Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

  Žirafa Bea a pÅ¡trosice Wilma.  

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

Slovesa - časování

Podstatná jména - skloňování

VS po z - přehled s příbuznými slovy

VS po z - procvičování 1

VS po z - procvičování 2

VS po v - přehled s příbuznými slovy

VS po v - procvičování 1

VS po v - procvičování 2

VS po s - přehled s příbuznými slovy

VS po s - procvičování 1

VS po s - procvičování 2

VS po p - přehled s příbuznými slovy

VS po p - procvičování 1

VS po p - procvičování 2

VS po m - přehled s příbuznými slovy

VS po m - procvičování 1

VS po m - procvičování 2

VS po l - přehled s příbuznými slovy

VS po l - procvičování 1

VS po l - procvičování 2

VS po b - přehled s příbuznými slovy 

VS po b - procvičování 1

VS po b - procvičování 2

Slovní druhy

Pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Podstatná jména - čísla a rody

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Násobení a dělení pomocí rozkladu

Dělení mimo rozsah malé násobilky

Násobení mimo rozsah malé násobilky

Kombinované operace

Násobení a dělení čísel 10, 100

Dělení se zbytkem

Jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla

Matematické pojmy

Písemné odčítání dvojciferných čísel

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čís

https://www.extra.cz/galerie/zvireci-pratelstvi/1

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“  Johann Wolfgang von Goethe

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva


Rozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí TV ČJ HV VV VV  
Úterý AJ 1. sk. / - ČJ M ČJ  - / AJ 2. sk  
Středa ČJ ČJ M ČJS ČJS  
Čtvrtek - / AJ 2. sk M M ČJ ČSP AJ 1. sk. / - 
Pátek ČJ AJ 1. sk. / ČJ  2. sk ČJ 1. sk. / AJ  2. sk  M TV  

 

"Chystáček" - rozpis pomůcek dle dnůyes

 

AKTUALITY

Termíny závěrečných písemných prací

Čj - úterý 11. 6

 • diktát na vybrané věty z HVS str. 59
 • doplňací cvičení na vyjmenovaná slova
 • doplňování slov dle významu do vět (lísá - lysá, odbily - odbily apod.)
 • vyhledání podstatných jmen, určení pádu, čísla a rodu (včetně případné životnosti)
 • vyhledání sloves, určení osoby, čísla a času
 • určení slovních druhů u slov ve větě

M - pátek 14. 6. - výběr úloh stejného typu z opakování na konci učebnice str. 57 - 59

Z ČJS nebudeme psát závěrečnou práci, žáci budou mít další možnost opravit si známky ve středu 22. 5.


Škola v přírodě - dokumentace:

 • Doplňující informace k přihlášce
 • Zdravotní posudek od lékaře (platný 2 roky)
 • Informace o zdravotním stavu dítěte a lécích (pokud možno již s léky)
 • Potvrzení o bezinfekčnosti
 • Kopii kartičky pojišťovny
 • (pokud chcete, můžete přiložit i pohledy či dopisy, které jim budu průběžně rozdávat)

Prosím odevzdat kopmletní v obálce do konce příštího pátku (24. 5.).


Středa 15. 5. a středa 22. 5. - ČJS - možnost opravit si písemné práce:

 • Podmínky života na zemi
 • Rostliny
 • Živočichové
 • Člověk - ústrojí, kostra, svaly, smysly

Domácí úkoly

ČJ - na úterý 21. 5. (měli by dostat zadáno v pondělí 20. 5.) - písanka str. 28 - první cvičení (5 řádků)

Opravy v diktátech - VZOR ODŮVODNĚNÍ - napíší správně původně chybně napsané slovo a za pomlčku odůvodní dle zkratek:

bydlet - VS, bytná - PS od VS byt; bič - NVS ani PS
(VS = vyjmenované slovo, PS = příbuzné slovo, NVS ani PS = není vyjmenované slovo ani slovo s ním příbuzné)

Čtenářský deník: informace a termíny odevzdáníyes, povinně volitelné knížkyyes, zápisyes


Plán učiva (20. - 24. 5.)

Plán učiva  na začátku týdne  předpoklad - hrubý odhad
 Probírané učivo  v průběhu týdne (st - čt)  aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
 Probrané učivo  na konci týdne po vyučování  konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné
  - učebnice  PÍS - písankový sešit  HVS - pracovní sešit Hravá vyjmenovaná slova  SD - pracovní sešit Slovní druhy

ČJ - UČ po str. 124SD (mají ve škole) - po str. 25 a další vybraná cvičení po str. 45 (na ŠvP budeme postupně dodělávat), PÍS po str. 28, ČÍT po str. 135

M - UČ str. 44 - 49 (k přeskočeným stránkám se vrátíme později)

ČJS - opakování učiva; opravy písemných prací 
 
 

Probrané učivo (13. - 17. 5.) - pro nemoc pouze předpoklad, aktualizuji příští týden

ČJ - UČ po str. 119, HVS po str. 57, PÍS po str. 27, ČÍT po str. 127

M - UČ po str. 39

ČJS - UČ po str. 76 , PS po str. 69

 

Anglický jazyk:

Lekce: weather
slovíčka počasí, What's the weather like today?
souhrné opakování

 


Škola v přírodě

Termín 27. – 31. 5. 2019
Místo: penzion U Kozlů - Železné hory, Horní Bradlo
Předběžná cena: 1 800,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlet, materiál na hry, odměny) + doprava  410 Kč
Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2019 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy 33537621/0100 pod daným variabilním symbolem (najdete v  ŽK), doplatek 800 Kč + cenu za dopravu 410 Kč je nutno uhradit do 10. 5. 2019.
Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.