Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

 

                                  ROZVRH  HODIN            2. A

 

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

PO

ČJ   ml.

  M

 ČJ čt/ps

  HV

  AJ

ÚT

ČJ  ml.

  M

 ČJS

  ČJ  čt/ps

  TV

ST

ČJ  ml.

  M

 ČSP

  AJ

 

ČT

ČJ  ml.

  M

  VV

  VV

 

ČJ   ml.

  ČJS

  ČJ  čt/ps 

  TV

 

  

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

 

Třídní fond:

Do  třídního fondu je uloženo 140 Kč.

Je to zbývající částka z polatby pomůek ( 7 Kč na 1 žáka).

 

ANGLIČTINA

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky, sešit a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.

Ve středu 20.11. si děti napíší opakování L2 - Zvířata

Listopad:

My toys/Moje hračky (viz Slovníček, str. 10)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Říjen:

Písnička: Head, shoulders, knees and toes (Hlava, ramena, kolena, palce), procvičování - Můj obličej, 

Happy/sad (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Halloween (viz Metodika, str. 13)

Září:

Opakování - barvy, školní pomůcky

Téma: My Face/Můj obličej (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

 

 

ZÁŘÍ

 

 

ŘÍJEN

 

 

LISTOPAD

 

Týden od 4. 11. do 8. 11.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 36

Učivo: Samohlásky krátké a dlouhé.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 30

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla.

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 15, písmena w, W, y; číslice 3, 4, 5;  slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 5  po str. 8

Učivo: Počítání do 100.  Desítky a jednotky.

Geometrie: Různé typy čar, geometrické tvary a tělesa.

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 19

Učivo:  Podzimní rybník, ryby. Stěhovaví ptáci.

 

 

Týden od 11. 11. do 15. 11.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 38

Učivo: Samohlásky krátké a dlouhé.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 34

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla.

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 17, písmena a, A, o; slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 5  po str. 12

Učivo: Počítání do 100.  Desítky a jednotky. Sčítání desítek.

Geometrie: Bod

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 22

Učivo:  Podzimní rzahrada. Zelenina.

 

 

Týden od 18. 11. do 22. 11.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 43

Učivo: Samohlásky krátké a dlouhé. Pravopis u, ú, ů.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 37

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla. Bajky.

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 19, písmena d, ď, au, ou; slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 5  po str. 16

Učivo: Počítání do 100.  Desítky a jednotky. Odčítání desítek.

Geometrie: Bod, úsečka.

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 24

Učivo:  Rodina. U nás doma.

 

Domácí úkoly si děti zaznamenávají do malých deníčků.

 

Záznam v zápisníku - výskyt vší, datum 30. 9., 15. 10.

Kontrolujte prosím dětem opakovaně vlasy preventivně.

 

Vánoční foto

Pokud máte zájem o vánoční foto, vyplňte přihlášku.

Focení proběhne v pátek 29. 11. dopoledne.

 

AKCE TŘÍDY

DIVADLO B. POLÍVKY

úterý 19. 11. v 8. 30 hod.

Představení: Pyšná princezna

Vstupné: 90 Kč, 2 jízdenky nebo šalinkartu.

Vyučování: M, PRV, ČJ čt/ps.

Je nutné, aby děti přišly do školy včas. Sraz v šatně v 7. 50 hod, odchod ze školy v 8 hod.