Základní škola Brno,

nám. Míru 3

ZUŠ ARK MUSIC

V budově naší školy působí soukromá ZUŠ A.R.K. Music.

Na SZUŠ A.R.K. vyučována v hudebním oboru hra na tyto nástroje: klavír, housle, kytara, zobcová flétna, příčná flétna a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv a přípravná hudební nauka (PVH) a hudební nauka.

 

Informace k přijímacím zkouškám na školní rok 2020/2021

Ve dnech 3.6. a 10.6. 2020 budou probíhat v budově ZŠ Nám. Míru 3 přijímací zkoušky na soukromou základní školu A.R. K. Music. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné se na přijímací pohovor telefonicky objednat na čísle 605 965 411. Zde vám bude přidělen váš rezervační čas. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách. Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Vedení SZUŠ A.R.K. Music

 

Webové stránky ZUŠ

 

Kontakty: arkmusic@centrum.cz

Ředitel školy: Radim Kučera, tel. 602 790 504

Zástupkyně ředitele: pí Kloučková, tel. 732 746 735