Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.B

   

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 2. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj M Čjs Aj Čsp

Úterý

Čj M Tv Čj  

Středa

Čj M Aj Vv Vv

Čtvrtek

Čj M Tv Čj  

Pátek

Čj Hv Čj Čjs  

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

 

 

ZÁŘÍ

2. týden školy: 9. 9. - 13. 9. 2019 

 

ČESKÝ JAZYK 

- mluvnice (růžová s kočičkou)- po stranu 10.Věta ústní, písemná. Věta, slovo, slabika, hláska.

- čtení- čítanka po stranu 6 

- písanka- po stranu 3 - l, e, b. Opis, přepis, diktát vět.

 

MATEMATIKA

velký Matýsek- po stranu 5- opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10.

malý Matýsek- pracovní sešit- po stranu 2, menší o, větší o.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka- po stranu 5. Naše škola, Co děláme ve škole.

.

AKCE TŘÍDY

1. Sporotovní den - proběhne v úterý 17. 9. - s sebou- ČJ, M, svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv.

2. Sportovní den- proběhne v úterý 24. 9.

 

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix na procvičování již probraného učiva.

4. Sešit do ČJS č. 423x nebo někde značen 423 premium koupíte v papírnictví SEVT, kdo ještě nesehnal. :)

5. Na začátku školního roku budeme vybírat 450 Kč od žáka.

        Pracovní sešity a jiné: 276 Kč

        Kapesníčky, papíry, hygienické ubrousky: 150 Kč

        Dohromady: 426 Kč, zbytek (24Kč) třídní fond na materiály do Vv a Čsp

 

ANGLIČTINA:

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.