Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.B

       

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kolčavová

 

 

 

ČERVEN 22. 6. - 26. 6. 2020

Třídní práce:

Postupně budeme i vybírat učebnice, které budeme dokončovat nebo jsme dokončili. (prosím o úpravu učebnic - stačí prohlédnout nebo lehce slepit izolepou)

Učebnice do 3. ročníku budou děti dostávat na začátku školního roku.

 

V pátek 26. 6. v rámci projektového dne ČJS si mohou děti přinést domácí mazlíčky. (křeček, morče, potkan,..)

S dětmi jsme domluvení: žádná velká zvířátka, pouze ta, která se vejdou do MALÉ přepravky. Domluva je taková, že pokud si zvířátko přinesou, musí si zvířátko odnést neprodleně po výuce, v družině už zvíře být nesmí! Pokud toto pravidlo nemůžete z nějakého důvodu dodržet, prosím vysvětlete dětem a zvířátko raději nenoste. A v neposlední řadě: každé dítě si zodpovídá za své zvířátko po celou dobu!  :-)

                  

 

Vysvědčení

- budu rozdávat v úterý 30. 6. první vyučovací hodinu - od 8:00 do 8:45 hod.

Poté mohou jít děti domů, nebo pokračují v družině - školní družina bude v den vysvědčení v provozu do 14:00 h.

Vysvědčení budeme rozdávat v naší třídě 2. B a mohou se ho zúčastnit všechny děti z obou skupin. Rozdělení do skupin se poslední školní den ruší. Pokud se někdo nemůže zúčastnit rozdávání vysvědčení, může si ho vyzvednout v kanceláři školy v úředních dnech, které jsou uvedeny na webu.

 

 

Důležité informace: Oranizace výuky od 25. 5. 2020 + červen

Rozvrh:

 

 

1.

2.

3.

4.

 

Pondělí

ČJ(ml.) M Čj (čt.pís.) ČJS  

Úterý

Čj (ml.) M Čj (čt.pís.) AJ  

Středa

Čj (ml.) M Čj (ml.) ČJS  

Čtvrtek

Čj (ml.) M Čj (ml.) AJ  

Pátek

Čj (ml.) M Čj (čt.pís.)  M  

 

Vyučování bude probíhat každý den od 8:00 do 11:40 (4 vyučovací hodiny). Děti, které jsou nahlášeny do družiny zůstanou ve třídě, Ti, kteří nejsou nahlášeni na družinu odchází domů.

V pondělí 25. 5. 2020 sraz 7:40h před školou na smluveném místě dle plánku na stránkách školy - přineste si prosím s sebou vyplněné čestné prohlášení. Na smluveném místě se budeme scházet každý den.

Rozvrh hodin - ČJ, M, ČJS, AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká televize spustila od 16. 3. program UčíTelka, prosím sledujte tento vzdělávací program. Vždy začátek od 9 :00 na ČT 2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

 

ČJ -                                                                            ČJ pracovní sešit 2. díl 

6. 4. - učebnice str. 72 nové učivo, vše je popsáno i s pracovním listem na googleclass. :)  (vše vysvětleno v odkazu k domácí výuce)

          - SLOH: napadlo mě, že by si děti mohly psát deník z doby karantény. Použijte na to prosím sešit PSANÍ. Každý den si děti zapíšou 1 nebo 2 věty s tím, co zažily. Mohou si k textu nakreslit i obrázek.

Nadpis bude:  Můj deník

Pod to každý den zaznamenávejte, co se dětem podařilo, co zažily, komu telefonovaly, co viděli nového v TV, PC, atd.  (př.: Dnes jsem volal/a s dědou. Narodila se nám čtyři štěňata.)

