Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

 

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

 

   ROZVRH  HODIN            2. A             2. pololetí

 

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

PO

TV -

  plavání

 ČJ ml

  ČJ čt/ ps

  AJ

ÚT

ČJ  ml

  M

 ČJS

  ČJ  čt/ps

  HV

ST

ČJ  ml

  M

 ČSP

  AJ

 

ČT

ČJ  ml

  M

  VV

  VV

 

ČJ   ml

  M

  ČJS

  TV

 ČJ čt/ps

  

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

 

Třídní fond:

Do  třídního fondu je uloženo 140 Kč.

Je to zbývající částka z polatby pomůek ( 7 Kč na 1 žáka).

 

 

 

ANGLIČTINA

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Milí rodiče, původně jsem vás nechtěla zatěžovat ještě dalšími úkoly z angličtiny. Situace se ale nevyvíjí dobře a vypadá to, že se s dětmi neuvidíme ještě dlouho. Každý týden vypíši 3-4 nová slovíčka nebo malé opakování. Pokud si nejste jistí výslovností, navrhuji použít google překladač. Takto alespoň částečně dodžíme tematický plán a s dětmi pak slovíčka hravou metodou zopakuji a půjde to rychleji. Děkuji za spolupráci.

Týden 30. března - 3. dubna

1. Opakování barvy a čísla

www.alfbook.cz

Zadejte dole heslo "ucimesedoma", je to bez registrace.

Najděte si 2. ročník - Anglický jazky - Slovní zásoba - Barvy a Čísla 1,2

2. Video k opakování slovní zásoby

3. Pracovní list k opakování slovní zásoby. Úkolem je najít dané věci na obrázku a správně vybarvit.

 

Týden 23.- 27. března

1. Děti si mohou vypracovat a současně zopakovat slovíčka z lekce - Moje tělo. Pracovní list zde.

2. Nová slovíčka z lekce Můj dům (viz Slovníček a Metodika)

okno/window  dveře/door  židle/chair  stůl/table

Obrázek z učebnice zde. Obrázky ke slovíčkům zde.

 

 

Březen:

I´ve got.../Já mám....

My body/Moje tělo (viz Metodika str. 9, Slovníček str. 11,12)

 

 

Vítání jara se sněženkami a bledulemi | Dům a byt

 

BŘEZEN - DUBEN

 

NA CO JE POTŘEBA DBÁT PŘI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH

ČESKÝ JAZYK

Opakování staršího učiva, zdůvodnění všech gramatických jevů při doplňování písmen, procvičovat čtení v pravidelně,v čítance i vlastní knížce.

MATEMATIKA

V procvičování se často vracet k různým typům příkladů na + a - do 100, příkladům se závorkami a písemnému sčítání a odčítání.

U slovních úloh samostatně přečíst zadání, porozumět otázce a mět vysvětlit, co chceme vypočítat.

PRVOUKA

Zapamatovat si učivo, pravidelně zapisovat podle webových stránek do sešitu, dodržovat hezkou úporavu v sešitě.

 

Možnosti pro děti:

UčíTelka na ČT2 nebo online vysílání ČT. Dopoledne od 9 hod. učivo 2. třídy kolem 9. 30 hod.

Doporučuji čtení vlastní knížky.

 

Nakladatelství Nová škola umožňuje přístup zdarma k elektronickým učebnicím po dobu 30 dní: https://www.nns.cz/blog/category/1-stupen/Stačí se prokliknout odkazem spustit online učebnici a přihlášením se dostanete k požadovaným učebnicím.

K procvičování doporučuji:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/

https://www.gramar.in/cs/

 


UČIVO OD PONDĚLÍ 30. 3. DO PÁTKU 3. 4. - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

CELKOVÝ PŘEHLED TÝDENNÍHO UČIVA

ČESKÝ JAZYK: učebnice po str. 86

Učivo: Skupiny dě, tě, ně. 

