Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

 malám rísmenem Domácí výuka        „Učitel ti může otevřít dveře,

     ale vstoupit do nich musíš ty sám.

                                                      ... neznámý autor


* NOVÝ ROZVRH HODIN od 2.POLOLETÍ školního roku 2019/2020.:
                         1.        2.        3.          4.            5.        
PONDĚLÍ    -  ČJ        TV      M           Aj           ČT/PS          -  (5 hodin)
ÚTERÝ        -  Čj         M       ČJS       ČT          ČSP              -  (5 hodin)
STŘEDA     -   AJ       TV      ČJ          M           ČT/PS           -  (5 hodin)
ČTVRTEK   -  ČJ        M        VV         VV         ČJS               -  (5 hodin)
PÁTEK        -  ČJ        AJ      M           HV                               -  (4 hodiny)

(ČJS = Člověk a jeho svět, ČSP = Člověk a svět práce, ČT= čtení,  PS = psaní )


Další učitelé předmětů ve třídě:
Vv a Tv+plavání - Mgr. A. Zemanová,  Aj -  Mgr. K. Pekařová


AKTUÁLNĚ:
Zrušení školy v přírodě

Z důvodu současné hygienické situace, dalšího nejasného vývoje epidemie v ČR
a  mimořádného přerušení školní docházky, jsme se rozhodli zrušit naši školu v přírodě.
(Ještě je to nyní v termínu bez sankcí v plné částce.)
Peněžní částky Vám budou postupně posílány zpět na účty.
Ti, co platili v hotovosti v kanceláři, peníze dostanou zase osobně,
jakmile opět začne docházka dětí do školy.                TU   3.A + 3.B + 2.A
..........................................................................................................................................................

 Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt UčíTelka. Každý den od 9.00 na ČT2. 
.....................................................................................................................................................................................................................

 

Z hlediska nově vzniklé situace - omezení školní docházky na ZŠ od středy 11.3.2020
budu dávat informace o učivu na tento web.

Žáci to zvládnou sami, spíše jen si to nenechte nahromadit najednou.
Jakmile budeme zase ve škole, podívám se na jejich domácí práci.
Potřebné učebnice a sešity mají u sebe.

Pokud něčemu nebudou rozumět, zapiště jen červěně do sešitu, co to bylo. 
Probereme to společně po návratu do školy.
................................................................................................................................

Zdravím a přeji všem, abychom tuto situaci v naší republice zvládli co nejlépe.
Vzhledem k netradiční  formě  domácí školní práce, která je náročná jak pro děti a zejména také pro vás rodiče,
prosíme o zpětnou vazbu, jak učivo zatím děti  zvládají.  


Děkuji.                     Lubomír Perka

Stačí velice krátká odpověď poslaná na můj mail:    /sms/


lubomir.perka@volny.cz       /777621039/

(Do předmětu mailu dejte  i  jméno žáka, abych hned věděl o koho  se jedná.)
...........................................................................................................................................................................................................

 

Děti - domácí výuka - uvítám od Vás za zpětnou vazbu - MAILY a SMS  ! 
(lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


na SKYPE jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS ( pokud chcete, pište formou chatu. ne videohovor)
                               * Pokud nemáte možnost Skypu, klidně pošlete SMS na můj mobil a já vám potom zavolám.                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________________

Domácí výuka - Probrané učivo DNE 29.5.2020 : (zadám vždy po vyučování - to učivo, co probereme)

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech + vytisknout pracovní listy)
 

ČJ: 
ústně:
Podívat se na slovní druhy -  zatím jen 1. až 6. = přehled je na str. 126!

opsat si (nebo vytisknout ZDE) Alík - určit slovní druhy za pomoci tabulky str.126 (my jsme to měli samostatně na známky)
pročíst nové učivo Předložky - 121/1,2,3 


písemně do ČJ1: 
opsat si do ČJ1 tabuli - Předložky (slabičné, neslabičné) : text ZDE


Hravá vyjmenovaná slova 
dnes nic        

Písanka 2 
dnes nic

 

Čítanka
číst si články a básničky:
Jak začal pes kamarádit s člověkem  (dramatizace - rozdělili jsme si role)
Psí schůzka
Hádanka 


MA aritmetika:
opakování - násobení a dělení 

ústně: 
násobení a dělení = Dělení se zbytkem

písemně do MA1:   
 Dělení se zbytkem - 40/12 + opsat z tabule: text ZDE
Slovní úlohy

str. 41/17+18+19 + tabule: text ZDE
 

MA geometrie:
dnes nic

ČJS : 
dnes nic

_________________

Anglický jazyk:
Tento týden  p.u.  zadala PRACOVNÍ LISTY, se kterými budeme pracovat ve ST a PÁ.

Pracovní list na tento týden ZDE. 

27.5. pracovní list č. 1 - úkol 1. 2. 3.  + 4. ( START bludiště - oblečení) 
DNES 29.5. pracovní list č. 2 - celý PL + úkol č.3 píší o sobě jako Dú (je to podle č.2 !)

..........................................................................................................................................................................................................Domácí výuka - Probrané učivo DNE 28.5.2020 : (zadám vždy po vyučování - to učivo, co probereme)

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech + vytisknout pracovní listy)
 

ČJ: 
ústně:
Podívat se na slovní druhy -  zatím jen 1. až 6. = přehled je na str. 126!


písemně do ČJ1: 
opis z učebnice str.120/6 /zvýraznit červeně -y- , -ý-/  (při opravě hlídejte  interpunkční znaménka, celá slova + pozor na ú,ů,ě)


Hravá vyjmenovaná slova 
str.54/1 (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)          

Písanka 2 
dnes nic

 

Čítanka
dnes nic
 

MA aritmetika:
čísla SUDÁ a LICHÁ

ústně: 
zopakovat : polovina je dělit 2!  polovina z 24  je dělit 2   24:2=12
zopakovat : třetina je dělit 3!    třetina z 24  je dělit 3   24:3=8
zopakovat : čtvrtina je dělit 4!   čtvrtina z 24  je dělit 4   24:4=6


písemně do MA1:   
Slovní úlohy
str. 40/9+10+11+13
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE
Dú: 40/14 písemné + a - pod sebe

MA geometrie:
učebnice str. 18 = Porovnávání úseček
opsat si do sešitu MAGeometrie naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE
vypracovat si pracovní list (PL) k procvičení učiva: ke stažení  
ZDE 
POSTUP (PL)
1. Pojmenovat podle rámečků z dvojice úseček vždy tu úsečku pod  
/její body/
2. Kružítkem přenést z dvojice úseček horní úsečku na dolní 
3. Zapsat do malého okýnka symbol  <  nebo  >  /větší- menší/ , podle toho co jsme naměřili.

