Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Počítačový kroužek

Kroužky ve 2.pololetí začnou 6.2. a poslední bude 28.5.2020. Případné náhradní budou 4.6.

Cena na 2.pololetí je 525.-Kč,(15 kroužků) Prosím o zaplacení do 31.1. v kanceláři školy.

Děkuji za pochopení!                                                          Mgr. Petr Himmel, vedoucí kroužku

 

 

V naléhavém případě (nutnost řešení nějakého problému nebo omluvy předem známé nepřítomnosti dítěte apod.) je možné použít  kontaktní mailovou adresu: krouzekhimmel@seznam.cz

 

 

                                                         Na spolupráci se těší

                                                                                                          Mgr. Petr Himmel, vedoucí kroužku PC