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4. Dnes vynechte učebnici i pracovní sešit. Udělejte si volnější den, věnujte se zapsání zážitků do deníku. Děti si tam mohou nakreslit i obrázek, co jim udělalo radost, co se jim povedlo, co jste společně vytvářeli, uvařili, atd.  A poté mi ho vyfoťte/ naskenujete a pošlete na mail, ráda se podívam, co dětem dělá v této době radost! :)

2. 4. pracovní sešit - str. 9 cv. 3, 4 dopracovat, děti si mohou vykreslit obrázky.  klikni ZDE

      DIKTÁT- nejprve procvičíte prsty, dbáme na správné sezení, poté říkanka (Ťuká, ťuká deštík, děti ji umí, nebojte :) ) zapsat do sešitu Diktáty (Nejprve přečtěte celý diktát, děti nepíší jen poslouchají. Poté diktujte jednu větu po druhé, slovo po slově, zdůrazňujte délku hlásek. Ať mají čas si uvědomit a odůvodnit nové učivo)

Diktát: Lída jí chléb s máslem. Káva krásně voní. Jirka se dobře učí. Na chodbě je průvan. Dědeček má na zahradě úl. Maminka přidává do polévky sůl.

1. 4. - pracovní sešit- str. 9 cv. 1 a 2

sešit ČJ 2- opsat básničku od Jiřího Žáčka, Aprílová škola. Děti si nakreslí obrázek, který v nich básnička vyvolává.

Aprílová škola

Navštívíme dneska spolu

aprílovou školu,

kde žáci - s poškoláky v čele -

zkoušejí pana učitele.

Když domů pětku přinese si

syn vykráká ho za pačesy

(jestliže ovšem nemá pleš)

Všecko je pravda - žádná lež!

31. 3. - pracovní sešit 2. díl - vypracovat celou stranu,  (naskenováno v odkazu výše, ale již máte v uložence koupené pracovní sešity- prosím o vyzvednutí) klikni ZDE

            - 1. cvičení samostatně, rodiče poté zkontrolují společně s dětmi odůvodní a spočítají chyby.  2. cv společně, ale poté čtou děti celé samostatně.

     - SLOH: napadlo mě, že by si děti mohly psát deník z doby karantény. Použijte na to prosím sešit PSANÍ. Každý den si děti zapíšou 1 nebo 2 věty s tím, co zažily. Mohou si k textu nakreslit i obrázek.

Nadpis bude:  Můj deník

Pod to každý den zaznamenávejte, co se dětem podařilo, co zažily, komu telefonovaly, co viděli nového v TV, PC, atd.  (př.: Dnes jsem volal/a s dědou. Narodila se nám čtyři štěňata.)

27. 3. pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) dopracovat zbytek  klikni ZDE

          učebnice: str. 71 cv. 14nejprve ústně, poté zapsat do sešitu ČJ 2 (rozdávala jsem včera/dráček)

26. 3. pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) prosím o vytisknutí, poté vypracovat. cv. 1, 2

          učebnice: str. 71 cv. 15 DIKTÁT- nejprve procvičíte prsty, dbáme na správné sezení, poté říkanka (Ťuká, ťuká deštík, děti ji umí, nebojte :) ) zapsat do sešitu Diktáty (Nejprve přečtěte celý diktát, děti nepíší jen poslouchají. Poté diktujte jednu větu po druhé, slovo po slově, zdůrazňujte délku hlásek. Ať mají čas si uvědomit a odůvodnit nové učivo

25. 3. dopracujte si pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) prosím o vytisknutí, poté vypracovat. klikni ZDE

          učebnice: str. 71 cv. 12- společně ústně, poté děti vytvoří ústně věty ke každému slovu ze cvičení.

24. 3. pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) prosím o vytisknutí, poté vypracovat.

          učebnice: str. 71 cv. 12- společně ústně, poté děti vytvoří ústně věty ke každému slovu ze cvičení.

