Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

 

        „Učitel ti může otevřít dveře,
     ale vstoupit do nich musíš ty sám.


                                                      ... neznámý autor


* NOVÝ ROZVRH HODIN od 2.POLOLETÍ školního roku 2019/2020.:
                         1.        2.        3.          4.            5.        
PONDĚLÍ    -  ČJ        TV      M           Aj           ČT/PS          -  (5 hodin)
ÚTERÝ        -  Čj         M       ČJS       ČT          ČSP              -  (5 hodin)
STŘEDA     -   AJ       TV      ČJ          M           ČT/PS           -  (5 hodin)
ČTVRTEK   -  ČJ        M        VV         VV         ČJS               -  (5 hodin)
PÁTEK        -  ČJ        AJ      M           HV                               -  (4 hodiny)

(ČJS = Člověk a jeho svět, ČSP = Člověk a svět práce, ČT= čtení,  PS = psaní )


Další učitelé předmětů ve třídě:
Vv a Tv+plavání - Mgr. A. Zemanová,  Aj -  Mgr. K. Pekařová


AKTUÁLNĚ:
Zrušení školy v přírodě

Z důvodu současné hygienické situace, dalšího nejasného vývoje epidemie v ČR
a  mimořádného přerušení školní docházky, jsme se rozhodli zrušit naši školu v přírodě.
(Ještě je to nyní v termínu bez sankcí v plné částce.)
Peněžní částky Vám budou postupně posílány zpět na účty.
Ti, co platili v hotovosti v kanceláři, peníze dostanou zase osobně,
jakmile opět začne docházka dětí do školy.                TU   3.A + 3.B + 2.A
..........................................................................................................................................................

 Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt UčíTelka. Každý den od 9.00 na ČT2. 
.....................................................................................................................................................................................................................

 

Z hlediska nově vzniklé situace - omezení školní docházky na ZŠ od středy 11.3.2020
budu dávat informace o učivu na tento web.

Žáci to zvládnou sami, spíše jen si to nenechte nahromadit najednou.
Jakmile budeme zase ve škole, podívám se na jejich domácí práci.
Potřebné učebnice a sešity mají u sebe.

Pokud něčemu nebudou rozumět, zapiště jen červěně do sešitu, co to bylo. 
Probereme to společně po návratu do školy.
................................................................................................................................

Zdravím a přeji všem, abychom tuto situaci v naší republice zvládli co nejlépe.
Vzhledem k netradiční  formě  domácí školní práce, která je náročná jak pro děti a zejména také pro vás rodiče,
prosíme o zpětnou vazbu, jak učivo zatím děti  zvládají.  


Děkuji.                     Lubomír Perka

Stačí velice krátká odpověď poslaná na můj mail:    /sms/


lubomir.perka@volny.cz       /777621039/

(Do předmětu mailu dejte  i  jméno žáka, abych hned věděl o koho  se jedná.)
.......................................

 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! Pomůže mi to v učivu na další týden.
Ještě nemám zpětnou vazbu mailem /sms/ ode všech rodičů, 
jak to děti s vaší pomocí zvládají.

Prosím opět ve čtvrtek 9.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 + Napište mi do mailu či sms, zda by děti měly doma možnost se mnou
komunikovat v případě zájmu a potřeby přes SKYPE. 
Pokud ne, tak alespoň telefonicky !


na SKYPE jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* začneme v UTERÝ 9 až 11 hodin + 18 až 19 hodin)
                                                                                       (* potom ve STŘEDU 9 až 11 hodin + 18 až 19 hodin)
                                  * Pokud nemáte možnost Skypu, klidně zavolejte na můj mobil a já vám zpětně potom zavolám.                                                                                         (UVIDÍME, JAK SE TO POVEDE A JAK TO BUDE FUNGOVAT.)                        

_____________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 6.4. do 15.4.2020 = středa příští týden !
Prodloužlili jsme dobu na splnění zadaných úkolů:
čtvrtek 9.4.+ pátek 10.4.+ pondělí 13.4.  -  ODPOČÍVEJTE


ČJ: 

Učebnice - (zopakovat  si  vše na str. 101 a 102)  +  103 vyjm.slova po V
(104/1a,b = ústně + 104/2 = ústně + 104 = ústně + 104/5 ústně  oko, zámek, noha = VÝZMAN SLOV) 

VELICE DŮLEŽITÝ RŮŽOVÝ A MODRÝ RÁMEČEK NAD 1 !!

