Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Příběhy našich sousedů

Naše škola se přihlásila do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum (latinsky po válce) pro žáky základních škol a gymnázií.

Pod vedením paní učitelky a organizátorů z Post Bellum se naši žáci stali na několik měsíců rozhlasovými dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou nebo psanou reportáž či dokument. Žáci 6. třídy vytvořili prezentaci a žáci 9. třídy rozhlasovou reportáž.

14. března 2019 v 17 hodin na radnici Brno-střed vystoupíme před publikem a představíme výsledky své práce veřejnosti a odborné porotě.

Edit: Projekt vyvrcholil prezentací na brněnské radnici před zraky poroty, diváků i pamětníků. Všichni naši žáci byli velice šikovní a zaslouží si velikou pochvalu, i když nakonec nevyhráli. Jejich prezentace byly na vysoké úrovni a takřka profesionálně přednesené. Sami se o tom můžete přesvědčit na fotografiích.

Na webových stránkách pribehynasichsousedu.cz se můžete podívat, jak se nám náš projekt povedl.

Žáci 6. ročníku zpracovali vzpomínky paní Natalie Khutorskay, dcery ruského vojenského pilota, jejíž otec byl poslán do Československa v rámci srpnové invaze v roce 1968. Autorský tým se skládal z těchto žáků: Jamuna Hrnčířová, Eliška Purmenská, Julie Elia Rapantová, Šárka Skřepská, Zuzana Svobodová a Alexandr Tokarev.

Žáci 9. ročníku zpracovali příběh paní Libuše Fialkové, ženy narozené na Den vítězství. Autorský tým tvořili Miroslav Daněk, Petr Wudia, Adam Hochman, Adam Juriga a Aram Soghomonyan.

Díky těmto příběhům pomáháme tvořit unikátní sbírku svědectví veteránů, odbojářů, přeživších holokaustu, bývalých politických vězňů, disidentů, ale i těch, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, komunistů, milicionářů, policistů a vojáků.