Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Oslavy 90. výročí založení školy

Oslavy 90. výročí založení školy proběhnou 10. 10. 2019 od 14:00 do 17:00.

 

Program akce

 

14:00  Zahájení (zahájení s p. starostou Ing. arch. Vojtěchem Menclem, sázení pamětního stromu).

           Hned po zahájení bude 1. taneční představení.

 

14:30  Začátek prohlídek školy s doprovodem (zajišťují žáci naší školy, prohlídky se budou konat po celou dobu konání akce).

           Zahájení výstavy starých fotografií.

           Otevření "kavárny" (pro malé posezení, podávat se budou výrobky z hodin praktických činností)

         

15:00  1. divadelní představení

 

15:30  2. taneční představení

 

16:00  2. divadelní představení

 

16:30  3. taneční představení

 

17:00  Ukončení akce