Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Klubu rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, z.s..

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů, a na kterého se můžete také obracet s případným dotazem či námětem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.
Registrace provedena:  24. 10. 1991
IČ: 72568046
Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno
 

Číslo transparentního účtu: 7108069001/5500

 
Výše minimálního příspěvku je 250,- za jedno dítě.
Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:
1.dítě – 250,- Kč
2.dítě – 150,- Kč
a další dítě 0,- Kč
 
Příspěvky lze hradit:
  • hotově – třídnímu zástupci nebo třídnímu učiteli
  • na bankovní transparentní účet 7108069001/5500 s vaším variabilním číslem
Výbor Klubu rodičů:
Předseda: Roman Švaříček
Místopředseda: Eva Nečasová
Člen: Monika Hirschová
 
Třídní zástupci:
1.A – prozatím není
1.B – Denisa Hobžová, d.hobzova(zavinac)seznam.cz
2.B – Marie Jílková, jilkova(zavinac)yahoo.com
2.A – Luisa Divišová, luisa.divisova(zavinac)gmail.com
3.A – Roman Švaříček,  svaricek@phil.muni.cz
4.A – Eva Zídková, necasova(zavinac)gml.cz
5.A – Zuzana Zelinková, zzelinkova(zavinac)v-brne.net
5.B – Alena Klobásová, alkl(zavinac)atlas.cz
6.A – Monika Hirschová, m.hirsch(zavinac)email.cz
7.A – prozatím není
8.A – Radek Kala, radek.kala(zavinac)gmail.com
9.A – Monika Hykrdová, monika.hykrdova(zavinac)seznam.cz