20. 3. pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) prosím o vytisknutí, poté vypracovat. klikni ZDE

          učebnice:  str. 68, znovu přečíst žlutý rámeček, poté str. 71 cv. 11- nejprve společně ústně, zdůvodnit, proč to tak je a poté zapsat do sešitu ČJ 2

          Zahrejte si společně pohybovou hru na druhy vět, střídejte různé věty, děti se podle toho pohybují po prostoru. (děti znají, ale pro info: věta oznamovací= dřep, tázací= stojí a sahají si na ucho, přací= sahají si na srdce-aaach, rozkazovací= tlesk)                  př. Oznamovací: Dnes nejdu do školy. (dřep)

                                                                                                                                       Tázací: Máš hlad? (ucho)

                                                                                                                                       Přací: Kéž by padal sníh. (aaach)

                                                                                                                                       Rozkazovací: Pozor! (tlesk)

19.3. učebnice: str. 70 cv. 10 DIKTÁT- nejprve procvičíte prsty, dbáme na správné sezení, poté říkanka (Ťuká, ťuká deštík, děti ji umí, nebojte :) ) zapsat do sešitu Diktáty (Nejprve přečtěte celý diktát, děti nepíší jen poslouchají. Poté diktujte jednu větu po druhé, slovo po slově, zdůrazňujte délku hlásek. Ať mají čas si uvědomit a odůvodnit nové učivo)

         pracovní sešit 2. díl (naskenováno v odkazu výše) prosím o vytisknutí, poté vypracovat.  klikni ZDE

        odpočinkové: učebnice str. 70 cv. 9 HÁDANKY - přečíst, odpovědět, zkuste společně přijít i na jiné. :) 

18. 3. pracovní sešit dopracovat poslední přílohu č. 3

učebice: str. 70 cv. 7 vypracujte na tabulku nebo papír, spojujte slova ve sloupcích, později s nimi tvořte ústně věty. Alespoň pět vět potom napište a pastelkou zakroužkujte všechny samohlásky. (pokud nenajdou všechny, zkuste zopakovat/napsat na papír samohlásky (krátké, dlouhé), dvojhlásky (au, ou, eu).

17. 3. v pracovním sešitu vypracujte přílohy č. 1 a č.2.,

Učebnice: znovu zopakujte Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, prosím říkejte nahlas uč. str. 68, děti vám budou říkat, co slyší, ale píšeme:

např.: vy řeknete ZUB: dítě říká: slyšíme P, ale píšeme B, zdrůvodnění: protože si řekneme DVA ZUBY a už tam slyším B) prosím opakujte, tak dlouho, až si budete opravdu jisti, že se můžete posunout dál.

       učebnice str. 70 - cv. 6, doplňte slva do vět a cvičení přepište do sešitu PSANÍ.

                                 - cv. 8 tvořte Rozkazovací věty - pouze ústně, procvičujte i různé variace.

       16. 3. - věnujte prosím pozornost opakování: slova nadřazená, podřazená, souřadná. ( př. nadřazené- ZELENINA: dítě napíše 5 slov podřazených= mrkev, okurek..), ( souřadná: bílá, černá, fialová,...)

       11. 3. učebnice - strana 66 cv. 11, 12 ústně, str. 67 cv. 13, 14, písemně do sešitu čj psaní, slohová cvičení jen okrajově

       12. 3. str. 68 - pročíst pozorně celou stranu, zaměřit se na psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

       13. 3. str. 69 - cv.3, snažte se vymyslet co nejvíce slov, cv. 4 odůvodněte pravopis, ústně vymyslete se slovy věty, cv. 5 pro chytré hlavičky, stačí ústně

 

Čtení:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4. čítanka str. 112 Apríl, Přemýšlej a počítej, Dvě Andulky - zkuste odpovědět na obě otázky pod textem.

2. 4. čítanka str. 110 , 111- Jak mělo jaro svátek- přečíst, společně zkusit říct nějakou velikonoční koledu.

31. 3. čítanka str. 109 - O nemocném králi

27. 3. čítanka str. 108  Dvanáct romských přikázání - O toulavé kapce krve, přečíst článek, převyprávět o čem byl, o víkendu četba vlastní knihy

26. 3. čítanka str. 107 Les přečíst, vysvětlit přísloví, zkusti si vymyslet jiná přísloví, nakreslit na papír les

24. 3. čítanka str. 105 obrázkové čtení, 106 - básně Řeka, Žába

20. 3. čítanka 104- Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 3.

