Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.B

    

 Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den.“ vietnamské přísloví

 

Třídní učitelka: Mgr. Romana Koutná

 

Rozvrh hodin

Třídní samospráva

Třídní fond

 

 AKTUALITY 

 •  škola v přírodě: RS Lorien, Nekoř 27. - 31. 5. Podrobné informace : třídní schůzky 16. 4.

Platbu na účet školy proveďte nejpozději do 20. 5.

 školní mobil 2 (telefonické spojení na školu v přírodě) :sdělíme později

Pokyny

Přihláška = souhlas rodičů odevzdat nejpozději ve čtvrtek 23. 5.

Posudek o zdravotní způsobilosti = potvrzení od lékaře, platí 2 roky, odevzdat nejpozději ve čtvrtek 23. 5.

Prohlášení zákonného zástupce odevzdat v pátek 24. 5., popř. před odjezdem autobusu 27. 5.

 

 • 6, 7. května = ředitelské volno

Duben

 • 24. 4. Anketa ke stravování - nezapomeňte vyjádřit svůj názor. Rodiče dětí, které nebyly ve škole a nedostaly tištěnou verzi, si mohou stáhnout anketu z webových stránek.
 • 17. 4. Velikonoční dílny 8. 00 - 11.40 hod.
 • Zájemci o venkovní kroužek míčových her, fotbalu odevzdají přihlášku nejpozději na třídních schůzkách 16. 4.
 • 16. 4. 18.00 hod. - po třídních schůzkách ve 2. B následuje přednáška pro rodiče na téma Rizika častého užívání počitače a mobilních telefonů (Podané ruce)
 • 12. 4. divadlo Polárka: Vinnetoupokyny
 • Čtvrtletní písemné práce: 2. 4. M, 3. 4. ČJ, 9. 4. ČJS

výuka plavání v 2. pololetí Zajištění hlídání neplavajících žáků je v družinové třídě - za vrátnicí od 7.45 hod. Žáci mohou do třídy přicházet kdykoliv během dopoledního plaveckého výcviku a vyčkají zde do příchodu své třídy s vyučující.

Archiv aktualit

 TÝDENNÍ PLÁN UČIVA  

29. duben - 3. květen  22. - 26. duben  15. - 17. duben  8. - 12. duben  1. - 5. duben  25. - 29. březen  18. - 22. březen  11. - 15. březen  4. - 8. březen  25. únor - 1. březen  18. - 22. únor  4. - 8. únor  28. leden - 1. únor  21. - 25. leden  14. - 18. leden: sada pracovních listů (ten, kdo se neúčastní zimní školy v přírodě)  7. - 11. leden  3. - 4. leden  17. - 18. prosinec  10. - 14. prosinec  3. - 7. prosinec  26. - 30. listopad  19. - 23. listopad  12. - 16. listopad  5. - 9. listopad  29. říjen - 2. listopad  22. - 26. říjen

Anglický jazyk

  24.4. My house - "Where ´s my chair?" (Kde je...?)

V pondělí 15.4. na známky  umět napsat   názvy částí domu - viz slovní zásoba v sešitě.

8.-12.4.  My house (místnosti v bytě)

 1.-4.4.   My house   (popis domu)

Archiv učiva AJ

hra na flétnu

lekce 6 A - pro zdatné flétnisty  lekce 6 - nota f  lekce 5 - opakování  lekce 4  lekce 3 Hej Vánoce  lekce 2 (navíc) - nota d2  lekce 1 - nota d2  hraní na prázdniny

 PLÁNOVANÉ AKCE TŘÍDY  

 • 26. 4. výukový program "Podané ruce" (rizika častého užívání počítače a mobilních telefonů).

 • 17. 5. Lipka: Jak roste chléb

 • 27. - 31. 5. škola v přírodě, RS Lorien - Nekoř

 • 7. 6. exkurze: letiště Brno

 • 25. 6. Den s IZS (integr. záchr. systémem) - Kraví hora

 ODKAZY  

procvičuj učivo

Český jazyk

školní knihovna

knihovna Jiřího Mahena v Brně

Celé česko čte dětem

on line cvičení

Luštěnky - jazyková výchova

Luštěnky - sloh

Luštěnky - literární výchova

Matematika

Matematický klokan

on line cvičení

Luštěnky

Úlohy z matematiky

Matematika hrou

Člověk a jeho svět

Bezpečné cesty - dopravní výchova

Příručka první pomoci

Luštěnky - prvouka

Hudební výchova

noty:  názvy not  noty a pomlky  délka not a pomlk

flétna - hmaty: d 2  c 2  g 1  a 1  h 1

Výtvarná výchova

informace k soutěži Empík naděluje

 FOTOGALERIE  

Na záhonku 2. B rozkvetl první hyacint.

Výtvarná soutěž: Děti malují pro Konto Bariéry na téma "Já reportér", 2. téma - Les očima reportéra. Soutěžní práce - Madlen, Silvie, Sofia, Sophie, Tomáš


turnaj v korfbale na ZŠ Laštůvkova

lyžařské závody Fajtův kopec, dále ve fotky a videa

vítězky třídního kola recitační soutěže (27. 2.)

bruslaři z Kraví hory

8. 1. tvořivá dílna v divadle Radost - "Udělej si loutku sám"

Veselé Vánoce!

5. 12. návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla

Takto si vyzdobila své perníčky Anita.

29. 11. Vánoční skřítci doručují "Krabici od bot

20. 11. anglické divadlo "Pippi Longstocking"

Výtvarná soutěž. Empík naděluje na téma "Strážník napříč časem. Soutěžní práce - Madlen, Sofia, Sophie, Zaira.

Výtvarná soutěž: Děti malují pro Konto Bariéry na téma "Já reportér", 1. téma - Bez růžových brýlí. Soutěžní práce - Madlen, Tomáš L., Zaira.

31. 10. Halloweenská party = přespání ve škole. Fotografie z akce jsou zaslány na emailovou adresu rodičů přes Úschovnu a na stránkách Fotky a videa .

27. 9. Maraton 2018 - park Lužánky

18. 9. divadlo Radost, Muzeum loutek