Učebnice = str. 104/3 do sešitu ČJ1 opíší jen slova a podtrhnou červeně y a žlutě i po V
                             + napíší si 5 vět na tato slova: vysoký - Vysočina - vyšší - neviselo - svislý
                                                                     
 
/neviselo + svislý je od slova pověsit, viset na stěně!/ 
                  = str. 104/4 do sešitu ČJ1 napíší vždy 3 slova podřazená k těmto slovům v učebnici           

Hravá vyjmenovaná slova =  43/5 + 43/6 +43/8 = zde si jen podtrhnou červeně Y a žlutě I
                                                 44celé +45celé

                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)

Písanka 2 = str.14

Čítanka = (opakovat si str. 118 - 119) + nově číst si str.120 -121

MA:
Tento týden  je to spíše procvičování a opakování

Učebnice III vysvětlující učivo - strana (zopakovat si 15,16) + 17
                                                                                    
+ ústně 17/54

Učebnice III = psát do sešitu MA1: 15/43=5.6.7.sloupeček + 16/47=5.6.7..sloupeček
                         17/56 celé
                      +
psát do sešitu MA1 slovní úloha: str.17/52* + 17/53* + 17/55* + 17/57* + 17/59*(výpočet a odpověď)   
                                                                                                 (*stručný zápis je jen dobrovolný *)

DOBROVOLNÝ příklad 17/60* na úvahu 
(*UDĚLAT SI JEDNUDUCHÝ NÁKRES NA NĚJAKÉ ÚSEČCE k pochopení - kluci si jedou  naproti)

 

ČJS:
Papír A4 si rozdělit na 4 části a do každé části si napsat: /zde vzor/
3 rostliny  JARNÍ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  LÉČIVÉ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  JEDOVATÉ + některou 1 z nich nakreslit
3 rostliny  CHRÁNĚNÉ + některou 1 z nich nakreslitVV:
Čekají nás Velikonoce.

Na papír A4 (A3 - kdo máte doma)  nakreslete  krásnou barevnou velikonoční kraslici, nebo košík s více kraslicemi.
Další možnost je místo toho nakreslit Jarní dům se zahrádkou ve VELIKONOČNÍ VÝZDOBĚ !


     

řešení MA písemné i ústní
 
řešení ČJ písemné
 
řešení ČJ ústní

 

*VIDEA - PODÍVEJTE SE I NA STRÁNKY 3.B.

JSOU TAM I DOPROVODNÁ VIDEA NAŠEHO UČIVA K PROBÍRANÉ LÁTCE.

WWW – ONLINE : pro  PROCVIČOVÁNÍ  NÁSOBILKY 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.naucsepocitat.cz/
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/247  

WWW – ONLINE : pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-1-uroven/389

WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ SE ZBYTKEM
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-1-uroven/2364
  
WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  vyjmenovaných slov
http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/vyjmenovana-slova/
http://www.naucsepsat.cz/
jen s denním limitem:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-3-trida
 

Děkuji od Vás (od těch, co mi poslali) za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 9.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:
  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)


Anglický jazyk 

Práce na tento týden ZDE. Nahrávku posílejte na můj email  pekarovaanglictina@seznam.cz, jde nahrávat i z mobilu.

Poslech v pracovním sešitě ZDE.

Nahrávka ke komiksu TADY. Můžete si zpětně poslechnout.
_______________________________________________________________________________________________________________________________Domácí učivo od 30.3. do 3.4.2020 :


ČJ: 

Učebnice - projít  si  vše na str. 101 a 102 = příprava na vyjm.slova po V/
(100/7 = ústně + 101/1 = ústně + 101/2 = ústně)

Učebnice = str. 100/8 do sešitu ČJ1 napíší dvojice slov - rýmů + 101/3 opíší do 3 sloupečků podle zadání

Hravá vyjmenovaná slova = str. 41/a,b - dokončit + 42/1,2,3 + 43/4

                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této  doprovodné učebnice HVS !)