ČTENÍ: po str. 111

PSANÍ: po str. 21

MATEMATIKA: pracovní sešit po str. 29

Učivo: Násobení a dělení 4. Souhrnné opakování.

PRVOUKA: učebnice po str. 47

Učivo: Stromy a keře na jaře. Opakování - Čas, rok, roční období.

Pracovní listy a test k vypracování:

ČJ: str. 13 

M: str. 8 - 9 matika 1, str. 26 matika 2 

PRV: Test - Čas, rok a roční období (přidám v úterý)

 

 

ÚTERÝ 31. 3.

Český jazyk:

Učivo:Skupiny dě, tě, ně

Učebnice ČJ str. 84, cv. 2 vypsat do sešitu slova se slabikami dě, tě, ně a slabiky podtrhnout pastelkou.

Str. 84/ cv. 4 - ústně, tvoření slovních spojení a vět.

Důležité učivo k zapamatování: Háček u Ď, Ť, Ň píšeme např. ve slovech loď, zameť, vstaň. Ve slabikách dě, tě, ně píšeme háček nad e (ě), např. da, ko, ko.

Využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení  opakování staršího učiva: Školákov, 2. ročník, Věta, slovo, slabika. Počet slov ve větě. Počet slabik ve slově.

 

Čítanka str. 110, článek Jak mělo jaro svátek. Přečíst 1. polovinu článku článek, vyprávět obsah, odpovědět na otázky pod článkem.

Vyprávějte o Velikonocích, jaké zvyky a tradice jsou spojeny s těmito svátky.

Čtení vlasní knížky.

Písanka str. 20, Přepsat básničku a odůvodnit vynechaná písmena. Na řádek Docvičuj příp. znovu napat slova, která se nepovedla.

 

Matematika:

Učivo: Násobení 4.

Pracovní sešit str. str. 27/ cv. 1, 2 doplnit.

Video k učivu násobení 4:
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=jSt2gp5181Q
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=K0zfJqt89EI

​Školákov, 2. ročník: Vyhledávání, přiřazování a řazení násobků 4.

Využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení opakování staršího učiva: Školákov, Matematika, 2. ročník, Násobení a dělení 2, 3.

 

Prvouka:

Učivo: Jaro. Stromy na jaře.

Učebnice str. 47, přečíst znovu stránku, zapamatovat si části kvetoucího stromu.

Test k opakování staršího učiva: Čas, rok, roční období (uvedeno níže)

 

Hudební výchova

Písnička:
Já mám koně: https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE&list=PLkj_xA04R-SRissJBgFVXH8-nHKY5mwfP

 

 

Naskenované pracovní listy  z českého jazyka a matematiky k procvičení a vypracování + test z prvouky: 
Český jazyk: ZDE
Matematika_1: ZDE
Matematika_2: ZDE
Prvouka - test: ZDE


Pro tento týden (do pátku 3. 4..):
- Český jazyk: strana 13
- Matematika_1: strana8 - 9
- Matematika_2: strana 26

Prvouka - test: Čas, rok a roční období 

Vypracované oskenované pracovní listy a testy mi prosím posílejte na moji mailovou adresu k ohodnocení.Testy budu vkládat postupně, podle probraného učiva.

Pracovní listy vytištěné za celé období vkládejte  dětem do zvláštní složky. Děkuji. 

 

 

PONDĚLÍ 30. 3.

 

Český jazyk:

Učivo:Skupiny dě, tě, ně

Výklad učiva: Skupiny DĚ, TĚ, NĚ vyslovujeme  (ď-e, ť-e, ň-e), ale píšeme dě, tě, ně. Ve skupinách dě, tě, ně píšeme vždy ě.

Učebnice ČJ str. 84, cv. 1 , přečíst článek, odpovědět na otázky pod článkem. Vypsat do sešitu do 2 sloupců slovesa a podstatná jména, jak je uvedeno v úkolu č. 2.

