Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Keramický kroužek

Keramický kroužek pokračuje i ve II. pololetí. Prosíme účastníky, aby do konce ledna zaplatili 950,- Kč v kanceláři školy.

 

Keramický kroužek se koná dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní v úterý a ve čtvrtek. Žáci si v něm vyzkoušejí práci s různými druhy hlín a glazur, mohou si vyrobit krásné dárky pro své nejbližší.

 

Cena na pololetí ve šk. roce 2018/2019 je 950,- Kč.

 

Termíny kurzů jsou:

Úterý 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku J. Gricová) - obsazen

Čtvrtek 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku K. Vitíková) - obsazen