Základní škola Brno,

nám. Míru 3

1.A

 

Vítám vás v 1. třídě

                 Třídní učitelka: Mgr. Karolina Skotáková /email: karolinaskotakova@gmail.com

             

 

 Rozvrh hodin:

 

     1.

      2.

     3.

     4.

     5.

Pondělí

ČJ AJ TV M  

Úterý

ČJ M ČJS VV VV

Středa  

AJ ČJ TV ČSP ČJ

Čtvrtek

ČJ M ČJ HV  

Pátek

ČJ M ČJS ČJ  

   * učitelka AJ - Mgr. Hana Pustějovská

 

 Informace pro rodiče:

 

1) ÚKOL 14.2. - ČJ - Slabikář - s. 49 (přečíst cv. tulipánek 1)

2) ÚKOL 14.2. - M - Procvičujeme s Matýskem - s. 3/ cv. 2

 

* Začněte mi, prosím, nosit 100 Kč na výukový program Jak roste chléb, který nás čeká 26.2. na Lipce. Děkuji.

 

Důležitá data:

 

17. 2. - 21. 2. - Jarní prázdniny

26. 2. (středa) - Lipka, výukový program: Jak roste chléb   / 100 Kč

                  Cíl programu: 

Děti vlastním prožitkem poznávají cestu od pěstování obilí až k upečení chleba a jak zásadní roli v ní sehrává půda (pole). Cílem programu je také vzbudit pozitivní vztah a úctu k půdě, lidské práci a k potravinové soběstačnosti. 

 

 

Angličtina

Metodika pro rodiče zde ke stažení.

Prosím rodiče, aby si děti nosily do školy ořezané pastelky (červená, modrá, žlutá, zelená). 

Únor:

Happy Birthday (viz Metodika str. 14)

Leden:

Animals/Zvířata

Čísla 1-10 (viz Metodika na str. 8)

 

 

 

  Probrané učivo:

Týden od 10.2. -  14.2. 

Slabikář- s. 46, 47, 48, 49

Slabikář - pracovní sešit: s. 

Písanka 3 - s. 2, 3, 4, 5, 6

  -> Procvičujeme čtení písmenek (M,A,L,E,S,O,P,U,I, T, J, Y, N, V, Z, D, K, Š, R, Au, Ou, C) , slabik, slov a vět. Slabikář:  s.47 (cv. kytička 19, 20) , s. 48 (článek), s. 49 (barevné sloupečky, cv. tulipánek)

Matýskova matematika 3. díl - s. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Procvičujeme s Matýskem -  s. 1, 2, 3

Já a můj svět -  s. 42, 43  + prezentace obrázků dětí na téma úraz a nemoc

 

Týden od 3.2. -  7.2. 

Slabikář- s. 41,42, 43, 44, 45

Slabikář - pracovní sešit: s. 14, 15

Písanka 2 - s. 37, 38, 39

Písanka 3 - s. 1

  -> Procvičujeme čtení písmenek (M,A,L,E,S,O,P,U,I, T, J, Y, N, V, Z, D, K, Š, R) , slabik, slov a vět. Slabikář:  s. 41 (článek), s. 42 (článek s pusinkou), s. 43 (článek)

Matýskova matematika 2. díl - s. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Já a můj svět -  s. 41 , 42 (ne celá)

 

Týden od 27.1. -  31.1. 

Slabikář- s. 36, 37, 38, 39, 40

Slabikář - pracovní sešit: s

Písanka 2 - s. 34, 35, 36

  -> Procvičujeme čtení písmenek (M,A,L,E,S,O,P,U,I, T, J, Y, N, V, Z, D, K, Š) , slabik, slov a vět. Slabikář:  s. 36 (slabiky a slova),

s. 37 (cv. kytička), s. 38 (slabiky,slova, článek), s. 39 (články)

Matýskova matematika 2. díl - s. 41, 42,43,44,45,46,47

Já a můj svět -  s. 40

 

 

 

 

    ČTEME KNIHY

Právě čteme:  

    

Máme přečteno:

    

 

 

FOTOGALERIE

Den svatého Valentýna v 1.A / 14.2. 2020

Hodina ČSP - Sklízíme řeřichovou zahrádku / 12.2. 2020

   

  

 

 

Hodina ČSP - Tvoříme řeřichovou zahrádku / 5.2. 2020

 

Pololetní námořnický pětiboj - spolupráce nám jde na jedničku  / 30. 1. 2020

     

 

Lekce dramatické výchovy na SOŠPg a CMG Lerchova / 24. 1. 2020

   

                                       

Mikuláš v 1.A / 5.12.  

     

  

                                                                                                    

 

Hodina ČSP / 20.11. - Zvířátka -modelování z plastelíny

   

   

                                                     

 

 Hodina ČSP / 6.11. - Podzimní procházka - Wilsonův les - poznávání stromů/keřů + maskovačka z listů

                                                                                                                                                                                     

 

 Hodina ČSP / 23.10. - Podzimní práce na školní zahradě a úprava našeho záhonku 

          

                                                                                              

 

 Podzimní výlet 1.A /  12.10.  Útěchov / Děkujeme všem za účast a paní Hermanové za parádní organizaci výletu. 

 

                             

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            

 

 

 

Hodina VV / 1.10. Kraví hora - práce s přírodninami + poznávání stromů, akční tvorba - Podzimní skřítek