Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zimní škola v přírodě

pro žáky 1. stupně   

Fajtův kopec, 13. - 17. a 20. - 24. ledna 2020 

ski areál Fajtův kopec, Velké Meziříčí 5 dní lyžování, předpokládaná cena 3.000,- Kč

  • DOKUMENTY

1. termín: 13. - 17. 1. 2020

Pokyny, FK I.

Přihláška = souhlas rodičů, FK I.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti a o seřízeném vázání, FK I.  nebo Prohlášení o bezinfekčnosti a o bezvadném stavu snowboardu FK I.

2. termín: 20. - 24. 1. 2020

Pokyny, FK II.

Přihláška = souhlas rodičů, FK II.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti a o seřízeném vázání, FK II.  nebo  Prohlášení o bezinfekčnosti a o bezvadném stavu snowboardu, FK II.

  • ​​15. 10. - doplněn pedagogický doprovod 2. skupiny o p. uč. Jirůškovou. 

  • 13. 10. Rozdělení účastníků do termínů (po provedených změnách) - odesláno emailem rodičům.

  • 3. 10. Kapacita zimní školy v přírodě je již naplněna. 

Další zájemnce můžeme zařadit pouze jako náhradníky. Máte-li zájem o místo náhradníka, odevzdejte přihlášku bez zálohy.

Náhradník bude zařazen na uvolněné místo bez ohledu na účast jeho třídy. Začátečníci vždy pouze v 2. termínu.

V současné době probíhá rozřazování přihlášených dětí do dvou termínů.

  • přihlašování zahájeno 10. 9. 2019
  • přihlášky a zálohu 500,- Kč odevzdávejte do konce října p. uč. Koutné, 3.B.

informace a přihláška - leden 2020