Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub rodičů

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů, a na kterého se můžete také obracet s případným dotazem či námětem.

Klub rodičů přispěl v minulých letech na učebnice, atlasy, nákup sportovních dresů pro reprezentaci dětí na závodech a dopravu dětí na sportovní akce.

 

Transparentní účet KR: 7108069001/5500

Výše příspěvku je 250,-  za jedno dítě.
Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:
1.dítě – 250,- Kč
2.dítě – 150,- Kč
a další dítě 0,- Kč
 
Příspěvky lze hradit bankovním převodem na transparentní účet 7108069001/5500 s variabilním číslem dítěte
 
Třídní zástupci: 

1.A - Marie Jílková, jilkova@yahoo.com 

2.A – Monika Hykrdová, monika.hykrdova@seznam.cz

2.B - Marie Katzerova, marie.katzerova@email.cz

3.A – Luisa Divišová, luisa.divisova@gmail.com 

3.B – Nina Táborská, nina.taborska@seznam.cz 

4.A – Anna Motejzíková Pospíšilová, anna.posp@seznam.cz 

5.A - Eva Zídková, zidkova@gml.cz 

6.A – prozatím neobsazeno​

6.B – prozatím neobsazeno​

7.A – Monika Hirschová, m.hirsch@email.cz 

8.A - prozatím neobsazeno

9.A – Radek Kala, radek.kala@gmail.com

 

Základní informace

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.
Registrace provedena:  24. 10. 1991
IČ: 72568046
Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno
 

Vedení Klubu rodičů

Předseda: Nina Táborská
Místopředseda: Luisa Divišová
Člen: Marie Jílková