Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.A

 

Vítám vás v 1. třídě

                 Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková /email: karolinaskotakova@gmail.com

 

                                                                                                      

  Rozvrh hodin:

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

ČJ AJ TV M  

Úterý

ČJ M ČJS VV VV

Středa  

AJ ČJ TV ČSP ČJ

Čtvrtek

ČJ M ČJ HV  

Pátek

ČJ M ČJS ČJ  

   * učitelka AJ - Mgr. Hana Pustějovská

  Informace pro rodiče:

1) První školní týden vybírám 300 Kč (doplatek za učebnice/ps/písanky/výkresy)  a 150 Kč za kapesníky a papírové utěrky na celý šk. rok

 

 

Důležitá data:

17.9. - Sportovní den - učíme se 2 vyučovací hodiny (ČJ, M) poté jdeme sportovat. Děti do školy přijdou ve sportovním oblečení a sportovní obuvi na ven.

 

 

  Probrané učivo:

Týden od 9.9. - 13.9.

Moje první psaní , uvolňovací cviky - s. 3,4,5,6,7        psaní číslic: s.1 - obtahujeme a nacvičujeme pouze psaní číslice 1

Živá abeceda- s. 3,4,5,6, 7, 8, 9

Matýskova matematika - s. 4,5, s.6 cv.1 za domácí úkol, 7, 8, 9

Já a můj svět - s. 5

Angličtina

Milí rodiče, v pondělí 16.9. dětem rozdám sešity do angličtiny. Občas si do nich něco namalujeme nebo nalepíme. Učebnice děti domů nenosí, nechávají je ve třídě.

Slovíčka: Hello/Goodbye; Barvy (red, blue, yellow, green)

 

Týden od 2.9. - 6.9.

Moje první psaní , uvolňovací cviky - s. 1,2

Živá abeceda- s. 1,2

Matýskova matematika - s. 1,2,3

Já a můj svět - s. 4