Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přihlášky na SŠ

Vyplněné přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia prosím doručte tř. učitelům nejlépe v prvním únorovém týdnu, abychom měli dostatečný prostor na jejich zkontrolování a registraci. Poté Vám je vrátíme zpět a zák. zástupci přihlášku osobně doručí na vybranou SŠ, termín je do konce února.