Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Divadelní kroužek

 

 

         středa 13.30 - 15.00 hod.  

 

 

Kroužek se koná pod vedením paní učitelky Romany Koutné (3. B). Je určen pro žáky 1. stupně (1. - 5. třída), výjimečně - po domluvě i 2. stupně

  • Náplní kroužku je nácvik divadelních představení a jejich prezentace ve škole, popřípadě na veřejnosti. Secvičíme jedno vánoční představení a jednu pohádku nebo pásmo pro jarní vystoupení

Přihláška 2019/20

  • Poznámka:Pozdější termín první zkoušky souvisí s vystoupením loňských členů divadelního kroužku na oslavách výročí školy. Je třeba, aby na první zkoušku přišli členové alespoň částečně připraveni (přečtený scénář, popř. částečné pamětné ovládání textu, hudebního doprovodu = oslovení hráči na nástroj).

 

"KARKULÁK"  

Soubor z loňského školního roku (2018/19) vystoupí na oslavách výročí školy.