Písanka 2 = str.12 +13 (spíše hravá forma práce)

Čítanka = cvičit str. 118 - 119

MA:

Učebnice III vysvětlující učivo - strana 15,16

Učebnice III = psat do sešitu MA1 str. 15/40 + 16/45
 + 15/43=1.2.3.4.sloupeček +  16/47=1.2.3.4.sloupeček
+ slovní úloha: str.15/41 + 16/50* (výpočet a odpověď)   (*stručný zápis je jen dobrovolný *)


PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí:   zde

Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 8    zde 9  

ČJS: + VV:
Na základě četby článku v čítance - o zahradníkovi a jarní práci na zahradě  - si děti na papír A4 
vymyslí a napíší 6 druhů nářadí na zahrádku a 8 - 10 druhů zeleniny a k tomu si je nakreslí  /vyberu po návratu do školy/

 

řešení MA písemné i ústní
 
řešení ČJ písemné
 
řešení ČJ ústní


*Matematika JEN DOBROVOLNÉ - PRÁCE  NAVÍC:  dopočítat si zbylé sloupečky z příkladů minulého týdne 14/36 a 13/31    

*VIDEA - PODÍVEJTE SE I NA STRÁNKY 3.B.
JSOU TAM I DOPROVODNÁ VIDEA NAŠEHO UČIVA K PROBÍRANÉ LÁTCE.


WWW – ONLINE : pro  PROCVIČOVÁNÍ  NÁSOBILKY 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.naucsepocitat.cz/
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/247  

WWW – ONLINE : pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-jednociferne-1-uroven/389

WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ SE ZBYTKEM
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
jen s denním limitem:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-1-uroven/2364
  
WWW – ONLINE :  pro PROCVIČOVÁNÍ  vyjmenovaných slov
http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/vyjmenovana-slova/
http://www.naucsepsat.cz/

jen s denním limitem:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-3-trida
 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! 

Prosím opět ve čtvrtek 2.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)
(Vytvořil jsem si přístup na SKYPE - čtěte informaci nahoře nad  zadáním učiva!)


Anglický jazyk 

Práce na tento týden ke stažení ZDE, prosím pošlete mi hotový 6. úkol na email pekarovaanglictina@seznam.cz. Stačí vyfocený, ale čitelně. 

Řešení pro kontrolu ZDE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 23.3. do 27.3.2020 :

*VIDEA - PODÍVEJTE SE I NA STRÁNKY 3.B.
JSOU TAM I DOPROVODNÁ VIDEA NAŠEHO UČIVA K PROBÍRANÉ LÁTCE.


ČJ:
Učebnice - projít si vše na str. 96/1+97+99+100 (96/1a = ústně + 97/2 = ústně + 97/3c = ústně+97/4c = ústně+99/1b = ústně+
100/5 = ústně+100/6 = ústně)
Učebnice = str. 97/5 do sešitu ČJ1 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SÍRA + 99/3 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SŮL + doplňované y zvýrazní červeně 
i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.40/jen 2 a 3 + 41/c,d,e
                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této     
                          doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 11 celá
Čítanka = cvičit str. 115 - 117
MA:
Učebnice III vysvětlující učivo - strana 12,13,14 
Učebnice III = psat do sešitu MA1 str. 12/22 + 13/29 + 14/34 +  13/31=1.2.3.4.sloupeček + 14/36=1.2.3.4.5.sloupeček
PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí: zde
Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 6    zde 7    pro 5  je v minulém týdnu 
 
lze  i  takto

Pokuste se to i malovat u složitějších příkladů:
26:5 je 5 a navíc 1 = zbytek    ........      26 : 5 = 5 zbytek 1
(skupinky po 5)

ooooo  1   /5/
ooooo  2  /10/
ooooo  3  /15/
ooooo  4  /20/
ooooo  5  /25/
o   /+1/     /26/


řešení MA písemné i ústní

řešení ČJ písemné

řešení ČJ ústní


 

