Základní škola Brno,

nám. Míru 3

VZP ČR "Za zdravým vzduchem"

Naše škola uzavřela smlouvu o spolupráci s VZP ČR, aby její pojištěnci, kteří se na jaře 2018 (netýká se zimních akcí) zúčastní všech ŠVP prvního stupně mohli žádat o příspěvek na pobyt.

O tento příspěvek smí zákonný zástupce pojištěnce žádat až po skončení akce. Vytiskněte si formulář "Potvrzení o účasti", vyplňte ho a přineste k nám do kanceláře k potvrzení. Následně ho doneste na pojišťovnu spolu s potvrzením o zaplacení (kopie výpisu z banky, ústřižek složenky nebo pokladní doklad ze školy).