Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub komunikace v anglickém jazyce

Klub komunikace v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme žákům 6. ročníku možnost navštěvovat zdarma Klub komunikace v Aj. Klub bude probíhat každý pátek od 13 do 14:30 hodin v 6.A. Náplní Klubu budou rozmanité zábavné aktivity v Aj, hry, skupinové činnosti, tvorba mezinárodních projektů – vše zaměřeno na rozvoj komunikačních schopností v Aj.