Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1. A

1.A

 

 Hra je radost, učení při hře jest radostné učení.“ J. A. Komenský     

 

Třídní učitelka: Mgr. Simona Kopřivová

 

Rozvrh hodin

 

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

    ČJ

     M

   ČJS

   TV

   ČJ

Úterý

    ČJ

     AJ

    M

    ČJ

   HV

Středa  

    ČJ

     M

    VV

    VV

 

Čtvrtek

    ČJ

     AJ

    ČJS

    ČSP

 

Pátek

    ČJ

     M

     ČJ

    TV

 

   

Vysvětlivky:

ČJS - Člověk a jeho svět, prvouka

ČSP - Člověk a svět práce, pracovní vyučování

_______________________________________________________________________

 

KVĚTEN

 

Týden od 13. 5. do 17. 5.:

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 94.

Učivo: Slabiky bě, pě, vě.  Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 4: po str. 20.

Učivo: Písmena ď, ť, ň. Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis, diktát.

 

MATEMATIKA

 Pracovní sešit 4: po str. 6.

Učivo: Sčítání do 20 s přechodem desítky. Různé typy příkladů do 20, slovní úlohy.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 60.

Učivo:  Orientace v čase. Měsíce, dny v týdnu, hodiny.

 

Týden od 20. 5. do 24. 5.:

ČESKÝ JAZYK

Slabikář: po str. 100.

Učivo: Slabiky bě, pě, vě, mě.  Slabiky, slova a věty s probranými písmeny.

Písanka 4: po str. 25.

Učivo: Slabiky dě, tě, ně. Slabiky a slova s probranými písmeny. Opis, přepis, diktát.

 

MATEMATIKA

 Pracovní sešit 4: po str. 10.

Učivo: Sčítání do 20 s přechodem desítky. Různé typy příkladů do 20, slovní úlohy.

 

PRVOUKA

Pracovní sešit : po str. 62.

Učivo:  Orientace v čase - opakování.

Člověk ve společvosti. Místo, kde žijeme.

 

Kontrolujte prosím pravidelně opakovaně vlasy - prevence.

Výskyt vší - zpráva v notýsku 25. 3.
 
 
Pokud souhlasíte s účastí Vašeho dítěte na školním výletě 29. 5. na zámek v Boskovicích, pošlete prosím podle údajů vyplněnou přihlášku a platbu do 20. 5..
Děkuji.

 

AKCE TŘÍDY
 
Školní výlet
středa 29. 5., přibližně od 8 do 14 hodin.
Zámek Boskovice, edukativní historické hry v zámecké zahradě, dobové kostýmy,  návštěva města Boskovice.
Budeme mít zajištěnou dopravu autobusem a průvodce po celou dobu akce.
Podrobnosti na třídní schůzce a v notýsku později.
Výlet je společný se třídou 1. B.
 
Projektový den
Poznávání Brna a okolí
Výlet na brněnskou přehradu a k zámku Veveří naplánujeme v 2. polovině června s ohledem na počasí.
 
 

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny anglického jazyka probíhají hravou formou. V hodinách využíváme učebnici English Adventure Starter A.

Dbejte prosím na to, aby měly děti pastelky všech barev. Barvy máme probrané všechny a potřebujeme je pořád procvičovat. Není možné, aby si žák půjčoval pastelky od spolužáka.

KVĚTEN

 • Jídlo (Food - chicken, bread, cheese, egg, apple, banana, orange, pear, milk, cake)
 • Do you like? I like..... I don' t like

DUBEN

 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got
 • Velikonoce - Easter (easter bunny, basket, egg)
 • Jídlo (Food - chicken, bread, cheese, egg, apple, banana, orange, pear, milk, cake)
 • Do you like? I like..... I don' t like

BŘEZEN

 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)
 • moře (fish, shell, crab, starfish. seahorse)
 • happy, sad
 • Toys - hračky (ball, teddy bear, boat, doll, train, car, kite, yo-yo)
 • I have got

ÚNOR

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • barvy (black, white, brown, orange, pink, purple)

LEDEN

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • čísla (6 - 10)
 • zvířata (cat, horse, rabbit, bird, dog)
 • velikost (big, small)
 • barvy (black, white)

PROSINEC

 • opakování slovíček ze všech probraných témat
 • škola (pen, pencil, book, rubber, table, chair, bag)
 • Vánoce - Christmas (výroba vánoční knížky, vánoční přání, christmas tree, present, elf, Santa, star, snowman, bell)

LISTOPAD

 • hezké narozeniny (Happy birthday – písnička, cake, candles, present, balloons)
 • čísla (1 – 5)

ŘÍJEN

 • části těla – head, hands, body, feet

ZÁŘÍ

 • Hello, I am
 • Barvy (red, green, blue, yellow)