Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Počítačový kroužek

Kroužky v 1.pololetí začínají ve čtvrtek 3.10.

1.A tř. 5.vyuč. hodinu 11.50 - 12.35 h, vedoucí kroužku si děti vyzvedne po 4.hod ve třídě. Na oběd je odvede po kroužku (předá ŠD).

Děti 2.A a 2.B  půjdou na oběd se školní družinou 5.vyuč. hodinu. Kroužek mají  6.vyuč. hodinu  12.45.-13.30 h. Vedoucí kroužku si je vyzvedne v ŠD a po skončení kroužku odvede děti do ŠD nebo do šatny, pokud děti odcházejí s rodiči domů.

Poslední čtvrtek v 1. pololetí, 30.1.2020, kroužky nebudou.Bude probíhat rozdávání vysvědčení a program ve třídách.

Přednost zapsání do kroužku mají děti, které absolovaly kroužek v 1. třídě. V případě menšího zájmu doplníme kroužek do počtu 11 děti.

V případě menšího zájmu než 8 dětí, se kroužek nezřizuje.

Cena kroužku na 1. pololetí je 560,- Kč.

V současnosti je volné jedno místo v kroužku pro 1. ročník a jedno v kroužku pro 2. ročníky.

 

 

V naléhavém případě (nutnost řešení nějakého problému nebo omluvy předem známé nepřítomnosti dítěte apod.) je možné použít  kontaktní mailovou adresu: krouzekhimmel@seznam.cz

 

 

                                                         Na spolupráci se těší

                                                                                                          Mgr. Petr Himmel, vedoucí kroužku PC