Cv. 3 ústně, vytvořit slovo na otázku jak? (úspěšný - úspěš)

Využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení  gramatických cvičení: Online cvičení, 2. ročník, Slabiky, Počet slabik ve slovech - 01a, 02a.

Pracovní list  - str. 13 (uvedeno níže)

Čítanka str. 109, článek O nemocném králi, přečíst, vyprávět obsah, odpovědět na otázky pod článkem. Zopakovat čtení předchozího článku ze str. 108, pokud nešlo dobře.

Čtení vlasní knížky.

Písanka str. 20, 1. polovinu stránky. Přepsat básničku Jarní, odůvodnit pravopis vynechaných písmen.

Hudební výchovazopakovat písničku O čem se zdá medvědům, délka not (video z pátku 27. 3.).

 

 

 

 


UČIVO OD PONDĚLÍ  23. 3. DO PÁTKU 27. 3. - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 

PÁTEK  27. 3.

Český jazyk:

Učivo:Opakování

Učebnice ČJ str. 83, cv. 4 napsat do sešitu jako diktát.

Str. 83/ cv. 5 - přečíst cvičení, ústně doplnit vynechaná písmena a zdůvodnit všechny pravopisné jevy-

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých gramatických cvičení a opakování staršího učiva nebo postupně pracovat na pracovním listu

do ČJ).

Čítanka str. 108, článek Dvanáct rómských přikázání. Přečíst článek, vyprávět obsah, odpovědět na otázky pod článkem.

Čtení vlasní knížky.

Písanka str. 19, 2. polovinu stránky.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 3.

Pracovní sešit str. str. 26/ cv. 3 - 8 doplnit písemně, příklady 5, 6 procvičit ústně.

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení a dělení 3 zpaměti.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých typů příkladů a opakování staršího učiva.

Vhodné: Školákov, Matematika, 2. ročník, Násobení a dělení 3.

 

Prvouka:

Učivo: Jaro.

Učebnice str. 47, přečíst stránku, zapamatovat si části kvetoucího stromu.

Zápis do sešitu prvouka:

Stromy na jaře

Strom má kořen, kmen, větve, listy, květy a plody.

Větve tvoří korunu.

Namalovat obrázek - Části kvetoucího stromu a popsat podle obrázku na str. 47.

Vhodné: Školákov, Prvouka 2. ročník, Jarní květiny k procvičení a opakování.

 

Hudební výchova

Učivo: délka not: https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI
Písnička: O čem se zdá medvědům: https://www.youtube.com/watch?v=1f54CYTpDp4

 

Naskenované pracovní listy  z českého jazyka a matematiky k procvičení a vypracování:

Český jazyk: ZDE
Matematika_1: ZDE
Matematika_2: ZDE


Pro tento týden (do pátku 27. 3.):
- Český jazyk: strana 12
- Matematika_1: strana 6-7
- Matematika_2: strana 21

 

 

ČTVRTEK 26. 3.

Český jazyk:

Učivo: Slovesa, Uspořádání vět.

Učebnice ČJ str. 82, přečíst věty, potom uspořádat, cv. 7 přepsat do sešitu ČJ, vyhledat a podtrhnout slovesa.

str. 83 /cv. 1 - přečíst článek, odpovědět na otázky pod článkem, cv. 2 a 3 ústně.

Postupně pracovat na doplňujícím pracovním listu z ČJ (úschovna, str.12, níže uvedeno).

 

Matematika:

Učivo: Dělení 3.

Pracovní sešit str. str. 25/ cv. 3 - 6.

str. 26 /cv. 1, 2.

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení a dělení 3 zpaměti.

Postupně pracovat na doplňujících pracovních listech z M (úschovna, str. 6 - 7matika 1, str. 21 matika 2).

 

Výtvarná výchova:

Příklad námětu, možno zkusit s obměnami a vlastními nápady.


 

 

STŘEDA 25. 3.