ČJS : 
(pokud chybí dětem učebnice a sešit ČJS - domluvíme se na předání ve škole) 777621039
Text  z tabule zapsat a do sešitu ČJS :  text ZDE
+ nalepit a nauči se PL: ke stažení 
ZDE
_________________

Anglický jazyk:
Tento týden  p.u.  zadala PRACOVNÍ LISTY, se kterými budeme pracovat ve ST a PÁ.

Pracovní list na tento týden ZDE. 

DNES 27.5. pracovní list č 1 - úkol 1. 2. 3.  + 4. ( START bludiště - oblečení) 
..........................................................................................................................................................................................................


Domácí výuka - Probrané učivo DNE 27.5.2020 : (zadám vždy po vyučování - to učivo, co probereme)

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech + vytisknout pracovní listy)
 

ČJ: 
ústně:
Podívat se na slovní druhy -  zatím jen 1. až 6. = přehled je na str. 126!
procvičit učebnice: str.120/5 a 120/6


písemně do ČJ1: 
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě - Alík : text ZDE
 + potom určit číslem slovní druhy 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  - a=8 spojka /přehled je na str. 126!/....  řešení ZDE


Hravá vyjmenovaná slova 
dnes nic            

Písanka 2 
dnes nic

 

Čítanka
číst si články a básničky:
Tátova sbírka 146(150)
Co kdo sbírá 147(151)
Jak začal pes kamarádit s člověkem  148 (152)....  celé

 

MA aritmetika:
čísla SUDÁ a LICHÁ

ústně: 
PROCVIČOVÁNÍ - číslo SUDÉ - LICHÉ
pokusit se řešit zpaměti 39/6 /pokud některý výpočet z  a)b)c)  nejde, mohou si to  napsat na papír !/

písemně do MA1: 
Výhodné počítání

opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE
dokončit potom celé 39/5 
 

MA geometrie:
dnes nic

ČJS : 
dnes nic

_________________

Anglický jazyk:
Tento týden  p.u.  zadala PRACOVNÍ LISTY, se kterými budeme pracovat ve ST a PÁ.

Pracovní list na tento týden ZDE. 

DNES 27.5. pracovní list č 1 - úkol 1. 2. 3.  + 4. ( START bludiště - oblečení) 
..........................................................................................................................................................................................................Domácí výuka - Probrané učivo DNE 26.5.2020 : (zadám vždy po vyučování - to učivo, co probereme)

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech + vytisknout pracovní listy)
 

ČJ: 
OPAKOVAT a znovu PŘEČÍST sI vyjmenovaná slova po B až Z = HVS str. 2 - 11 - 19 - 27 - 36 - 45 - 52
ústně:
kontrola  
 = 120/3 dopíší nad dvojice  2 a 6 (slov. druhy) .. (pomáhají si otázkou jak 6 - jaký 2)
písemně do ČJ1: 
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE


Hravá vyjmenovaná slova 
ústně si odpovědět na 54/2  (! ke kontrole a dopomoci použijte 
KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)            

Písanka 2 
dnes nic

 

Čítanka
dnes nic
 

MA aritmetika:
čísla SUDÁ a LICHÁ

ústně: 
PROCVIČOVÁNÍ - říkat různá čísla do 1000  a určit SUDÉ - LICHÉ
učebnice  34/9
na papír si namalovat ulici a napsat čísla-domy podle zadání
  /text ZDE/   + papír si vlepí do MA1

písemně do MA1: 
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE
podtrhnout barevně S a L čísla na posledním řádku
 

MA geometrie:
opakování - bod,  úsečka, přímka (jak se značí)

učebnice str. 11 = Přenášení úseček - přečíst
opsat si do sešitu MAGeometrie naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE


+ Vypracovat si pracovní list Přenášení úseček: pracovní list ZDE
Postup:

1. pod všechny úsečky si narýsují přímky (pojmenovat libovolně malým písmenem)
2. použít na 2 úsečky pro přenášení proužek papíru a na zbylé kružítko
 
!

 

ČJS : 
str. 36 Živé organizmy
- houby, rostliny, živočichové 
= strana z učebnice ZDE
str. 37 Houby
- houby jedlé /nejedlé /jedovaté
- stavba těla hub                   
= strana z učebnice ZDE

_________________

Anglický jazyk:
Tento týden  p.u.  zadala PRACOVNÍ LISTY, se kterými budeme pracovat ve ST a PÁ.

Pracovní list na tento týden ZDE. 


...........................................................................................................................................................................................................
Domácí výuka - Probrané učivo DNE 25.5.2020 : (zadám vždy po vyučování - to učivo, co probereme)

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně)
 

ČJ: 
OPAKOVAT se vyjmenovaná slova po V a Z  zpaměti - HVS str. 45 a 52
ústně:
ZOPAKOVAT SI definice  116/3+ 117/3+180/2 = modrý rámeček - přídavná jména, zájmena, číslovky

Nové učivo PŘÍSLOVCE: 120/1 +120/2   jak?  kdy?  kam a kde?
*možná HRA z 2=jaký tvořit 6=jak a potom opačně z 6=jak tvořit 2=jaký
       
     např.    pěkný          pěkně                              rychle      rychlý
                            2                  6                                      6                2
písemně do ČJ1: 
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: text ZDE

 = 120/3 píší dvojice podle vzoru ... (pomáhají si otázkou jak - jaký)

Hravá vyjmenovaná slova 
dnes nic
            

Písanka 2 = str.21
napsat 8 slov  Na puti bývá: např.
kolotoč, houpačky, střelnice, skákací hrad, cukrová vata, zmrzlina, autíčka, hračky ....
+ napsat až po slovo Viola

 

Čítanka
 str. 133 /nebo 137 podle vydání/ zopakovat si básničku To byla rána
+ přečíst si básničky str. 148 /podle vydání/ Malý zahradník , Řetízek


MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.

