Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Samostudium v průběhu "prázdnin"

Na dobu mimořádného volna je pro žáky vyhlášeno samostudium. Předměty se vrátí zpět pod svoje předmětové záložky. Veškeré učivo na daný týden by mělo být zadáno do pondělí 10:00, abyste si mohli rozvrhnout práci na celý týden dopředu.

Edit 1.4.: Aktuální situace k výchovám II. stupně u jednotlivých tříd.