Český jazyk:

Učivo: Slovesa

Učebnice ČJ str. 82, přečíst věty, potom uspořádat, cv. 1 - 6 ústně.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých gramatických cvičení a opakování staršího učiva.

Vhodné: Školákov, Český jazyk, 2. ročník, Samohlásky, Dvojhlásky au, ou.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 3.

Pracovní sešit str. str. 25/ cv. 1, 2.

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení a dělení 3 zpaměti.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých typů příkladů a opakování staršího učiva.

Vhodné: Školákov, Matematika, 2. ročník, Násobení a dělení 2, 3.

 

 

ÚTERÝ 24. 3.

Český jazyk:

Učivo: Slovesa

Učebnice ČJ str. 81, cv. 6 přepsat do sešitu a barevně podtrhnout slovesa.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých gramatických cvičení a opakování staršího učiva - slovesa, podstatná jména, předložky (slovní druhy),

Vhodné:  /www.nns.cz/blog/category/1-stupen/. Postup: Nová škola, ONlinecvičení, procvičit, Český jazyk, 2. ročník, Druhy vět, znaménka na konci vět. Nebo https://www.gramar.in/cs/ . Postup: Český jazyk, 2. ročník, Druhy vět.

Čítanka str. 107, článek Les. Vyprávět o lese, zapamatovat si význam lesa.

Čtení vlasní knížky.

Písanka str. 19,1. polovinu stránky.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 3.

Pracovní sešit str. str. 25/ cv. 3 - 6.

Str. 24/ cv. 6 - 9 doplnit

Str. 32 / cv. 6, 7, 8 doplnit - souhrnné opakování.

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení a dělení 3 zpaměti.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých typů příkladů a opakování staršího učiva.

Vhodné: Školákov, Matematika, 2. ročník, Násobení a dělení 2.

 

Prvouka:

Učivo: Jaro.

Učebnice str. 46, přečíst stránku, zapamatovat jarní květiny podle obrázků.

Zápis do sešitu prvouka:

Jaro

Jarní měsíce jsou: březen, duben, květen. Jaro začíná 20. března. Je to den jarní rovnodennosti.

Den i noc trvají 12 hodin.

Jarní květiny: sasanka, sněženka, bledule, narcis, petrklíč, pampeliška, aj.

Části kvetoucích rostlin: kořen, stonek, list, květ.

(Namalovat obrázek kvetoucí rostliny podle str. 46 a popsat k obrázku její části).

Zopakovat učivo z předchozí hodiny, dokončit zápis a obrázek, pokud něco zbylo.

Vhodné: Školákov, Prvouka 2. ročník, Jarní květiny.

 

 

PONDĚLÍ 23. 3.

Český jazyk:

Učivo: Slovesa

Učebnice ČJ str. 81, cv. 1 -5 přečíst, určit slovesa.

Výklad pro děti: Slovesa jsou další slovní druh. Jsou to slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nabo co se s nimi děje. Vymyslí si příklady sloves.

Známe také už jiné slovní druhy - podstatná jména a předložky - zopakují si, uvedou příklady.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých gramatických cvičení a opakování staršího učiva - slovesa, podstatná jména, předložky (slovní druhy),

Vhodné:  /www.nns.cz/blog/category/1-stupen/. Postup: Nová škola, ONlinecvičení, procvičit, Český jazyk, 2. ročník, Slovní druhy, Podstatná jména, slovesa, předložky. Nebo https://www.gramar.in/cs/ . Postup: Český jazyk, 2. ročník, Slovní druhy, Podstatná jména, Slovní druhy.

Čítanka str. 105 - 106  přečíst články a básničky. Odpovědět na otázky v modrých rámečcích, cv. 1, 2 na každé stránce.

Čtení vlasní knížky.

 

Písanka str. 18 - přepsat básničku Žirafa, zdůvodnit doplněná písmena gramaticky, vyluštit rébusy, nakreslit obrázek.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UČIVO OD STŘEDY  11. 3. DO PÁTKU 13. 3. - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 

STŘEDA 11. 3.

