literární výchova

Umíme česky

Matematika

Matematický klokan

on line cvičení

Školákov

Luštěnky

Úlohy z matematiky

Matematika hrou

Umíme matiku

Člověk a jeho svět

Bezpečné cesty - dopravní výchova

Příručka první pomoci

Luštěnky - prvouka

Školákov

Hudební výchova

noty:  názvy not  noty a pomlky  délka not a pomlk

flétna - hmaty: f 1  d 2  c 2  g 1  a 1  h 1

 FOTOGALERIE