Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Školní poradenské pracoviště