Český jazyk:

Učivo: Vlastní jména osob

Učebnice ČJ str. 75, cv. 5 přepsat do sešitu ČJ 2.

Čítanka str. 97 - Zpívající domeček, přečíst 1. část článku.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 2

Pracovní sešit str. 19 - doplnit stránku.

Procvičovat násobení a dělení 2 zpaměti.

 

ČTVRTEK 12. 3.

Český jazyk:

Učivo: Vlastní jména zvířat

Učebnice ČJ str. 76, přečíst článek, úkoly pod článkem, zapamatovat si učivo v růžovém rámečku.

Cv. 1(článek Veselý dům) -  vypsat do sešitu ČJ 2 tučně vytištěná podstaná jména a vlastní jména zvířat.

Čítanka str. 98 - 99, Zpívající domeček, přečíst 2. a 3. část článku.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 2, slovní úlohy

Pracovní sešit str. 20 - doplnit stránku.

Procvičovat násobení a dělení 2 zpaměti.

 

PÁTEK 13. 3.

Český jazyk:

Učivo: Vlastní jména měst a vesnic

Učebnice ČJ str. 77/ cv. 1 - 4, přečíst článek, úkoly pod článkem, zapamatovat si učivo v růžovém rámečku.

Cv. 4 -  opsat do sešitu ČJ 2 , označit barevně počáteční velká písmena podle zadání.

Čítanka str. 98 - 99, Zpívající domeček, opakování, přečíst článek znovu.

Písanka str. 15

 

Matematika:

Učivo: Měření na centimetry a milimetry

Pracovní sešit str. 21 - doplnit stránku.

Procvičovat násobení a dělení 2 zpaměti.

 

Prvouka:

Učivo: Svět se mění. Hodiny. Minulost, přítomnost a budoucnost.

Učebnice str. 45, přečíst stránku, zapamatovat důležité učivo (tučně vytištěné).

 

 

UČIVO OD PONDĚLÍ  16. 3. DO PÁTKU 20. 3. - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 

PONDĚLÍ 16. 3.

Český jazyk:

Učivo: Vlastní jména měst a vesnic

Učebnice ČJ str. 77, cv. 5 přepsat do sešitu ČJ 2.

Čítanka str. 100 - přečíst 1. a 2. část článku. 

 

ÚTERÝ 17. 3.

Český jazyk:

Učivo: Předložky

Učebnice ČJ str. 78/ cv. 1 - 3, přečíst článek, úkoly pod článkem, zapamatovat si učivo v růžovém rámečku.

Čítanka str. 100 - 101, Jak fazole rostla, V zahradě a na poli.

Písanka str. 16

 

Matematika:

Učivo: Polovina z části, slovní úlohy

Pracovní sešit str. 22 /cv. 1, 2.

Procvičovat násobení a dělení 2 zpaměti.

 

Prvouka:

Učivo: Svět se mění. Hodiny. Minulost, přítomnost a budoucnost.

Učebnice str. 45, přečíst stránku, zapamatovat důležité učivo (tučně vytištěné) - opakování učiva z pátku.

Zápis do sešitu prvouka:

Hodiny

Den má 24 hodin. Země se otočí jedenkrát kolem své osy. Vystřídá se den a noc.

1 hodina má 60 minut. 

1 minuta má 60 sekund.

Sekunda je základní jednotka času.

 

STŘEDA 18. 3.

Český jazyk:

Učivo: Předložky

Učebnice ČJ str. 78, cv. 4 přepsat do sešitu ČJ 2.

Čítanka str. 102 - Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko, přečíst 1. část článku.

 

Matematika:

Učivo: Dělení 2, násobení 3.

Pracovní sešit str. 22 - dokončit stránku, str. 23/cv.1 - násobení 3.

Procvičovat násobení a dělení 2 zpaměti. Začít se učit násobky 3.