NÁSOBENÍ a DĚLENÍ MIMO OBOR  NÁSOBILEK

ústně: 
38/2 na převodu času zopakovat násobení mimo obor malé násobilky čísla 60.... /= 6.10/  je to násobilka 6 + přidat 0 jako desítky !
38/3 a+b+c+d+e
+f .... 1km jde za 15minut .. 4 km za kolik minut ?   (4 km .15 = 60 minut)  

písemně do MA1: 
Napsat si
SUDÁ ČÍSLA  končí vždy na 0,2,4,6,8   .......20, 44, 52, 76, 108
LICHÁ ČÍSLA 
končí vždy na 1,3,5,7,9   .......21, 43, 57, 75, 109
opsat si naši dnešní tabuli ve třídě: 39/1 a 39/2  text ZDE
 = 39/3 píší podle zadání

ČJS : 
dnes nic

 

Anglický jazyk:
Tento týden  p.u.  zadala PRACOVNÍ LISTY, se kterými budeme pracovat ve ST a PÁ.

Pracovní list na tento týden ZDE. 

____________________________________________________________________________________

WWW – ONLINE : pro  PROCVIČOVÁNÍ  NÁSOBILKY 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.naucsepocitat.cz/

jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/247  

WWW – ONLINE : pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-1-uroven/389

WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ SE ZBYTKEM
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-1-uroven/2364
  
WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  vyjmenovaných slov
http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/vyjmenovana-slova/
http://www.naucsepsat.cz/

jen s denním limitem:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-3-trida

_________________


_____________________________________________________________________________________________________

 

                POZOR - VELICE DŮLEŽITÉ pro všechny rodiče 3.A!
                               (informace k nástupu 25.5.2020)


Seznamte se s informací ohledně nástupu 25.5. do školy - na hlavní webové stránce školy v   AKTUALITY (ze 6.5.)
                                                                       
                                                                   ORGANIZACE VÝUKY OD 25.5.2020


* ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ potřebné v den nástupu 25.5. do školy: ke stažení  ZDE
* Text dopisu - Pokyny k nástupu, který jsem posílal mailem 18.5. rodičům nastupujících žáků ke stažení  ZDE

....................................................................................................................................................................................................................

ROZVRH TŘÍDY OD 25.5.2020  ke stažení ZDE


 
3.A - nedružinoví  (jsou ve škole dopoledne 4 hodiny do 11.40 hodin)


Sejdeme se v pondělí 25.5. : (budu tam čekat)
podle pokynů v 7.40 na rohu chodníku před školou u bočního vstupu před vchodem směrem k jídelně. 

Abychom nebyli v botech celé dopoledne, kdo chce, se může přezouvat až ve třídě - vyhradíme si tam místo na boty.
Papuče si budou moci děti nechávat ve třídě !

Prosím, napište mi na lístek, jak budou děti  po vyučování odcházet: (ideálně na celý týden)
a) sám/sama domů
b) s kým půjde v doprovodu domů (kdo dítě vyzvedne)


můžete použít tento lístek ke stažení  
ZDE

________________________________________________________________________________________________
 

Domácí učivo od  18.5. do 22.5.2020 :
(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně v období celého týdne)

ČJ: 
OPAKOVAT se vyjmenovaná slova po V a Z  zpaměti - HVS str. 45 a 52
ústně:
ZÁJMENA:

117/1 - všímat si MODRÝCH  slov
117/2 - přečíst si POUČKU
118/1 - všímat si MODRÝCH  slov
118/2 - 
přečíst si POUČKU
118/3 - doplnit si a říci si podle zadání

písemně do ČJ1:
117/2 - zapsat si NĚKTERÉ DRUHY ZÁJMEN: +1,2,3,4,5, (stejně jako v učebnici)
117/4 - opsat a zvýraznit barevně VELKÁ PÍSMENA

118/2 - opsat prvních 5 řádků podle učebnice    /....po slovo málo/

Hravá vyjmenovaná slova 
53 celá str. - dělat podle zadání
         (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 20 celá strana podle zadání ! 

Čítanka =  str. 144 +145 +149
str.137 - OPAKOVAT básničku " To byla rána "  

MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.

DĚLENÍ MIMO OBOR  NÁSOBILEK

(pro kontrolu lze užít i kalkulačky)

ústně:
36/23 - přečíst si a promyslet vzorová řešení
36/27 - polovina = dělit 2 !
36/28 - třetina = dělit 3 !
Jednotky času
38/1 - podle zadání

PÍSEMNĚ do MA1: +  Použít  můžete KALKULAČKU pro kontrolu

34/15 - slovní úloha podle zadání = napsat výpočet a stručná odpověď 
34/17 - slovní úloha podle zadání = napsat výpočet a stručná odpověď 
34/18 - napsat 1. + 2. + 3. + 4. sloupeček
36/23 -napsat 1. + 2. + 3. sloupeček
36/24 - slovní úloha podle zadání = napsat výpočet a stručná odpověď 

Jednotky času
38/2 - celé podle zadání       + PAMATOVAT SI a ZAPSAT SI  do sešitu!  /h, min, s/   
                                                  1 hodina = 60 minut
                                                  1 minuta = 60 sekund (vteřin)


řešení ČJ ústní

řešení ČJ písemné


řešení MA písemné a ústní
 

ČJS + VV: nakresli si, jaké máte doma zvířátka /živočichy/ - nebo jaké si chceš chovat
 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 21.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

_________________

Anglický jazyk:
18.5. Podívejte se na video a opakujte s ním různá povolání. Vyberte si dvě povolání a napište, co mají na sobě. Např. Nurse - I'm wearing a skirt.

https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE

Pracovní sešit str. 52 / cv. 11 (a před slovy v jednotném čísle – a hat, a dress, X boots, X trousers)

Pracovní list na tento týden ZDE. Omlouvám se za zpoždění.

