Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.B

   

Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský      

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

ROZVRH 2. B

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj (ml.) M Čjs Aj Čsp

Úterý

Čj (ml.) M Tv Čj (čt.pís.)  

Středa

Čj (ml.) M Aj Vv Vv

Čtvrtek

Čj (ml.) M Tv Čj (čt.pís.)  

Pátek

Čj (ml.) Hv Čj (čt.pís.)  Čjs  

 

ČJS- ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka)

ČSP-ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (pracovní činnosti)

Čj ml. - mluvnice (učebnice + pracovní sešit + dráček)

Čj čt. pís.- čtení a psaní (čítanka a písanka)

 

 

LISTOPAD

11. týden školy: 11. 11. - 15. 11. 2019 

 

Podzimní tvoření ve výtvarné výchově - Land art na Kraví hoře


 

ČESKÝ JAZYK 

- mluvnice (růžová s kočičkou)- po stranu 36. Věta, slovo, slovní význam- slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná (slova opačného významu) a slova souznačná. Opakování druhy vět.Druhy vět- oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Mluvíme ve větách. Abeceda a písmo. Věta, slovo, slabika, hláska.

- pracovní sešit- po stranu 25.

- čtení- čítanka po stranu 35.

- písanka- po stranu 20  -  Opis, přepis, diktát vět.

 

MATEMATIKA

velký Matýsek- od strany 46 po stranu 51- opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10. Geometrie- čára (přímá, lomená, křivá), bod. Sčítání 9+ a odčítání 11-. Opakování geometrických tvarů - čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh. Opakování geometrických těles- krychle, koule, jehlan, kužel, kvádr, válec. Nově zařadíme mezi učivo: délka, měříme v metrech, hmotnost- měříme v kg, g, objem- měříme v l, hl, teplota - měříme ve °C.

malý Matýsek- pracovní sešit- menší o, větší o.Slovní úlohy.Sčítání a odčítání: 9+; 11-, 8+; 12 -; 7+, 13 -.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka-   Zvířata na podzim- savci.

.

AKCE TŘÍDY

13. 11. - 3. sportovní den- proběhne v tělocvičně.

V pondělí 25. 11. v 10:30 hod. se zúčastníme programu ve Hvězdárně a planetáriu v Brně - Kouzelný útes - Kaluoka´hina. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy a ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

Cena: 80 Kč 

 

 

 

 

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix na procvičování již probraného učiva.

4. Prosím o každodenní kontrolu vlasů, vši opět útočí! :)

 

 

 

ANGLIČTINA:

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky, sešit a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.

Ve středu 20.11. si děti napíší opakování L2 - Zvířata

Listopad:

My toys/Moje hračky (viz Slovníček, str. 10)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Říjen:

Písnička: Head, shoulders, knees and toes (Hlava, ramena, kolena, palce), procvičování - Můj obličej

Happy/sad (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Halloween (viz Metodika, str. 13)

Září:

Opakování - barvy, školní pomůcky

Téma: My Face/Můj obličej (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)