 

 

ČTVRTEK 19. 3.

Český jazyk:

Učivo: Procvičování - tvrdé a měkké slabiky, velká písmena.

Učebnice ČJ str. 79, cv. 1 přepsat do sešitu ČJ 2., cv. 2 ústně, zapamatovat důležité učivo v růžovém rámečku.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých gramatických cvičení a opakování staršího učiva.

 

Matematika:

Učivo: Násobení 3.

Pracovní sešit str. 23 /cv. 1

Pracovní sešit str. 32/ cv. 1, 2, 3- doplnit, souhrnné opakování

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení 3 zpaměti.

Možnost využití online cvičení dle odkazu níže k procvičení různých typů příkladů a opakování staršího učiva.

 

PÁTEK 20. 3.

Český jazyk:

Učivo: Komunikační a slohová výchova: Kamarád

Učebnice ČJ str. 80/ cv. 1 - 4, ústně. Děti si mohou napsat na papír popis některého zvířátka z obrázku ve cvičení 4 a namalovat obrázek.

Učebnice str. 112 /cv. 16, doplnit ústně a zdůvodnit.

Všechny pravopisné jevy v mluvnických cvičeních, které děti doplňují ústně nebo písemně by měly hned při práci zdůvodnit.

 

Čítanka str. 103 - 104, Křemílek a Vochomůrka, 2. a 3. část článku přečíst. Vyprávět obsah článku po přečtení.

Písanka str. 17

 

Matematika:

Učivo: Násobení 3.

Pracovní sešit str. 23 /cv. 2, 3, 4, 5; str. 24/ cv. 1, 2, 3.

Pracovní sešit str. 32/ cv. 4,5 - doplnit, souhrnné opakování

Procvičovat násobky 3 a příklady na násobení 3 zpaměti.

Je vhodné opakovat také příklady na písemné sčítání a odčítání pod sebou, které jsou pro děti obtížnější. Typy příkladů a obtížnost asi jako na str. 9 a 10 v pracovním sešitě.

Je důležité také průběžně opakovat příklady na sčítání a odčítání, aby je děti během učiva násobilky nezapomínaly.

 

 

Prvouka:

Učivo: Jaro.

Učebnice str. 46, přečíst stránku, zapamatovat jarní květiny podle obrázků.

Zápis do sešitu prvouka:

Jaro

Jarní měsíce jsou: březen, duben, květen. Jaro začíná 20. března. Je to den jarní rovnodennosti.

Den i noc trvají 12 hodin.

Jarní květiny: sasanka, sněženka, bledule, narcis, petrklíč, pampeliška, aj.

Části kvetoucích rostlin: kořen, stonek, list, květ.

(Namalovat obrázek kvetoucí rostliny podle str. 46 a popsat k obrázku její části).

 

 

 

Škola v přírodě v termínu 25. 5. - 29. 5.,Tři Studně, se vzhledem k aktuální situaci ruší. 
Zaplacené peníze na zálohu poslané na účet školy Vám všem budou vráceny zpět na Váš účet.
Přeplatek ze zimní šloly v přírodě bude vrácen žákům, kterých se to týká v hotovosti.

 

Děkujeme za pochopení.

 
 

Domácí úkoly si děti zaznamenávají do malých deníčků.

 

Záznam v zápisníku - výskyt vší, datum 30. 9., 15. 10, 21. 11, 5. 12, 14. 1.

Upozorňuji na opakovaný výskyt vší ve škole.

Kontrolujte prosím dětem opakovaně vlasy preventivně.

 

 

 

AKCE TŘÍDY A ŠKOLY

Od 3. 2. výuka plavání .

 

25. 3. Jarní fotografování - ZRUŠENO

26. 3. Den otevřených dveří (dopoledne) - POSUNUTO

8. 4. Velikonoční dílny - ZRUŠENO

25. 3. - 29. 3 ŠVP Sykovec, Tři Studně - ZRUŠENO