Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zápis do 1. třídy v době virové

Vážení rodiče,

protože se nám množí dotazy ohledně zápisu na naši školu, počtu otevíraných tříd, počtu žáků ve třídách a možnosti přijímat nespádové žáky, chtěla bych zveřejnit několik informací.

Vzhledem k tomu, že letošní rok proběhne zápis bez přítomnosti dětí pouze elektronicky, nedokážu vůbec odhadnout, jestli budeme otevírat jednu nebo dvě třídy. Zatím každý rok, ať jsme otevírali jednu nebo dvě třídy, jsme však dobírali nespádové žáky.

Snad začátkem dubna  bychom mohli z města obdržet přesné počty spádových dětí, ale tento počet také nevypovídá o tom, kolik z nich se k nám opravdu chystá.

Proto bych chtěla všem nespádovým rodičům poradit, aby samozřejmě podali přihlášku na svou spádovou školu, ale pokud chtějí k nám, aby podali ještě jednu na naši školu.

My máme povinnost vzít všechny spádové žáky, ale to neznamená, že nám naplní celou třídu nebo třídy. Dalším kritériem pro přijetí je sourozenec na škole. Teď se trošku změnily spádové oblasti, ale se sourozenci žáků, kteří k nám již chodí, samozřejmě počítáme.

Nedokážu Vám říct, kdy budeme přesně vědět, kolik dětí k nám nastoupí. Je však zvykem, že po zápisu všechny rodiče obvoláváme, abychom věděli, jak na tom jsme. Teprve pak můžeme uveřejnit počet tříd a počet přijatých žáků.

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste nám tuto situaci pomohli vyjasnit a urychlit tím, že nám k přihlášce vyplníte ještě připravené přílohy.

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka školy

 

Co budete k zápisu potřebovat?

1) Přihlášku vygenerovanou v systému určenému pro zápis dětí do ZŠ (viz níže). V případě, že z vážných důvodů (!) nemůžete přihlášku vygenerovat sami, dejte nám vědět a my Vám ji vygenerujeme.

2) Vyplněnou a podepsanou přílohu - jedná se o doplňující Zápisní list (doc, pdf), Generální souhlas (doc, pdf) a Souhlas se zpracováním osobních údajů (doc, pdf)

2) Podklady pro vyřízení odkladu školní docházky (viz níže), pokud máte o odklad zájem.

 

Jak zápis probíhá?

1) Před samotným zápisem navštívíte stránky zapisdozs.brno.cz, kde si podle pokynů vygenerujete žádost o přijetí do ZŠ. Na všech školách, kam se chcete zápsat, se odevzdává přihláška s tím samým číslem. V zadní části je zapotřebí, aby se podepsali oba zákonní zástupci!

2) Vyplněnou přihlášku spolu s vyplněnými a podepsanými přílohami zašlete v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020 na naši školu:

    a) do datové schránky školy ID mxkmj3q

    b) emailem na adresu sekretariat@zsmirubrno.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

    c) poštou nebo vhozením obálky do poštovní schránky

    d) osobní podání (byli bychom rádi, kdybyste se letos zdrželi osobních návštěv, ale pokud byste nemohli jinak, dejte nám vědět na tel. 543 211 805 nebo email sekretariat@zsmirubrno.cz a domluvili bychom se na návštěvě)

 

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledek přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Samozřejmě se budeme snažit dát Vám vědět co nejdříve.

Přednost v přijímacím řízení mají samozřejmě spádové děti a z nespádových sourozenci žáků, kteří k nám již chodí.

Výsledky přijímacího řízení najdete v systému města Brna, kde jste generovali svoji přihlášku, na našich webových stránkách v aktualitách a také je vyvěšujeme na dveřích školy. Svoje dítě najdete podle čísla přihlášky. Pokud bychom ve Vašem případě rozhodli o nepřijetí, pak Vám přijde i dopis domů.

Spádovost škol určuje každý rok brněnská vyhláška. Seznam našich spádových ulic pro zápis na šk. rok 2020/2021:

Barvičova, Bílého, Dostálova, Foustkova (po hranici městské části), Františky Stránecké, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Jiřikovského, Kampelíkova, Klácelova, Krondlova (lichá č. 1-9), Lerchova, nám. Míru, Pavlíkova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Sedlákova, Schovaná, Soukopova, Údolní (od č. 69 lichá, od č. 70 sudá), Wanklova, Wolkerova, Wurmova

Pokud si stále nejste jisti, kam patříte, můžete navštívit i aplikaci na stránkách města Brna.

Pokud budete přijati na naši školu a rozhodnete se pro jinou, dejte nám prosím co nejdřív vědět. Často se nám stává, že počet dětí je přesně na hraně, kdy už je možné žáky rozdělit do dvou tříd, a nejistota ohledně konkrétního počtu nám i dalším rodičům může zkomplikovat situaci.

Až se situace kolem viru projasní, předpokládáme někdy v červnu či červenci, proběhne setkání rodičů budoucích prvňáčků a také bychom rádi udělali nějakou akci pro budoucí prvňáky, abychom je nepřipravili o zážitek ze zápisu. Další informace najdete na našich stránkách, až budeme vědět víc.

 

Jak vyřídit odklad?

Pokud chcete vyřídit odklad na naší škole, budete si muset krom žádosti o přijetí vygenerovat ve stejném prostředí také žádost o odklad. Je zapotřebí, abyste nám zaslali obě žádosti! K žádosti o odklad přiložte také doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou dokumentů nelze odklad vyřídit. Pokud ještě oba dokumenty nebudete mít vyřízené (čekací lhůty poraden mohou být dlouhé a současná situace je navíc komplikovanější), správní řízení přerušíme a vše dořešíme, až oba dokumenty mít budete.

 

Nemějte obavy, pokud by Vám nějaký dokument chyběl, oslovíme Vás s žádostí o dodání, popřípadě si dovysvětlíme situaci :-) 

 

Co by měl žáček při nástupu do 1. třídy zvládnout?

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelně.

 • Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, základní informace o rodině, dny v týdnu.

 • Orientovat se v prostoru, rozlišit,  co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Hrát kolektivní hry (pexeso, kvarteto,domino...).

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti.

 • Držet správně tužku.

 • Umět stříhat nůžkami, vystřihovat  jednoduché tvary.

 • Soustředit se alespoň 5-10 minut na práci, vydržet nad zadaným úkolem a dokončit ho.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Jíst příborem.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat, zeptat se.