Základní škola Brno,

nám. Míru 3

2.A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

 

   ROZVRH  HODIN            2. A               1. pololetí

 

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

PO

ČJ   ml.

  M

 ČJ čt/ps

  HV

  AJ

ÚT

ČJ  ml.

  M

 ČJS

  ČJ  čt/ps

  TV

ST

ČJ  ml.

  M

 ČSP

  AJ

 

ČT

ČJ  ml.

  M

  VV

  VV

 

ČJ   ml.

  ČJS

  ČJ  čt/ps 

  TV

 

  

 

 

 

ROZVRH HODIN             2. A          2. pololetí      (Platí od pondělí 3. 2., děti dostaly do zápisníků)

 

 

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

PO

 TV -

plavá-ní

ČJ        ml.

ČJ

čt/ps

 AJ

ÚT

ČJ

ml.

M

ČJS

ČJ

čt/ps

HV

ST

ČJ

ml.

M

ČSP

AJ

 

ČT

ČJ

ml.

M

VV

VV

 

ČJ

ml.

M

ČJS

TV

ČJ

čt/ps

 

 

 

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

 

Třídní fond:

Do  třídního fondu je uloženo 140 Kč.

Je to zbývající částka z polatby pomůek ( 7 Kč na 1 žáka).

 

ANGLIČTINA

Metodika pro rodiče ke stažení zde

Slovníček ke stažení zde

Žádám rodiče, aby si děti nosily do hodin angličtiny ořezané pastelky, sešit a průhlednou složku, do které si budou vkládat pracovní listy.

22.1. si děti napíší ktátké opakování na Lekci 3 - Moje hračky

Leden:

20. ledna začneme novou lekci - Food/Jídlo (viz Slovníček  str. 11, Metodika str. 8)

Prosinec:

Vánoce (viz Metodika str. 14)

Čísla 11-15

Listopad:

My toys/Moje hračky (viz Slovníček, str. 10)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Říjen:

Písnička: Head, shoulders, knees and toes (Hlava, ramena, kolena, palce), procvičování - Můj obličej, 

Happy/sad (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

Animals/Zvířata (viz Slovníček, str. 9)

Halloween (viz Metodika, str. 13)

Září:

Opakování - barvy, školní pomůcky

Téma: My Face/Můj obličej (viz Slovníček, odkaz ke stažení výše)

 

 

ZÁŘÍ

 

 

ŘÍJEN

 

 

LISTOPAD

 

 

PROSINEC

 

 

LEDEN

 

Týden od 6. 1. do 10. 1.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 54

Učivo:  Tvrdé slabiky - dy, ty, ny.

Sloh: Kouzelná slova.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 67

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla. 

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 31, písmena; slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 5  po str. 29

Učivo: Sčítání a odčítání bez přechodu desítky. Slovní úlohy.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 28 - 29

Učivo:  Domácí zvířata chovaná pro radost.

 

 

Týden od 13. 1. do 17. 1.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 58

Učivo:  Tvrdé slabiky - opakování. Měkké slabiky.

Sloh: Kouzelná slova.

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 73

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla. 

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 33, písmena; slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 5  po str. 32

Učivo: Sčítání a odčítání bez přechodu desítky. Slovní úlohy.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 30 - 31.

Učivo:  Domov. Místo, kde žijeme. Naše vlast - Česká republika.

 

Týden od 20. 1. do 24. 1.

 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po str. 62

Učivo:   Měkké slabiky.

Sloh: 

 

ČÍTANKA 

Učebnice po str. 78

Učivo: Pohádky a povídky. Básničky a říkadla. 

 

PÍSANKA

sešit 1  po str. 35, písmena; slova, opis, přepis.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit 6  po str. 4

Učivo: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Slovní úlohy.

Geometrie: Bod, úsečka, přímka

Budeme potřebovat dlouhé průhledné pravítko na rýsování a 2 ořezané tužky č. 2.

 

PRVOUKA

Učebnice po str. 36 - 37.

Učivo:  Zdravví. Naše tělo.

 

Domácí úkoly si děti zaznamenávají do malých deníčků.

 

Záznam v zápisníku - výskyt vší, datum 30. 9., 15. 10, 21. 11, 5. 12, 14. 1.

Upozorňuji na opakovaný výskyt vší ve škole.

Kontrolujte prosím dětem opakovaně vlasy preventivně.

 

 

Po dobu nepřítomnosti třídní učitelky zastupuje paní Mgr. Věra Ryšková.

 

AKCE TŘÍDY