_____________________________________________________________________________________________________


Domácí učivo od  11.5. do 15.5.2020 :
(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně v období celého týdne)

ČJ: 
OPAKOVAT se vyjmenovaná slova po V a Z  zpaměti - HVS str. 45 a 52
ústně:
115/6 - doplnění i - y (pořadí vět nedělat)
115/7 - přípony s -i
115/8 B - doplnění i - y
115/9 - rozdíly slov = rozdíly v psaní ií – yý /říci si I věty pro pochopení !/
PŘÍDAVNÁ JMÉNA:
116/1- všímat si MODRÝCH  slov
116/3 - přečíst si POUČKU
116/4 - řící si celý výraz ve všech 7 pádech
116/5 - zopakování časování sloves

 

písemně do ČJ1:
115/8  - doplní slova a  podtrhnou červeně y - ý  a   žlutě i - í
116/2  - vytvoří na zadaná slova věty (5 vět)
                 a podtrhnou ZELENĚ slova na která se ptáme “ČÍ

 

Hravá vyjmenovaná slova 
51 celá str. - dělat podle zadání
         (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 19 celá strana podle zadání  = odpovědi v celých větách !

Čítanka =  str.141 + 1142,143

MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.

DĚLENÍ MIMO OBOR  NÁSOBILEK
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 32/1 důležitéčervený text!/

ústně:
32/1
32/2 – dolní žlutá půlka

PÍSEMNĚ do MA1: +  Použít  můžete KALKULAČKU pro kontrolu
32/2 – horní zelená půlka
33/8 - napsat I s rozepsáním a zkouškou podle vzoru
34/13 - napsat I s rozepsáním a zkouškou podle vzoru

řešení ČJ ústní


řešení ČJ písemné

řešení MA písemné a ústní

 

ČJS + VV: nakreslit čápa na komíně, nebo v přírodě u vody
 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 14.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

__

ANGLICKÝ Jazyk:

11.5. pracovní list ZDE.  

Poslech cv. 10 ZDE.

Cv. 11 ZDE.

Klíč k minulému týdnu ZDE.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Domácí učivo od  4.5. do 7.5.2020 :
(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně v období celého týdne)


ČJ: 
OPAKOVAT se vyjmenovaná slova po V  zpaměti - HVS str. 45
Učebnice - 113 -115 vyjm. slova po Z = projít si cvičení a splnit ústní a písemná zadání.
114 - zaměřit se na růžový a modrý rámeček nad cv.1 a na růžový rámeček pod cv. 4 
ústně:

114 =  VĚNOVAT POZORNOST ČERVENÝM SLOVŮM!
114/1 slova s BRZY
114/2 slova s JAZYK + a)b)
114/3 slova s NAZÝVAT
114/4  jen růžový rámeček pod cv. 4 

písemně do ČJ1:
115/5  doplní slova a vytvoří na ně věty (5vět) podtrhnou červeně y - ý

Hravá vyjmenovaná slova 
50/2 + podtrhnou červeně y a žlutě
50/3 + podtrhnou červeně y a žlutě i 
51 ZATÍM NĚDĚLAT!
52 = celá - dělat podle zadání
      (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 18 celá str. podle zadání

Čítanka =  str.136 - 137 včetně hádanek /Kopaná/
                 137 - naučit se básničku " To byla rána "    
MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 28 + 29 /důležité - červený text!/

ústně:
28/1 pročíst a vysvětlit si postup násobení velkýchčísel 
(řešeno přes rozdělení a roznásobení čísla)  + Použít KALKULAČKU PRO KONTROLU
29/15 - spíše na promyšlení (JAK TO VYPOČÍTÁME NEJRYCHLEJI A NEJSNÁZE!)

PÍSEMNĚ do MA1: + Použít KALKULAČKU PRO KONTROLU
28/2 napsat 8 příkladů 
28/3 slovní úloha =  napsat výpočet a stručná odpověď 
28/4 první 4 sloupečky
28/6 pozor je to na 10 (rozhodují jednotky!)
29/7 slovní úloha = napsat výpočety a stručná odpovědi (jsou tam 2 otázky - provedeme 2 výpočty)
29/9 opsat a převést na základě 1m = 100cm (metry a centimetry = DÉLKA)
29/10 opsat a převést na základě 1hl = 100 l (hektolitry a litry = OBJEM)
29/14 opsat a POHRÁT SI  S VÝHODNÝM VÝPOČTEM (JAK TO VYPOČÍTÁME NEJRYCHLEJI A NEJSNÁZE!)


řešení ČJ ústní

řešení ČJ písemné

řešení MA písemné a ústní

 

ČJS:
VV:

 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 7.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

__

Anglický jazyk:

Učivo na tento týden ZDE.
1. poslech  ZDE.
Cv.4 ZDE.
Komiks ZDE

 

Klíč ke kontrole minulého týdne ZDE.

___________________________________________________________________________

Domácí učivo od 27.4. do 30.4. (1.5.) 2020 :

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně v období celého týdne)

ČJ: 
Učit se vyjmenovaná slova po V  zpaměti - HVS str. 45
Učebnice - 110 + 111 vyjm. slova po V = projít si cvičení a splnit ústní a písmná zadání.
Přečíst si opakování a shrnutí o slovesech:
 110/5 * je to DŮLEŽITÉ !! 

ústně:
110/4 doplnění i,í - y,ý
*110/5 VĚNOVAT POZORNOST v textu MODRÝM SLOVŮM !
110/6 časování slovesa
110/7 časování slovesa
110/8 časování slovesa
111/9 přečíst si RŮŽOVÝ RÁMEČEK 
111/10 přečíst si  PRO ZÁJEMCE: vyžle - výheň - cavyky   (*k zapamatování)
111/11 doplnění různých písmen

písemně do ČJ1:
111/9  opíší prvních 7vět (po ... k metru.) + podtrhnou červeně y a žlutě i
111/12 opíší první 3 řádky (po ... vystříhat,) + podtrhnou červeně vy-  vý-    

Hravá vyjmenovaná slova - HVS 
znovu si zopakovat hotové cvičení 49/1 a přečíst Zapamatuj si: 
49/2 najít a vyznačít slova spředponou  vy-  vý- 
47/3 doplnit  i,í - y,ý
49/4 doplnit vhodná vyjmenovaná a příbuzná slova po V
50/1 napsat 6 krátkých vět na zadaná slova /*viz řešení dole/

