Základní škola Brno,

nám. Míru 3

OČR při uzavření škol

Podle informací z ČSSZ vydává při uzavření školy případné žádosti o OČR dětí do 10 let škola. Potvrzené formuláře poté odevzdáte svému zaměstnavateli. 

Edit 12.3.: Nové informace ČSSZ. Podle MPSV není zapotřebí, aby rodiče pro potvrzení chodili do školy. K dispozici je interaktivní formulář na stránkách eportálu ČSSZ a také formulář v pdf doc. Formulář prosím vyplňte na svém počítači a pošlete škole na sekretariat@zsmirubrno.cz. Potvrdíme ho, zašleme Vám zpět a vy si ho můžete vytisknout a pracovat s ním dál.

Edit 20.3.: Aktualizované vyjádření MPSV ohledně délky trvání překážky v práci a vyplácení dávky.

Edit 7. 4.: Informace k dávce pro OSVČ na stránkách MPO