Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Počítačový kroužek

Počítačový kroužek pokračuje i ve II. pololetí, cena je 490,- Kč, prosíme pokračující, aby do konce ledna zaplatili v kanceláři školy.

 

Počítačový kroužek probíhá každý čtvrtek od 12:45 do 13:30, kroužek je letos otevřený pouze pro 1. třídy.

V naléhavém případě (nutnost řešení nějakého problému nebo omluvy předem známé nepřítomnosti dítěte apod.) je možné použít  kontaktní mailovou adresu: krouzekhimmel@seznam.cz

 

 

                                                         Na spolupráci se těší

                                                                                                          Mgr. Petr Himmel, vedoucí kroužku PC