Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Prevence školní neúspěšnosti

Projekt města Brna "Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně" pokračuje i letos s několika malými změnami:

a) Mentoři se nám změnili na doučovatele, pokračují podobným způsobem s podporovanými dětmi. Na I. stupni doučuje paní uč. Ryšková, Michalisková a Pekařová, na II. stupni paní uč. Benešová a Konečná.

b) Vzniká kroužek aktivního občanství a sociální gramotnosti pod vedením paní učitelky Hudečkové. Bude rozvíjet úřoveň komunikace žáků, kooperaci, poznávání vztahů mezi lidmi, respekt, znalost práv dítěte na půdě školy, schopnost vyjádřit svůj názor, převzít zodpovědnost a další.

 

Projekt je podpořen v rámci výzvy OPVVV Multikulturní vždělávání (KPSVL).