Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Keramický kroužek

Keramický kroužek se koná dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní v úterý a ve čtvrtek. Žáci si v něm vyzkoušejí práci s různými druhy hlín a glazur, mohou si vyrobit krásné dárky pro své nejbližší.

 

Cena na pololetí ve šk. roce 2019/2020 je 950,- Kč, pro druhé dítě 500,- Kč.

Začátek kroužků je 1. 10. a 3. 10., kroužky se budou konat vždy ve stejném týdnu.

Maximální počet účastníků v jednom kroužku je 12.

 

Termíny kurzů jsou:

Úterý 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku K. Vitíková)

Čtvrtek 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku A. Chábová) - obsazeno