Anglický jazyk - Práce na tento týden ZDE, pokud byste měli jakékoliv dotazy, obraťte se na mě na emailu pekarovaanglictina@seznam.cz

Videa k procvičování LIke / Don't like: https://www.youtube.com/watch?v=3Jxo0cCoheI
https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s

________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí učivo od 16.3. do 20.3.2020 :


ČJ:
Učebnice - projít si vše na str. 94+95+96/6 (94/2a = ústně + 95/1 = ústně + 96/3a = ústně)
Učebnice = str. 95/5 do sešitu ČJ1 opíší OD ZAČÁTKU až po slovo SÝREM + 96/4 CELÉ 
+ doplňované y zvýrazní červeně a i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.38 celá + 39/1,2,3
                         (ke kontrole a dopomoci použijte KLÍČ na konci této doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 9/dokončit +str.10 celá
Čítanka = cvičit str. 109 - 114
MA:

Učebnice III vysvětlující učivo - strana 7,8,9,10 
Učebnice III 
= psát do sešitu MA1 str. 8/7
zapíší jen příklady + 8/8 + 9/12 zapíší jen příklady + 9/13 + 10/17 
PRO DĚTI - pomocná tabulka k vytisknutí:
zde
Návod, pro DĚLENÍ SE ZBYTKEM = jak pracovat z pomocnou tabulkou: zde 2    zde 3     zde 4     zde 5  

AJ: Práce na tento týden: pracovní listy ZDE (word) nebo ZDE (pdf), pokud nemůžete tisknout, mohou žáci napsat odpovědi do sešitu ENGLISH (nejlépe i nakreslit obrázky).
Pro poslední pracovní list bude potřeba shlédnout video kvůli nacvičení výslovnosti a tvoření otázky (děti už otázky znají, jen jsme je cíleně neprocvičovali). Odkaz je v listu nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

řešení ČJ - ústní
řešení ČJ - písemné
řešení MA - písemné i ústní

__________________________________________________________________________________________________________________________
Domácí učivo od 11.3. do 13.3.2020 :
Používejte do ČJ sešit č.1 /případně potom č.2/ + pracovní učebnici HVS


Používejte do MA sešit č.1 velký /případně potom č.2/
Slovní úlohy z učebnice - Do sešitu JEN výpočet a stručná odpověď s výsledkem.
(Zápis si říct jen ústně - ve škole jsme tomu říkali = toto je to důležité z textu.)
Musí porozumět otázce ze zadání - ta napoví, co se má vypočítat !

Vedle četby z čítanky ať si děti čtou doma své oblíbené knížky !!

Prosím, dětem to tužkou zakroužkujte, a ať se pokusí si pracovat  podle zadání samostatně.
Čím začnou podle předmětu si zvolí sami.

HRAJÍ SI NA SAMOSTATNOU PRÁCI - JAKO VE ŠKOLE. (Hlídejte jen pravidelnost - ať se úkoly nehromadí,)
 
DĚKUJI ZA POMOC A POCHOPENÍ. /MUSÍME TO SPOLEČNĚ ZVLÁDNOUT A VYDRŽET./ 

                                                                                                                                                        L.Perka

ČJ:
Učebnice
= str. 90/1 do sešitu ČJ1 opíší první 3 řádky po slovo - nepolykej 
+ doplňované y zvýrazní červeně a i žlutě/
Hravá vyjmenovaná slova = str.36 + 37/1,2,3, + 38/1
                                               /ad.1 Zapamatujte si - děti si vymýšlí celé věty, aby pochopili smysl a  význam
                                                                                                                  + po "s" y zvýrazní červeně a i žlutě/
(ke kontrole a dopomoci použijte
KLÍČ na konci této doprovodné učebnice HVS !)
Písanka 2 = str. 9/jen část vypsat potraviny
Čítanka = cvičit str. 104 - 107
MA:
Učebnice III
= do sešitu MA1 str.5/22 + 5/23 + 5/24 + 5/25
-prvních 5 příkladů a 5/27-prvních 5 příkladů 
AJ: práce na tento týden. Prosím, stáhněte si pracovní listy Zde a Zde. Vyplněné nalepit do sešitu English.