19. 3. čítanka 103- Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 2

17. 3. čítanka 102- Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 1. ( doptávejte se prosím, o čem děti četly, jak se jmenovala pohádka, kdo tam vystupoval, kdo ji napsal, atd.)

11. - 13. 3. čítanka str. 100: Jak fazole rostla 

                      str. 101: V zahradě a na poli

 

Psaní: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písanka str. 16-  dopracuj rébusy s obrázky, samostatně nakresli řešení některého z rébusů.

31. 3. Písanka str. 15 dopracovat stranu doplňte pohádkové dvojice, můžete si je i nakreslit :)

27. 3. Písanka str. 14 přesmyčky, str. 15 nůžky (odděl slova ve větách) a tužka (vyber si jednu a tu napiš)

26. 3. Písanka str. 14 Pohádková - přečíst, určit druhy vět, opsat říkanku

24. 3. Písanka- str. 13 dopracovat, obrázky si mohou děti vymalovat. diktát slov: dýmka, učitel, bříza, rychle, pečivo, strýček

20. 3. Písanka: dopracovat str. 12- rozděl čarou slova, podle abecedy je zapiš

           str. 13 puzzle- jen první 4 řádky

19 3. str. 11 dopracoat - přesmyčky

         str. 12 Vláček: opsat, prosím bez gumovaní a bez škrtání

17. 3. str. 11 - Zimní- podtrhnut slova, která se rýmují v tištěném textu a poté opsat.   prosím bez gumovaní, bez škrtání)

11. - 13. 3. str. 9 a 10, obrázky si mohou vymalovat pastelkami

 

M K domací přípravě můžete využít:   https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

 

6. 4. - velký Matýsek- str. 6, 7 - opět vše vysvětleno v googleclass

              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. učebnice str. 5- Mrkni na videa, jsou bezva a určitě pomůžou! : https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-5/

bohužel je to nové učivo, musíte dětem pomoci- u slovní úlohy by si měli žáci sami přečíst, porozumět textu a vybrat důležité informace samostatně. Pomozte jim, až si o pomoc řeknou. :)

DOPORUČUJI:

mezipředmětový vztah s VV: vytvořte si peněžní modely - deset dvoukorunových mincí (20 Kč), zkuste podobné příklady jako ve cv. 1, určitě to dětem ulehčí myšlenkové pochody při násobení 2. (šlo by použít i peníze, ale z hygienického hlediska nedoporučuji!)

            Malý M pracovní sešit zelený: opakování, procvičení sčítání a odčítání od str. 26 po str. 35 (včetně) dopracovat do konce týdne, kdykoliv ve volném čase klidně i v sobotu a v neděli.

Udělejte z toho třeba hru: Kdo dokáže doplnit znaménka +/- str. 28 cv. 2 tak může vymyslet, co bude k večeři, nebo co budeme hrát společně za deskovou hru, atd. :)                            

1. 4. učebnice str. 4 - cv. 1 samostatně, rodiče poté zkontrolují, cv. 2, 3 společně s rodiči.

31. 3.   učebnice str. 3 vypracovat společně

            sešit Matematika (letadla) zapsat násobky 2: děti samostatně, rodiče zkontrolují a společně opravte chyby

26. 3. nový díl učebnice!:  Začínáme s násobením!! Nové učivo, proto vypracujte společně celou stranu, pusťe si výukové video od Matýska

                                           str. 1 společně- př.: 6 · 2= 12  (tečka = krát) do budoucna: když budete zapisovat do sešitu, nikdy nepíšeme 6x2!!!!

     ! Prosím používejte videa od Matýska, odkaz výše, jedná se o nové učivo, ulehčí vám to práci !                                      

str. 2 společně zlatý pergamen-  Násobení číslem 2 (nezbývá nic jiného, než se naučit násobky 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

cv. 1, 2, 3 už poté hravě zvládnete ( cv. 1 a 3 společně, cv. 2 zvládnout samostatně)

25. 3. učebnice str. 64:  společně celou stranu cv. 1,3  rozhodněte a označte správnou možnost

                                                                             cv. 2 použijte sešit geometrie a narýsujte ÚSEČKY AB, CD dle zadání.

