Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Pedagogové

Školní rok 2019/2020

 

Ředitelka školy:           Mgr. Kateřina Julínková

Zástupce ředitele:       Mgr. Irena Vaníčková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Julínková

Metodik prevence:       Mgr. Lubomír Perka

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Zezulová

 

 

Třídní učitelé

 

Mgr. Karolína Skotáková (1.A) email:karolinaskotakova@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Simona Kopřivová (2.A) email:simona-koprivova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Kolčavová (2.B) email: ivana-kolcavova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Lubomír Perka (3.A) email: lubomir.perka@volny.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Romana Koutná (3.B ) email: koutnaromana@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Michaela Šujanová (4.A) email: msujanova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Veronika Zezulová (5.A) email: v.zezulova@centrum.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Benešová (6.A, M,Ch, Časp) email: ivanaben123@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Denisa Jirůšková (6.B) email: denisa.jiruskova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Pekařová (7.A Aj) email: pekarova-katerina@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Saša Hudečková (8.A D, Ov, Rj) email: hudeckovasasa@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Šárka Konečná (9.A Čj, Aj) email: sarka.konecna@gmail.com
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka (Čj, Frj) email: reditelka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Irena Vaníčková, zástupkyně ředitele (Frj, Aj) email: vanira1@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Jana Horáková (Inf) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Daniela Čechová (M, F) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Bc. Ladislav Hrabal email: ladishrabal@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Veronika Pešinová email: vpesinova@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Amy Zemanová email: amy.z@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Hana Pustějovská (Z, Aj) email:
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

 

Vychovatelé

Aleksandra Chábová, vedoucí vychovatelka

Mgr. Klára Beranová, vychovatelka

Eliška Lišková, vychovatelka

Michala Polcarová, Dis., vychovatelka

Tel. č. družiny 722 189 857, toto tel. číslo je zapnuté vždy od 12:00.

 

Asistenti pedagoga:         

Mgr. Klára Beranová

Monika Kenerešová

Hana Lewczyszynová

Mgr. Radka Prošková

Kristýna Zezulová

 

 

Školní asistent:

Bc. Kateřina Švábová

 

Vedoucí zájmových útvarů:     

Mgr. Petr Himmel (PC kroužek)

Mgr. Ivana Kolčavová (PC kroužek)

Aleksandra Chábová (keramika)

Mgr. Karolína Vitíková (keramika)

Mgr. Romana Koutná (divadelní kroužek)