                  (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 17 cela str.  /pořadí vět !/ + napsat pomůcky 

Čítanka =  číst str.126 + ústně TEST(1,2,3,4,5)
                              127 Voda + ústně úkol 1 (naše ryby) + najít jen 1. a jen poslední rybu podle abecedy
                              132 Vodník - číst (je to vlastně popis )

MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 25 + 26 + 27  /důležité - modrý text!/
ústně - 25/1 příklady + růžový rámeček!

psát:

25/2 napsat 6 příkladů z každého sloupce  do sešitu MA1
25/3 slovní úloha =  stačí jen formou tabulky napsat do sešitu MA1 
25/5 prvních 6 příkladů na písemné + a -  napsat do sešitu MA1
26/8 slovní úloha = výpočet a stručná odpověď napsat do sešitu MA1
26/9 napsat 6 příkladů z každého sloupce do sešitu MA1
26/14 slovní úloha = výpočet a stručná odpověď napsat do sešitu MA1
27/15 napsat prvních 8 příkladů  PODLE VZORU do sešitu MA1
27/20 slovní úloha = výpočet a stručná odpověď napsat do sešitu MA1
27/21 slovní úloha = výpočet a stručná odpověď napsat do sešitu MA1

ústně - 27/23 slovní úloha = říci si výpočet a odpověď v kg

 
ČJS: dokončit práci z minulého týdne
VV:
 dokončit práci z minulého týdne
 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 30.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

__

Anglický jazyk:

Ke stažení ZDE.

_____________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 20.4. do 24.4.2020 :

(prosím o označení v učebnicích a pracovních sešitech - děti se snaží učivo dělat samostatně v období celého týdne)
ČJ: 
Učit se vyjmenovaná slova po V zpaměti - HVS str. 45
Učebnice - 108 + 109 vyjm. slova po V = projít si cvičení a splnit ústní a písemná zadání.
ústně:
108/3
108/4
108/5 - a)
VELICE DŮLEŽITÝ RŮŽOVÝ A MODRÝ RÁMEČEK NAD 109/1 !!
109/1 +a)
109/2 +a) +b)
109/3 +b) +c)
písemně do ČJ1:
108/3 - c) píší věty ke těmto 4 zadaným slovům 
vila (budova)
víla (z pohádky)
vila ( něco pletla - vázala)
vina (provinit se )
108/5 - b) napsat + podtrhnou červeně y a žlutě
109/3 napsat + podtrhnou červeně předpony  vy-  a vý-
  
Hravá vyjmenovaná slova - HVS
47/1 skupina návyků a zlozvyků
47/2 doplnit vynechaná písmena 
47/3 ( 1 výskot, 2 obvykle, 3 nežvýkej)
48/1 NEDĚLAT a zatím přeskočit !
Pozorně si opět vysvětlit - Zapamatuj si: (výr - vír, výří - víří)
48/2 vyluštit = doplnit slova s vy-vý a vi-ví
Pozor na :
48/3 doplnit vydří a výří
49/1 opsat slova s předponami
 
     (! ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 16 
 
Čítanka =  str.124 -125 Jak pampeliška roste
 
MA:
Zase příklady vycházející z  procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 21 + 20 + 21/červený text!/
21/13 jen 1.+2.+3. sloupeček do sešitu MA1!
21/15 1. + 2. + 3. sloupeček ÚSTNĚ ZPAMĚTI
          4. + 5. sloupeček PÍSEMNĚ do sešitu MA1
22/1 - a) ústně si říct počet desítek
22/1 - b) první celý sloupeček příkladů napsat do sešitu MA1 + zbylý druhý sloupeček příkladů jen ústně !
22/2 = slovní úloha = výpočet a stručná odpověď napsat do sešitu MA1 
22/4 = prvních 5 příkladů z každého sloupce napsat do sešitu MA1 + zbylé dolní 4 jen ústně !
23/8 = prvních 5 příkladů z každého sloupce napsat do sešitu MA1 + zbylé dolní 4 jen ústně !
            + všech 10 příkladů na dělení :100  (200:100 .......) napsat do sešitu MA1 ! 
Zaměřit se na str. 23/červený text! + prosím vysvětlit
600 : 10 = 6 protože při dělení 10 V DĚLENCI (600) UBEREME jednu 0 (=60) 
        600 :  10 = 60                                                           
600 : 100 = 6 protože při dělení 100 V DĚLENCI (600) UBEREME dvě 0 (=6)          600 :  100 = 6 
 
ČJS:  vyházejte z čítanky ze str. 122-123 - o motýlech a jejich vývoji
          nakreslete na papír A4 a popište obrázky vývoje motýlů = VAJÍČKO - HOUSENKA - KUKLA - DOSPĚLÝ MOTÝL

                                                   obrázek VÝVOJE MOTÝLA       zde pomocný pracovní list MOTÝL
 
VV: (propojeno s ČJS)

řešení ČJ ústní

řešení ČJ písemné

řešení MA písemné a ústní
 

Anglický jazyk

PL ke stažení ZDE. V průběhu nahraji i řešení ke kontrole. Pokud by některý z odkazů nefungoval, napište na pekarovaanglictina@seznam.cz

 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 23.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)


_________________________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 16.4. do 17.4.2020  
- dokončete učivo dozadané do středy 15.4. 

- učivo na toto nové období zadám 15.4. = abychom si uzavřeli kompletně celý týden

ČJ: 
Učit se vyjmenovaná slova po V zpaměti - HVS str. 45
Učebnice - 106 + 107 vyjm. slova po V = projít si cvičení a splnit ústní a písemná zadání.
ústně:
106/1 + a)
106/2  +b) +d)
106/3 b) 
106/4 
107/5  
107/1
107/2 +b) +c) +d)
písemně do sešitu ČJ1:
106/2 c) píší věty ke 4 zadaným slovům
106/3 a)  celé + podtrhnou červeně y a žlutě i  
VELICE DŮLEŽITÝ RŮŽOVÝ A MODRÝ RÁMEČEK nad 107/1 !!
  