24. 3. učebnice str. 62 samostatně, rodiče jen zkontrolují!! (prosím slovní úlohy nevypracovávejte za děti, musí porozumět textu, najít si to důležité již samy)

          učebnice str. 63- po opakování hodin v ČJS by měly děti hodiny zvládnout samostatně, nejprve je nechte vypracovat, pokud požádají o pomoc, teprve potom jim dejte pomocnou ruku :)      ! Prosím používejte i videa od Matýska, odkaz výše !

19.3. str. 60, 61  společně s rodiči, je to nová látka- prosím používejte k vysvětlení videa v odkazu výše! Návaznost na novou učebnici, vyvozujeme tímto násobky.

  • Nový 6. díl učebnice Matýskova matematika bude v odkazu, který vytvořím, naskenuju stránky z učebnice a postupně budu vkládat.

Malý M pracovní sešit: str. 29

18.3. str. 59 cv. 3 a cv. 5 společně s rodiči, jinak zvládnou samostatně.

Malý M pracovní sešit: str. 28

17.3. str. 58 cv. 1 a 3 udělejte společně ústně, zbytek zvládnou děti samy. Zkuste jim dávat příklady podobné typu cvičení 5.  Hra Myslím si číslo: př. myslím si číslo, které má 5 desítek a 5 jednotek, přičti 5, přičti 7, odečti 6, přičti 9, jaké číslo si myslím??

Malý M pracovní sešit: str. 26, 27

 

11. - 13. 3. pokračovat až po stranu 57, doplňte všechna cvičení.

 

 

Člověk a jeho svět / Prvouka

 

6. 4. Pracovní list- vložen a vysvětlen v google class.

 

Pro chytré hlavičky procvičení: https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4. Opakování ČJS rok, roční období- děti zvládnou samostatně - ZDE

30. 3.  uč. str. 42 - přečíst Léto a zima, zopakovat měsíce v roce, které měsíce patří do určitého ročního období. Zopakovat kolik hodin má den, dny v týdnu, hodiny!!

Úkol na tento týden: Ved´te si záznamy (zapiště do sešitu ČJS) během jednoho školního / pracovního dne:

1. V kolik hodin vstáváte?, 2. V kolik hodin začíná vyučování?, 3. V kolik hodin máte být připraveni na 3. vyučovací hodinu? V kolik hodin chodíte na oběd? 4. V kolik hodin se vracíte ze školy domů?, 5. V kolik hodin chodíte spát?

27. 3. Stromy na jaře str. 47, přečíst, dobře si prohlédnout obrázky vývoje plodu

Zápis do sešitu:  Stromy na jaře

Strom má: kořen, kmen, větve. Na větvích jsou listy, květy, plody. Větve tvoří korunu stromu.

Na jaře raší na větvích pupeny->z pupenů: květy a listy -> z květů: vyrostou plody. Příklad: třešně, jablka, broskve.

Pod zápis si děti nakreslí části kvetoucího stromu ze strany 47 i s popisky.

23. 3. Zopakujte si ústně, co znamená: minulost, přítomnost, budoucnost. Děti se v tom docela ztrácí, je potřeba jím pomoci nějakou činností př: snídaně- minulost, svačina přítomnost, oběd- teprve budu= budoucnost.

Hra: pantomima- předvádějte různá povolání, střídejte se. Zabaví se celá rodina. :)

Mezipředmětový vztah s ČSP: úkol: vytvořte společně hodiny, děti si je vymalují a použijte je k procvičování.

20. 3. Jaro - uč. str. 46 : společně přečtěte, prohlédněte si jarní květiny (i části kvetoucí rosliny, děti by měly umět popsat bez pomoci, již umí z 1. třídy) a udělejte zápis do sešitu ČJS (píšeme vždy na pravou stranu)

zápis:   Jaro

Jarní měsíce jsou: březen, duben, květen. Jaro začíná 20. března.