řešení ČJ a MA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Úterý 10.3.2020:

Čj: není písemný úkol + UČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO "S"

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - číst v čítance 104 až107 /bude na známky/

       Písanka 2 -  str. 8 dokončit
MA:  str: 4/14 - 3.,4.,5.sloupeček + 4/19 - 4.,5.sloupeček do M1 + (cvičit malou násobilku a dělení)
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 93
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 107
         Písanka 2 - po str. 8
MA:  Ma III.díl  - po 4/19

ČJS: Živá příroda

.........................................................................................................................................

Pondělí 9.3.2020:

Čj: není úkol + UČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO "S"

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - není úkol

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol + (cvičit malou násobilku a dělení) - začínáme učebnici MA3
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 92
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 107
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma III.díl  - po 3celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.

.........................................................................................................................................


Pátek 6.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - není úkol

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol + (cvičit malou násobilku a dělení) - začínáme učebnici MA3
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.


.........................................................................................................................................


Čtvrtek 5.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  str: 46/24 - prvních 6 příkladů + (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude zase 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: Oblíbená kniha - ilustrace

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 7
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda

Žáci dostali informace o jarním focení (27.3.) - je to dobrovolné, lístek v případě zájmu mi předají.

.........................................................................................................................................


Středa 4.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  strana 7
MA:  není úkol +  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude zase 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Florbal

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 88
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 46 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................


Úterý 3.3.2020:

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - není úkol
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  do M2: 44/13 jen horních 5 a 45/20 jen horních 5
               
+  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude 5+5 příkladů
 AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 3.3.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 103
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 45 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................

 


Pondělí 2.3.2020:

Čj: úkol písemný z učebnice

PS Hravá vyjmenovaná slova - není úkol

učebnice ČJ - úkol učebnice str. 87/4 (po slovo lyže)
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol +  (cvičit  písemné sčítání a odčítání  do 1000) bude 5+5 příkladů
                                 

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Kruhový trénink

Probrané učivo: do 2.3.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 44 celá

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................


Pátek 28.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - 

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol
MA:  není úkol  
                                 

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 28.2.

ČJ:    učebnice po str. 87/5
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34 celá

         Čítanka -  po str. 99
         Písanka 2 - po str. 4 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 43,44,45 /vzorové příklady/

ČJS: Živá příroda
.........................................................................................................................................

Čtvrtek 27.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                  (od pondělí zkouším dobrovolníky)                      87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  úkol str. 4
MA:   (cvičit  písemné sčítání do 1000)
 
                               

AJ:  

VV: Hory - kombinovaná technika, šolní projekt 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 27.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34/6

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Středa 26.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                                                                                               87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol 
MA:   (cvičit  písemné sčítání do 1000)
                                     
                                          NA ČTVRTEK do matematiky 27.2. KRUŽÍTKO !!!!                                          

                                                                

AJ:  

TV: Minibasketbal 

Probrané učivo: do 26.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 34/6

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Úterý 25.2.2020:

Čj: není úkol písemný

PS Hravá vyjmenovaná slova - procvičovat 33/a,b,c,d - bude jako doplňovačka na zvláštní list

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - učit se 1 básničku  - vlastní výběr ze strany 76 /Měsíce/
                                                                                               87 /Nejchytřejší kluk/
                                                                                               88 /Únor/

       Písanka 2 -  není úkol 
MA:   str. 37/5 + 38/12 do MA1 + (cvičit  písemné sčítání do 1000)
                                     
                                          NA STŘEDU do matematiky 26.2. KRUŽÍTKO !!!!                                          

                                                                

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 25.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 33

         Čítanka -  po str. 91
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 38 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Pondělí 24.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova - str.32/3

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky
                                      + pamětné počítání + - do 1000 viz. str. 34)
                                     
                                          NA STŘEDU 26.2. KRUŽÍTKO                                           

                                                                

AJ:  

VV: 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 24.2.

ČJ:    učebnice po str. 85
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 3 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 34 celá

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Pátek 14.2.2020:

Čj: není úkol 

PS Hravá vyjmenovaná slova

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky
                                      + pamětné počítání + - do 1000 viz. str. 34)

                                                                  

AJ:  

VV: Valentýnské malování - tempera 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 14.2.