Hravá vyjmenovaná slova =  DOPLNIT
46/1
46/2
46/3 /vy = všichni, my = my všichni , mi = jako jen já/
Pozor na :
Zapamatujte si = zde si  podtrhnou červeně y a žlutě i po V a zamyslet se nad VÝZNAMEM SLOV!!
                  (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)
                        
Písanka 2 = str. 15 (napsaná slova uplatní v pořadí 1-4-2-3-5)
 
Čítanka = str.122 -123  /Přijde jaro přijde/
 
MA:
Tento zbytek týdne je to těžší procvičování a opakování NÁSOBILKY  na velkých číslech.
Vypadá to složitě, nebojme se toho.  Princip ale pořád vychází z malé másobilky !!! JE TO JEN HRANÍ SI S ČÍSLY.
 
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 19 + 20 / důležítý je červený text !/
19/1  celé opsat a vypočítat do sešitu MA1 
19/2  slovní úloha = výpočet a stručná odpověďopsat do sešitu MA1 
19/3  slovní úloha = výpočet a stručná odpověďopsat do sešitu MA1
 
19/4  opsat  vzorové příklady nad červeným textem (je jich 6) do sešitu MA1 
         + zbylých 5 sloupečků ústně (POMŮŽEME SI MALOU NÁSOBILKOU)
20/7  opsat  vzorové příklady nad červeným textem (je jich 6) do sešitu MA1 
         + zbylé 4 sloupečky ústně (POMŮŽEME SI MALOU NÁSOBILKOU)
 
20/8  slovní úloha = výpočet a stručná odpověďopsat do sešitu MA1
20/9  slovní úloha = výpočet a stručná odpověďopsat do sešitu MA1  
 
ČJS: a VV:
zadám v pondělí  20.4. = bude vycházet z čítanky ze str. 122-123 - o motýlech a jejich vývoji

řešení ČJ ústní

řešení ČJ písemné

řešení MA písemné a ústní

 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 16.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)


_______________________________________________________________________________________________________

 

Domácí učivo od 6.4. do 15.4.2020 = středa příští týden !
Prodloužlili jsme dobu na splnění zadaných úkolů:
čtvrtek 9.4.+ pátek 10.4.+ pondělí 13.4.  -  ODPOČÍVEJTE


ČJ: 

Učebnice - (zopakovat  si  vše na str. 101 a 102)  +  103 vyjm.slova po V
(104/1a,b = ústně + 104/2 = ústně + 104 = ústně + 104/5 ústně  oko, zámek, noha = VÝZMAN SLOV) 

VELICE DŮLEŽITÝ RŮŽOVÝ A MODRÝ RÁMEČEK NAD 1 !!

Učebnice = str. 104/3 do sešitu ČJ1 opíší jen slova a podtrhnou červeně y a žlutě i po V
                             + napíší si 5 vět na tato slova: vysoký - Vysočina - vyšší - neviselo - svislý
                                                                     
 
/neviselo + svislý je od slova pověsit, viset na stěně!/ 
                  = str. 104/4 do sešitu ČJ1 napíší vždy 3 slova podřazená k těmto slovům v učebnici           

Hravá vyjmenovaná slova =  43/5 + 43/6 +43/8 = zde si jen podtrhnou červeně Y a žlutě I
                                                 44celé +45celé

                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)

Písanka 2 = str.14

Čítanka = (opakovat si str. 118 - 119) + nově číst si str.120 -121

MA:
Tento týden  je to spíše procvičování a opakování

Učebnice III vysvětlující učivo - strana (zopakovat si 15,16) + 17
                                                                                    
+ ústně 17/54

Učebnice III = psát do sešitu MA1: 15/43=5.6.7.sloupeček + 16/47=5.6.7..sloupeček
                         17/56 celé
                      +
psát do sešitu MA1 slovní úloha: str.17/52* + 17/53* + 17/55* + 17/57* + 17/59*(výpočet a odpověď)   
                                                                                                 (*stručný zápis je jen dobrovolný *)

DOBROVOLNÝ příklad 17/60* na úvahu 
(*UDĚLAT SI JEDNUDUCHÝ NÁKRES NA NĚJAKÉ ÚSEČCE k pochopení - kluci si jedou  naproti)

 

ČJS:
Papír A4 si rozdělit na 4 části a do každé části si napsat: /zde vzor/
3 rostliny  JARNÍ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  LÉČIVÉ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  JEDOVATÉ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  CHRÁNĚNÉ + některou 1 z nich nakreslitVV:
Čekají nás Velikonoce.

Na papír A4 (A3 - kdo máte doma)  nakreslete  krásnou barevnou velikonoční kraslici, nebo košík s více kraslicemi.
Další možnost je místo toho nakreslit Jarní dům se zahrádkou ve VELIKONOČNÍ VÝZDOBĚ !


     

řešení MA písemné i ústní
 
řešení ČJ písemné
 
řešení ČJ ústní

 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 9.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)


Anglický jazyk

PL ke stažení ZDE. V průběhu nahraji i řešení ke kontrole. Pokud by některý z odkazů nefungoval, napište na pekarovaanglictina@seznam.cz

 

Pracovní list od 14.4. ZDE, nahrávka pro druhé cv. ZDE

Děkuji všem za poslání nahrávky na Vocaroo smiley

Práce na tento týden ZDE. Nahrávku posílejte na můj email  pekarovaanglictina@seznam.cz, jde nahrávat i z mobilu.

Poslech v pracovním sešitě ZDE.