Jarní rovnodennost= den i noc jsou stejně dlouhé, mají 12 hodin.

Jarní květiny: sasanka, sněženka, bledule, narcis, petrklíč, pampeliška. 

 

Pod to nakreslí do zbytku stránky jarní květinu, kterou si vyberou a popíší její části.

16. 3. Procvičujte doma prosím hodiny, nástěnné i digitální. (jsou i v učebnici M) Dále opakujte měsíce v roce, dny v týdnu.  Svět se mění.

 

 

Nakladatelství Nová škola umožňuje přístup zdarma ke všem elektronickým učebnicím po dobu 30 dní. Stačí se prokliknout odkazem spustit online učebnici a přihlášením se dostanete k požadovaným učebnicím.

https://www.nns.cz/blog/category/1-stupen/

 

Procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

 

 

ČESKÝ JAZYK 

- mluvnice (růžová s kočičkou)- po stranu 70- Psaní I - Í po měkkých souhláskách.  Psaní Y - Ý po tvrdých souhláskách. (h, ch, k, r, d, t, n) Slabikotvorné r, l, m.  Psaní u- ú, ů. Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky. Věta, slovo, slovní význam- slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná (slova opačného významu) a slova souznačná. Opakování druhy vět.Druhy vět- oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Mluvíme ve větách. Abeceda a písmo. Věta, slovo, slabika, hláska.

- pracovní sešit- dokončení. 

- čtení- čítanka- po stranu 100. recitace básničky - třídní kolo 10. 3. 

- písanka- nový díl písanky  po stranu 10-  Opis, přepis, diktát vět.

 

MATEMATIKA

velký Matýsek- od strany 50 po stranu 57 v dílu Matýska počítání do sta. Sčítání a odčítání po desítkách, porovnávání < > =. Vyvození číselného oboru 0-100. Orientace v čase, hodiny. Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10. Geometrie- čára (přímá, lomená, křivá), bod. Sčítání 9+ a odčítání 11-. Opakování geometrických tvarů - čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh. Opakování geometrických těles- krychle, koule, jehlan, kužel, kvádr, válec. Nově zařadíme mezi učivo: délka, měříme v metrech, hmotnost- měříme v kg, g, objem- měříme v l, hl, teplota - měříme ve °C, čas- s, min, h.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

malý Matýsek- rozdávání nového pracovního sešitu po stranu 30. Procvičování: slovní úlohy, sčítání a odčítání: 9+; 11-, 8+; 12 -; 7+, 13 -; 6+, 14-; 5+, 15-.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka-  Hodiny, dny v týdnu.Proměny v přírodě. Procvičovat hodiny i digitální. Svět se mění.

.

AKCE TŘÍDY

od 3. 2. změna v rozvrhu- plavání (děti nemusí nosit vlastní fén)

25. 3. - Lipka- environmentální zařízení - téma: Jak roste chléb- budeme vybírat 100 Kč od pondělí 9. 3. 2020 - > ZRUŠENO (peníze budu vracet, až se s dětmi potkáme ve škole)

26. 3. - Den otevřených dveří v dopoledních hodinách 

8. 4. - Velikonoční dílny  -> ZRUŠENO

14. 4. - třídní schůzky od 17:00 do 18:00 hod. - > ZŔUŠENO

 

Sdělení rodičům: 

1. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb v pouzdře.

2. Prosím o kontrolu při práci na domácích úkolech a podpis rodiče.

3. Děti potřebují v hodinách mazací tabulku a fix na procvičování již probraného učiva.

 

 

ANGLIČTINA

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Vážení rodiče, děkuji, že jste se s dětmi věnovali v posledních dvou měsících i angličtině.

