Základní škola Brno,

nám. Míru 3

3.A

  Fotogalerie: Zvířecí přátelství  

https://magazin.aktualne.cz/foto-jak-se-zvirata-kamaradi-photo-animal-friends/r~i:gallery:30605/r~i:photo:548046/?redirected=1554662209

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE

Český jazyk

Matematika

VS po p - přehled s příbuznými slovy

VS po p - procvičování 1

VS po p - procvičování 2

VS po m - přehled s příbuznými slovy

VS po m - procvičování 1

VS po m - procvičování 2

VS po l - přehled s příbuznými slovy

VS po l - procvičování 1

VS po l - procvičování 2

VS po b - přehled s příbuznými slovy 

VS po b - procvičování 1

VS po b - procvičování 2

Slovní druhy

Pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Podstatná jména - čísla a rody

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Dělení se zbytkem

Písemné odčítání dvojciferných čísel

semné sčítání dvojciferných čísel

Procvičování násobilky

Slovní úlohy

Geometrie

Převody jednotek délky

Sčítání a odčítání dvojciferných čís

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“  Johann Wolfgang von Goethe

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Třídní samospráva


Rozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí TV ČJ HV VV VV  
Úterý AJ 1. sk. / - ČJ M ČJ  - / AJ 2. sk  
Středa ČJ ČJ M ČJS ČJS  
Čtvrtek - / AJ 2. sk M M ČJ ČSP AJ 1. sk. / - 
Pátek ČJ AJ 1. sk. / ČJ  2. sk ČJ 1. sk. / AJ  2. sk  M TV  

 

"Chystáček" - rozpis pomůcek dle dnůyes

 

 

 

 

 

AKTUALITY

V pátek 3. 5. - ČJ - doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po s a slova s nimi příbuzná - výběr ze slovníčku (do kterého si lepíme obrázky, píšeme příbuzná slova včetmě "zapamatuj si, nepopleť, pozor apod.)


Pondělí 29. 4. - Dopravní výchova praktická i teoretická při ZŠ Pastviny, děti potřebují svoji cyklistickou helmu, jízdenky či kupóny, svačinu a pití, ŽK - bližší informace ještě upřesním.


Drobná změna v rozvrhu
V úterý 23. 4. - 3. vyučovací hodinu (10.00 - 10.45) máme místo matematiky tělesnou výchovu - nutné oblečení a obuv ven,
v pátek 26. 4.  - poslední hodinu matematiku namísto tělesné výchovy


Domácí úkoly

M - na pátek 26. 4. - vypočítat příklady - zadání v sešitech

Opravy v diktátech - VZOR ODŮVODNĚNÍ - napíší správně původně chybně napsané slovo a za pomlčku odůvodní dle zkratek:

bydlet - VS, bytná - PS od VS byt; bič - NVS ani PS
(VS = vyjmenované slovo, PS = příbuzné slovo, NVS ani PS = není vyjmenované slovo ani slovo s ním příbuzné)

Čtenářský deník: informace a termíny odevzdáníyes, povinně volitelné knížkyyes, zápisyes


Plán učiva (23. - 26. 4)

Plán učiva  na začátku týdne  předpoklad - hrubý odhad
 Probírané učivo  v průběhu týdne (st - čt)  aktualizace plánu dle průběhu s odhadem zbývající části týdne
 Probrané učivo  na konci týdne po vyučování  konečný stav probraného učiva - informace pro nepřítomné
  - učebnice  PÍS - písankový sešit  HVS - pracovní sešit Hravá vyjmenovaná slova  SD - pracovní sešit Slovní druhy

ČJ - UČ po str. 113, HVS po str. 52, PÍS po str. 23, ČÍT po str. 121

M - UČ po str.  29

ČJS - UČ po str. 75 , PS po str. 67

 

Probrané učivo (15. - 16. 4.; 17. 4. - velikonoční dílny) 

ČJ - UČ po str. 110, HVS po str. 49, PÍS po str. 22, ČÍT po str. 119

M - UČ po str.  25

(ČJS - UČ po str. 73 , PS po str. 65)

 

Anglický jazyk:

Lekce Clothes - slovíčka oblečení
- Im wearing ..... 
Put on, Take off


Škola v přírodě

Termín 27. – 31. 5. 2019
Místo: penzion U Kozlů - Železné hory, Horní Bradlo
Předběžná cena: 1 800,- (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlet, materiál na hry, odměny) + doprava  (bude upřesněna)
Záloha je 1000 Kč, zaplaťte do 28. 2. 2019 (do tohoto data je možnost zaplatit i částku celou) na bankovní účet školy 33537621/0100 pod daným variabilním symbolem (najdete v  ŽK), doplatek 800 Kč + cenu za dopravu 410 Kč je nutno uhradit do 10. 5. 2019.
Zaplacením zálohy je dítě závazně přihlášeno. V případě neúčasti dítěte na ŠVP se vrací polovina zálohy.