Nahrávka ke komiksu TADY. Můžete si zpětně poslechnout.
_______________________________________________________________________________________________________________________________Domácí učivo od 30.3. do 3.4.2020 :


ČJ: 

Učebnice - projít  si  vše na str. 101 a 102 = příprava na vyjm.slova po V/
(100/7 = ústně + 101/1 = ústně + 101/2 = ústně)

Učebnice = str. 100/8 do sešitu ČJ1 napíší dvojice slov - rýmů + 101/3 opíší do 3 sloupečků podle zadání

Hravá vyjmenovaná slova = str. 41/a,b - dokončit + 42/1,2,3 + 43/4

                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)

Písanka 2 = str.12 +13 (spíše hravá forma práce)

Čítanka = cvičit str. 118 - 119

MA:

Učebnice III vysvětlující učivo - strana 15,16

Učebnice III = psat do sešitu MA1 str. 15/40 + 16/45
 + 15/43=1.2.3.4.sloupeček +  16/47=1.2.3.4.sloupeček
+ slovní úloha: str.15/41 + 16/50* (výpočet a odpověď)   (*stručný zápis je jen dobrovolný *)


PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí:   zde

Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 8    zde 9  

ČJS: + VV:
Na základě četby článku v čítance - o zahradníkovi a jarní práci na zahradě  - si děti na papír A4 
vymyslí a napíší 6 druhů nářadí na zahrádku a 8 - 10 druhů zeleniny a k tomu si je nakreslí  /vyberu po návratu do školy/

 

řešení MA písemné i ústní
 
řešení ČJ písemné
 
řešení ČJ ústní


*Matematika JEN DOBROVOLNÉ - PRÁCE  NAVÍC:  dopočítat si zbylé sloupečky z příkladů minulého týdne 14/36 a 13/31    


Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 2.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)
(Vytvořil jsem si přístup na SKYPE - čtěte informaci nahoře nad  zadáním učiva!)


Anglický jazyk 

Práce na tento týden ke stažení ZDE, prosím pošlete mi hotový 6. úkol na email pekarovaanglictina@seznam.cz. Stačí vyfocený, ale čitelně. 

Řešení pro kontrolu ZDE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 23.3. do 27.3.2020 :

*VIDEA - PODÍVEJTE SE I NA STRÁNKY 3.B.
JSOU TAM I DOPROVODNÁ VIDEA NAŠEHO UČIVA K PROBÍRANÉ LÁTCE.


ČJ:
Učebnice - projít si vše na str. 96/1+97+99+100 (96/1a = ústně + 97/2 = ústně + 97/3c = ústně+97/4c = ústně+99/1b = ústně+
100/5 = ústně+100/6 = ústně)
Učebnice = str. 97/5 do sešitu ČJ1 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SÍRA + 99/3 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SŮL + doplňované y zvýrazní červeně 
i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.40/jen 2 a 3 + 41/c,d,e
                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této     
                          doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 11 celá
Čítanka = cvičit str. 115 - 117
MA:
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 12,13,14 
Učebnice III = psat do sešitu MA1 str. 12/22 + 13/29 + 14/34 +  13/31=1.2.3.4.sloupeček + 14/36=1.2.3.4.5.sloupeček
PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí: zde
Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 6    zde 7    pro 5  je v minulém týdnu 
 
lze  i  takto

Pokuste se to i malovat u složitějších příkladů:
26:5 je 5 a navíc 1 = zbytek    ........      26 : 5 = 5 zbytek 1
(skupinky po 5)

ooooo  1   /5/
ooooo  2  /10/
ooooo  3  /15/
ooooo  4  /20/
ooooo  5  /25/
o   /+1/     /26/


řešení MA písemné i ústní

řešení ČJ písemné

řešení ČJ ústní


 

Anglický jazyk - Práce na tento týden ZDE, pokud byste měli jakékoliv dotazy, obraťte se na mě na emailu pekarovaanglictina@seznam.cz

Videa k procvičování LIke / Don't like: https://www.youtube.com/watch?v=3Jxo0cCoheI
https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s

________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 16.3. do 20.3.2020 :


ČJ:
Učebnice - projít si vše na str. 94+95+96/6 (94/2a = ústně + 95/1 = ústně + 96/3a = ústně)
Učebnice = str. 95/5 do sešitu ČJ1 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SÝREM + 96/4 CELÉ 
+ doplňované y zvýrazní červeně a i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.38 celá + 39/1,2,3
                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 9/dokončit +str.10 celá
Čítanka = cvičit str. 109 - 114
MA:

Učebnice III vysvětlující učivo - strana 7,8,9,10 
Učebnice III 
= psát do sešitu MA1 str. 8/7
zapíší jen příklady + 8/8 + 9/12 zapíší jen příklady + 9/13 + 10/17 
PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí:
zde
Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 2    zde 3     zde 4     zde 5  

AJ: Práce na tento týden: pracovní listy ZDE (word) nebo ZDE (pdf), pokud nemůžete tisknout, mohou žáci napsat odpovědi do sešitu ENGLISH (nejlépe i nakreslit obrázky).
Pro poslední pracovní list bude potřeba shlédnout video kvůli nacvičení výslovnosti a tvoření otázky (děti už otázky znají, jen jsme je cíleně neprocvičovali). Odkaz je v listu nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

řešení ČJ - ústní
řešení ČJ - písemné
řešení MA - písemné i ústní

__________________________________________________________________________________________________________________________
Domácí učivo od 11.3. do 13.3.2020 :
Používejte do ČJ sešit č.1 /případně potom č.2/ + pracovní učebnici HVS


Používejte do MA sešit č.1 velký /případně potom č.2/
Slovní úlohy z učebnice - Do sešitu JEN výpočet a stručná odpověď s výsledkem.
(Zápis si říct jen ústně - ve škole jsme tomu říkali = toto je to důležité z textu.)
Musí porozumět otázce ze zadání - ta napoví, co se má vypočítat !

Vedle četby z čítanky ať si děti čtou doma své oblíbené knížky !!

Prosím, dětem to tužkou zakroužkujte, a ať se pokusí si pracovat  podle zadání samostatně.
Čím začnou podle předmětu si zvolí sami.

HRAJÍ SI NA SAMOSTATNOU PRÁCI - JAKO VE ŠKOLE. (Hlídejte jen pravidelnost - ať se úkoly nehromadí,)
 
DĚKUJI ZA POMOC A POCHOPENÍ. /MUSÍME TO SPOLEČNĚ ZVLÁDNOUT A VYDRŽET./ 

                                                                                                                                                        L.Perka

ČJ:
Učebnice
= str. 90/1 do sešitu ČJ1 opíší první 3 řádky po slovo - nepolykej 
+ doplňované y zvýrazní červeně a i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.36 + 37/1,2,3, + 38/1
                                               /ad.1 Zapamatujte si - děti si vymýšlí celé věty, aby pochopili smysl a  význam
                                                                                                                  + po "s" y zvýrazní červeně a i žlutě/
(ke kontrole a dopomoci použijte
KLÍČ na konci této doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 9/jen část vypsat potraviny
Čítanka = cvičit str. 104 - 107
MA:
Učebnice III
= do sešitu MA1 str.5/22 + 5/23 + 5/24 + 5/25
-prvních 5 příkladů a 5/27-prvních 5 příkladů 
AJ: práce na tento týden. Prosím, stáhněte si pracovní listy Zde a Zde. Vyplněné nalepit do sešitu English.