Mílé děti, přeji vám prima návrat do školních lavic, krásné prázdniny a v září se na vás budu těšit v plné sestavě :-)

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK 1OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK 2

________________________________________________________________

Týden 18. - 22. května

1. Moje oblečení / My clothes - Pracovní list

2. Nová spojení (viz Slovníček a Metodika)

I´m wearing (a hat) / Mám na sobě (klobouk)

Put on (your T-shirt) / Obleč si (tričko)

3. VIDEO 1VIDEO 2 - procvičování spojení a slovíček

______________________________________________

Týden 11. - 15. května

1. Moje oblečení / My clothes - nová slovíčka, obrázky ke slovíčkám zde

dress / šaty     skirt / sukně     coat / kabát     sweater / svetr

slovíčko navíc :-) socks / ponožky

2. Interaktivní pracovní list 1Interaktivní pracovní list 2

3. VIDEO - Peppa PIG:-) 

4. Pracovní list k vytisknutí zde

_________________________________________________________________

Týden 4. - 7. května

1. Opakování slovní zásoby - pracovní list

2. Moje oblečení / My clothes

Nová slovíčka (viz Slovníček a Metodika), obrázky ke slovíčkám zde.

hat / klobouk    trousers / kalhoty   T - shirt / tričko   shoes / boty

3. Tip na písničku - Děti si teď myjí ruce častěji než kdy jindy. Tak proč si u toho nezazpívat? :-) Stačí první sloka..

Wash your hands, doo doo doo doo doo. Wash your hands, doo doo doo doo doo. Wash your hands! (Umyj si ruce)

_______________________________________________________________________________

Týden 27. - 30. dubna

1. Opakování členové rodiny

Interaktivní pracovní list č. 1, Interaktivní pracovní list č. 2 - Opakování členové rodiny

2. VIDEO - Opakování slovíček Můj dům

3. Nová slovíčka a slovní spojení

garden / zahrada

dining room / jídelna

Where´s (my book)? / Kde je moje kniha?

It´s in the (bedroom). / To je v ložnici.

4. Interaktivní pracovní list č. 3Interaktivní pracovní list č. 4 - Procvičování Můj dům

_______________________________________________________________________________

Týden 20. - 24. dubna

Tento týden budeme pokračovat v tématu Můj dům/My house

Nová slovíčka (viz Slovníček a Metodika):

bedroom/ložnice

kitchen/kuchyň

living room/obývací pokoj

bathroom/koupelna

Obrázky ke slovíčkám zde.

Děti si mohou vypracovat tento pracovní list.

VIDEO - Opakování slovíček - Můj dům

____________________________________________________________________

Týden 14. - 17. dubna

Pro zkrácený týden jsem vám připravila písničku. Těším se, že si ji brzy zazpíváme spolu :-)

VIDEO - If you´re happy and you know it, TEXT

_____________________________________________________________________________________

Týden 6. - 10. dubna

1. Opakování barvy

VIDEO - Peppa Pig

2. VELIKONOCE (viz Metodika na str. 14)

Happy Easter/Veselé Velikonoce

Easter egg/kraslice

Easter bunny/velikonoční králíček

lamb/jehňátko

flower/květina

Obrázek z učebnice zde. Velikonoční obrázek na vybarvení a procvičení nových slovíček zde.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOCE! :-)

________________________________________________________________________________

Týden 30. března - 3. dubna

1. Opakování barvy a čísla

www.alfbook.cz

Zadejte dole heslo "ucimesedoma", je to bez registrace.

Najděte si 2. ročník - Anglický jazky - Slovní zásoba - Barvy a Čísla 1,2

2. Video k opakování slovní zásoby

3. Pracovní list k opakování slovní zásoby. Úkolem je najít dané věci na obrázku a správně vybarvit.

______________________________________________________________________________

Týden 23.- 27. března

1. Děti si mohou vypracovat a současně zopakovat slovíčka z lekce - Moje tělo. Pracovní list zde.

2. Nová slovíčka z lekce Můj dům (viz Slovníček a Metodika)

okno/window  dveře/door  židle/chair  stůl/table

Obrázek z učebnice zde. Obrázky ke slovíčkům zde.