Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Pedagogové

Školní rok 2018/2019

 

Ředitelka školy:           Mgr. Kateřina Julínková

Zástupce ředitele:       Mgr. Irena Vaníčková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Julínková

Metodik prevence:       Mgr. Lubomír Perka

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Zezulová

 

 

Třídní učitelé

 

Mgr. Simona Kopřivová (1.A) email:simona-koprivova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Kolčavová (1.B) email: ivana-kolcavova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Lubomír Perka (2.A) email: lubomir.perka@volny.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Romana Koutná (2.B ) email: koutnaromana@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Michaela Šujanová (3.A) email: msujanova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Veronika Zezulová (4.A) email: v.zezulova@centrum.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Karolina Skotáková (5.A) email: karolinaskotakova@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Petr Jordan (5.B) email: jordao@atlas.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Pekařová (6.A Aj) email: pekarova-katerina@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Saša Hudečková (7.A D, Ov, Rj) email: hudeckovasasa@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Šárka Konečná (8.A Čj, Aj) email: sarka.konecna@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Benešová (9.A, M, Ch, Časp) email: ivanaben123@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka (Čj, Frj) email: reditelka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Irena Vaníčková, zástupkyně ředitele (Frj, Aj) email: vanira1@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Jana Horáková (Inf) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Daniela Čechová (M, F) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Alice Ondrejková (Hv) email: medvedak@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Denisa Jirůšková (VkZ, Př) email: denisa.tresnakova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Bc. Dominik Pavlů (Tv, Z) email:pavlu.zsmiru@centrum.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

 

Vychovatelé

Aleksandra Chábová, vedoucí vychovatelka

Eliška Lišková, vychovatelka

Michala Ňorková, Dis., vychovatelka

 

Tel. č. družiny 722 189 857, toto tel. číslo je zapnuté vždy od 12:00.

 

Asistenti pedagoga:         

Michala Ňorková, DiS.

Hana Lewczyszynová

Ing. Hana Poláčková

Gabriela Schusterová

Mgr. Radka Prošková

Kristýna Zezulová

 

 

Školní asistent:

Sylva Klézlová

 

Vedoucí zájmových útvarů:     

Mgr. Petr Himmel

Mgr. Jana Gricová

Mgr. Karolína Vitíková

Mgr. Romana Koutná