Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Formuláře žádostí ke stažení

 

1) Žádost o uvolnění z vyučování

Při předpokládané absenci tři a více dní se tato žádost odevzdává třídnímu učiteli, musí ji schválit i ředitelka školy.

 

2) Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Podává se do 15. kalendářního dne 1. nebo 2. pololetí přes třídního učitele nebo v kanceláři školy. Součástí musí být doporučení lékaře. Jedná se o správní rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat do 15 dní prostřednictvím školy.

 

3) Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Podává se přes třídního učitele nebo v kanceláři školy, součástí musí být doporučení lékaře.

 

4) Žádost o individuální vzdělávací plán

Podává se do 6. 9. 2019 v kanceláři školy. Jedná se o správní rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat do 15 dní prostřednictvím školy.