ČJ:    učebnice po str. 83/3
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - po 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 2 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 34/8

ČJS: Planeta Země  - Slunce a její planety

.........................................................................................................................................

Čtvrtek 13.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova str. 32/1

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra zase píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Valentýnské malování - tempera 

Domácí úkol: Prosím žáky, aby si přinesli na další hodinu výtvarné výchovy rozmazávací křídy. 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 13.2.

ČJ:    učebnice po str. 83/3
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 32/1

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 2 - po str. 2 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/3

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Středa 12.2.2020:

Čj: úkol ve HVS k procvičení

PS Hravá vyjmenovaná slova 30/3 procvičit ústně = vyberu některé věty na diktát

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra zase píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Štafetové hry 

Probrané učivo: do 12.2.

ČJ:    učebnice po str. 79/6
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 30/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 31 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/1

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Úterý11.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 29/3 +  (učit se vyjmenovaná slova po P zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol = dokončili jsme 1 - Děti doslaly Písanku 2
MA:   není úkol + (cvičit zaokrouhlování na  desítka a na stovky = zítra píšeme příklady)
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 11.2.

ČJ:    učebnice po str. 79/6
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 28/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 31 = celá 
MA:  Ma II.díl  - po 33/1

ČJS: Podmínka života na Zemi - koloběh vody

.........................................................................................................................................

Pondělí 10.2.2020:

Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 28/3 +  (učit se vyjmenovaná slova po P zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   není úkol 
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Korfbal 

Probrané učivo: do 10.2.

ČJ:    učebnice po str. 78
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 28/3

         Čítanka -  po str. 90
         Písanka 1 - po str. 30 
MA:  Ma II.díl  - po 30/15

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................

Pondělí - pátek = 2.2.- 7.2.2020:
Suplované hodiny - učivo probíráno postupně a s návazností na předcjházející.
Střídání učitelů během celého dne .

.........................................................................................................................................


Čtvrtek 30.1.2020:

Hodnocení pololetí a rozdáním Výpisu z vysvědčení.
Pátek 31.1.2020 - Pololetní prázdniny.

.........................................................................................................................................


Středa 29.1.2020:
Čj: úkol ve HVS 

PS Hravá vyjmenovaná slova 25/1c +  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   není úkol 
                                                                  

AJ:  

VV: Ilustrace pohádky 

TV: Gymnastika 

Probrané učivo: do 29.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 25/1

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 23 
MA:  Ma II.díl  - po 27/1

ČJS: Podmínka života na Zemi

Ve čtvrtek končíme po 5. hodině ve 12.35 rozdáním Výpisu z vysvědčení.
Pátek 31.1.2020 - Pololetní prázdniny.

.........................................................................................................................................


Úterý 28.1.2020:
Čj: není úkol 

PS Hravá vyjmenovaná slova (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:   25/11 do MA1
                                                                  

AJ:  

VV: 

TV: 

Probrané učivo: do 28.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 23

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 22 
MA:  Ma II.díl  - po 25/10

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................


Pondělí 27.1.2020:
Čj: úkol ve HVS

PS Hravá vyjmenovaná slova 24/1  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:    není úkol
                                                                  

AJ:  

VV: 

TV: 

Probrané učivo: do 27.1.

ČJ:    učebnice po str. 75/2
          
PS Hravá vyjmenovaná slova - 23

         Čítanka -  po str. 84
         Písanka 1 - po str. 22 
MA:  Ma II.díl  - po 25/10

ČJS: Podmínka života na Zemi

.........................................................................................................................................


Pátek 24.1.2020:
Polovina třídy 3.A a 3.B na zimním kurzu - Došlo ke spojení 3.4 a 3.B !
V učivu budeme pracovat více ve škole. Úkoly minimálně.

Čj: není úkol

PS Hravá vyjmenovaná slova není úkol  (učit se vyjmenovaná slova po M zpaměti)

učebnice ČJ - není úkol 
       Čítanka - není úkol

       Písanka 1 -  není úkol 
MA:    není úkol
                                                      %3