Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Vysvětlení ředitelky školy k Souhlasu s rozšířením výchovně vzdělávací činnosti

Vážení rodiče,

ráda bych Vám vysvětlila podrobnosti a okolnosti k Vám zaslanému Souhlasu s rozšířením výchovně vzdělávací činnosti, který jsem zřejmě neformulovala příliš šťastně. Napsala jsem ho tak, že mohl vyvolat jisté pochybnosti či nedorozumění. Snažila jsem se být co nejvíc stručná a zavinila jsem tím určité nepochopení z Vaší strany, za což se omlouvám.

Při běžné kontrole jsem přišla na to, že nám chybí od rodičů souhlasy s působením speciálního pedagoga, psychologa a metodika prevence na škole, což jsme dříve dávali podepisovat rodičům rovnou při zápisu do 1. třídy. Změnou zápisu v elektronický formulace o souhlasu ze zápisových dokumentů zmizela a my v současnosti, ač tyto práce běžně vykonáváme, pro ně nemáme od Vás písemný souhlas. Nejdříve bych chtěla zdůraznit, že všechny tyto činnosti, které jsem Vámi chtěla odsouhlasit, vykonávají zaměstnanci naší školy a všechny jsou ku prospěchu Vašich dětí.

Rozšířením výchovně vzdělávací činnosti myslím převážně práci speciálního pedagoga, který na naší škole nově působí. Speciálním pedagogem je Mgr. Veronika Zezulová, kterou mnozí znáte a která si nyní studiem prohlubuje znalosti ohledně speciálně pedagogické péče, aby mohla všem dětem ještě lépe pomáhat při vyrovnávání možných potíží. Pro svou práci používá mimo jiné také testování formou diagnostických baterií, které zhotovila PPP a které jí pomáhají ve vyhodnocování možných problémů. Jsou také signálem, kdy dítěti doporučit návštěvu PPP (tohle k mému nešťastnému vyjádření – zlepšení edukace (včetně diagnostických testů)). Před samotným testováním dítěte jsou rodiče vždy ústně informováni.

Jako metodik prevence na naší škole už léta působí Mgr. Lubomír Perka. Opět si myslím, že všechny jeho aktivity ohledně preventivního působení na žáky školy jsou v jejich zájmu a pomáhají v dětech budovat důvěru, se kterou se pak na něj obracejí v případě začínajícího problému. Souhlas potřebujeme, aby s nimi mohl nadále pracovat, např. jeho měsíční setkání s celou školou. Také bychom potřebovali souhlas k testování návykových látek, ten jsme za mého působení použili pouze jednou a jen proto, abychom mohli u jednoho žáka zkontrolovat obsah aktovky při podezření na užívání omamné látky. Myslím si, že i tento souhlas je ve Vašem zájmu.

Co se týká psychologa, chtěla jsem si rovnou otevřít cestu pro budoucnost. Potřeba školních psychologů na školách roste, pomáhají nejenom žákům, ale i pedagogům. A já bych byla velmi ráda, kdyby se mi časem podařilo sehnat finanční prostředky na školního psychologa. Samozřejmě, než bych takového nového zaměstnance pustila k dětem, musela bych být přesvědčena o jeho kvalitním působení na děti. A víte dobře, že se při vybírání nových zaměstnanců vždy snažím, aby byli co nejlepší a vhodní pro naši školu. Prozatím tyto činnosti částečně vykonávám já (sama mám vystudované výchovné poradenství, jehož nedílnou součástí je psychologie a pedagogika) a pomáhá mi moje zástupkyně Mgr. Irena Vaníčková.

V podstatě Vás tedy žádám o souhlas s působením nás čtyř výše jmenovaných.

Pod pojmem další odborníci z oblasti psychologických a sociálních služeb jsem měla na mysli určité instituce, se kterými čas od času spolupracujeme a jejichž zapojení s Vámi konzultujeme nejčastěji na třídních schůzkách. Jsou to např. Podané ruce (pomáhající zmapovat klima třídy) nebo PPP Sládkova, kde probíhají programy pro stmelení kolektivu.

Předpokládám, že nikdo z rodičů nemá problém s vedením nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření (pro účely osvobození  z Tv, uplatňování pojištění při úrazech a poskytování podpůrných opatření).

Ještě jednou se omlouvám za zmatky, které jsem svou žádostí o souhlas způsobila. Když si ho teď znovu pročítám spolu s Vašimi komentáři,  nedivím  se, že mohl v někom vzbudit nedůvěru. Mně to bylo jasné, protože se v této oblasti pohybuji a přesně vím, na co jsme ten souhlas potřebovali a kolik zbytečných papírů kolem spousty věcí musíme zhotovit.  Samozřejmě to mohu vysvětlit i osobně, kdyby v některém z rodičů ještě zůstaly nějaké pochybnosti o možnosti zneužití jejich souhlasu.

Chtěla bych Vás tímto znovu požádat o podepsání zmíněného souhlasu. Po právní stránce není možná úplně přesně formulován, ale jedná se o vnitřní dokument naší školy, který můžete kdykoliv odvolat.

Děkuji za pochopení.

Souhlas ke stažení

 

V Brně dne 4. 12. 2019                                                                                                               

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka školy