Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

 

                                  ROZVRH  HODIN            2. A

 

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

PO

ČJ   ml.

  M

 ČJ čt/ps

  HV

  AJ

ÚT

ČJ  ml.

  M

 ČJS

  ČJ  čt/ps

  TV

ST

ČJ  ml.

  M

 ČSP

  AJ

 

ČT

ČJ  ml.

  M

  VV

  VV

 

ČJ   ml.

  ČJS

  ČJ  čt/ps 

  TV

 

  

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

 

 

ZÁŘÍ

ANGLIČTINA

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.

 

Týden od 9. 9. do 13. 9.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 10

Učivo: Věta - slovo - slabika - hláska.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 5

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 3, písmena l, e, b, slova; opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 4/B  po str. 5

Učivo: opakování, různé typy příkladů do 20, slovní úlohy.

Brzy budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 5

Učivo: Naše škola. Co děláme ve škole.

Budeme porřebovat zakoupený sešit 423 x.

 

Pomůcky zakoupené podle seznamu, TV úbory a VV kufříky mohou děti nosit v týdnu od pondělí 9. 9.

 

Sportovní dny - Dětská olympiáda

Úterý 17. 9. a 24. 9.

Budou probíhat asi ve 2 vyučovacích hodinách.

Vyučování vždy jen ČJ ml., M. a PRV.

Sportovní oblečení a obuv.

 

Platby:

Pracovní sešity, předmětové sešity: 343 Kč

Papírové utěrky, kapesníky, kopírovací papíry: 150 Kč

Celkem: 493 Kč

Vybíráme 500 Kč, zbývajících 7 Kč uložíme do třídního fondu.

Děkuji.