Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Participativní rozpočet

Naše škola se ve školním roce 2019/2020 opět zapojí do projektu Participativní rozpočet do škol. 


Participativní rozpočtování (nebo „pébéčko“ – z anglického participatory budgeting) je světově stále populárnější proces, ve kterém veřejnost aktivně rozhoduje o části rozpočtu města.
Školní varianta participativního rozpočtování “pébéčka” je zábavná, motivační a žáci se dokážou v tomto procesu realizovat. Děti rozhodují, jak utratit svůj rozpočet. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přirozeně se učí odpovědnosti, debatě a finanční gramotnosti, získávají zkušenosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým motivem této participační metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. Vystupují ze své pasivní role, přispívají k rozvoji školy, procvičí si prezentační dovednosti, naučí se hospodařit s penězi a zkusí si vést kreativní kampaň.

 

Fáze školního „pébéčka“:                                                                                  

  1. Příprava
  2. Navrhování
  3. Hodnocení
  4. Kampaně
  5. Hlasování
  6. Výsledky
  7. Realizace
     

Projektu se zúčastní žáci od čtvrté do deváté třídy.
Podrobnější informace o jednotlivých fázích projektu budou průběžně doplňovány.
Koordinátorem projektu je Mgr. Ivana Benešová (ivanaben123@gmail.com, 775 782 968).

Fáze pébéčka

 

V středu 30.10.  proběhne setkání zástupců (workshop) zúčastněných tříd v jídelně. Z každé třídy se zúčastní 4 zástupci, kteří si vylosují místo u jednoho ze 4 stolů. Všichni žáci u každého ze stolů přednesou návrhy projektů za svoji třídu a následně budou přidělovat představeným projektům body. Z tohoto bodování vzejde seznam projektů, ze kterého paní ředitelka vybere projekty, postupující do závěrečného hlasování.

Do té doby mají navrhovatelé projektů čas na kampaň. Žáci budou prezentovat svoje návrhy prostřednictvím plakátů, letáků, příp. videí. Mohou také např. promluvit ve školním rozhlase nebo použít jiné metody prezentace svých projektů s cílem získat co nejvíce hlasů.

Ve dnech 31.10. až 12. 11. probíhá ve škole kampaň. Prezentováno je celkem 7 návrhů na projekty:

- podsedáky
- výlet do Bonga
- návštěva VIDA centra
- tablety
- pomůcky do hodin Př, F, Ch
- vstupenky do kina
- vstupenky do divadla
 

Ve čtvrtek 13.11. proběhne hlasování, ze kterého vzejde konečné pořadí projektů.