řešení ČJ a MA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Úterý 10.3.2020:

Čj: není písemný úkol + UČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO "S"

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - číst v čítance 104 až107 /bude na známky/

       Písanka 2 -  str. 8 dokončit
MA:  str: 4/14 - 3.,4.,5.sloupeček + 4/19 - 4.,5.sloupeček do M1 + (cvičit malou násobilku a dělení)
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 93
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 107
         Písanka 2 - po str. 8
MA:  Ma III.díl  - po 4/19

ČJS: Živá příroda

.........................................................................................................................................

Pondělí 9.3.2020:

Čj: není úkol + UČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO "S"

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - není úkol

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol + (cvičit malou násobilku a dělení) - začínáme učebnici MA3
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 92
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 107
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma III.díl  - po 3celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.

.........................................................................................................................................


Pátek 6.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - není úkol

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol + (cvičit malou násobilku a dělení) - začínáme učebnici MA3
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.


.........................................................................................................................................


Čtvrtek 5.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  str: 46/24 - prvních 6 příkladů + (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude zase 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: Oblíbená kniha - ilustrace

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.

.........................................................................................................................................


Středa 4.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  strana 7
MA:  není úkol +  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude zase 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Florbal

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................


Úterý 3.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  do M2: 44/13 jen horních 5 a 45/20 jen horních 5
               
+  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 45 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................

 


Pondělí 2.3.2020:

Čj: úkol písemný z učebnice

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - úkol učebnice str. 87/4 (po slovo lyže)
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol +  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude 5+5 příkladů
                                 

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Kruhový trénink

Probrané učivo: do 2.3.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 44 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................


Pátek 28.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - 

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol  
                                 

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 28.2.

ČJ:    učebnice po str. 87/5
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 99
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 43,44,45 /vzorové příklady/

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................

Čtvrtek 27.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  úkol str. 4
MA:   (cvičit  písemné sčítání do 1000)
 
                               

AJ:  

VV: Hory - kombinovaná technika, šolní projekt 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 27.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34/6

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Středa 26.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                                                                                               87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol 
MA:   (cvičit  písemné sčítání do 1000)
                                     
                                          NA ČTVRTEK do matematiky 27.2. KRUŽÍTKO !!!!                                          

                                                                

AJ:  

TV: Minibasketbal 

Probrané učivo: do 26.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34/6

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Úterý 25.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/a,b,c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                                                                                               87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol 
MA:   str. 37/5 + 38/12 do MA1 + (cvičit  písemné sčítání do 1000)
                                     
                                          NA STŘEDU do matematiky 26.2. KRUŽÍTKO !!!!                                          

                                                                

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 25.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 33

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Pondělí 24.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova - str.32/3

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky
                                      + pamětné počítání + - do 1000 viz. str. 34)
                                     
                                          NA STŘEDU 26.2. KRUŽÍTKO                                           

                                                                

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 24.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 34 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Pátek 14.2.2020:

Čj: není úkol 

PS Hravá vyjmenovaná slova

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky
                                      + pamětné počítání + - do 1000 viz. str. 34)

                                                                  

AJ:  

VV: Valentýnské malování - tempera 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 14.2.

ČJ:    učebnice po str. 83/3
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 2 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 34/8

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Čtvrtek 13.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova str. 32/1

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra zase píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Valentýnské malování - tempera 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 13.2.

ČJ:    učebnice po str. 83/3
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 2 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/3

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Středa 12.2.2020:

Čj: úkol ve HVS k procvičení

PS Hravá vyjmenovaná slova 30/3 procvičit ústně = vyberu některé věty na diktát

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra zase píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Štafetové hry 

Probrané učivo: do 12.2.

ČJ:    učebnice po str. 79/6
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 30/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 31 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/1

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Úterý11.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 29/3 +  (učit se vyjmenovaná slova po P zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 11.2.

ČJ:    učebnice po str. 79/6
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 28/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 31 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/1

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Pondělí 10.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 28/3 +  (učit se vyjmenovaná slova po P zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   není úkol 
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Korfbal 

Probrané učivo: do 10.2.

ČJ:    učebnice po str. 78
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 28/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 30 
MA:  Ma II.díl  - po 30/15

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................

Pondělí - pátek = 2.2.- 7.2.2020:
Suplované hodiny - učivo probíráno postupně a s návazností na předcjházející.
Střídání učitelů během celého dne .

.........................................................................................................................................


Čtvrtek 30.1.2020:

Hodnocení pololetí a rozdáním Výpisu z vysvědčení.
Pátek 31.1.2020 - Pololetní prázdniny.

.........................................................................................................................................


Středa 29.1.2020:
Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 25/1c +  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   není úkol 
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 29.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 25/1

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 23 
MA:  Ma II.díl  - po 27/1

ČJS: Podmínka života na Zemi

Ve čtvrtek končíme po 5. hodině ve 12.35 rozdáním Výpisu z vysvědčení.
Pátek 31.1.2020 - Pololetní prázdniny.

.........................................................................................................................................


Úterý 28.1.2020:
Čj: není úkol 

PS Hravá vyjmenovaná slova (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   25/11 do MA1
                                                                  

AJ:  

VV: 

TV: 

Probrané učivo: do 28.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 23

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 22 
MA:  Ma II.díl  - po 25/10

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................


Pondělí 27.1.2020:
Čj: úkol ve HVS

PS Hravá vyjmenovaná slova 24/1  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:    není úkol
                                                                  

AJ:  

VV: 

TV: 

Probrané učivo: do 27.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 23

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 22 
MA:  Ma II.díl  - po 25/10

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................


Pátek 24.1.2020:
Polovina třídy 3.A a 3.B na zimním kurzu - Došlo ke spojení 3.4 a 3.B !
V učivu budeme pracovat více ve škole. Úkoly minimálně.

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova není úkol  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:    není úkol
                                                      %3