Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Klub komunikace v anglickém jazyce

Klub komunikace v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme žákům 6. ročníku možnost navštěvovat zdarma Klub komunikace v Aj. Klub bude probíhat každý pátek od 13 do 14:30 hodin v 6.A. Náplní Klubu budou rozmanité zábavné aktivity v Aj, hry, skupinové činnosti, tvorba mezinárodních projektů – vše zaměřeno na rozvoj komunikačních schopností v Aj. 

13.9.
Topic: Food, At the Greengrocer's
Nejdříve jsme se navzájem představili, pak jsme zopakovali slovíčka týkající se tohoto tématu (kartičky, hra Bomba).
Potom jsme shlédli video At the grocery (
zde) a doplnili chybějící názvy potravin v textu.
Poslechli jsme si rozhovor prodavače a zákaznice At the Greengrocer's a ve skupinách si připravili podobné scénky z obchodu, které jsme si navzájem přehráli.
Vítězem dnešní hodiny se stala Oranžová skupina (Nelča, Maruška, Lea), která byla nejlepší ve všech aktivitách!

 

20.9.
Topic: Food, My ideal meal
Na úvod jsme si zahráli hru Snowball fighting - tvoření otázek a odpovědí.
Potom jsme si zopakovali slovní zásobu z minulého týdne - během jedné minuty se děti snažily si zapamatovat co nejvíce z 28 obrázků s různými druhy jídla a potravin a potom je ve skupinách zapisovaly.
Další aktivitou byla hra My own restaurant, v níž bylo úkolem dětí (majitelů restaurací) získat od jiných majitelů restaurací suroviny potřebné pro přípravu speciality jejich podniku. V této hře si nejlépe vedla děvčata (Maruška, Lea, Verča, Eva a Nelča). 
Abychom zjistili, jaké jsou naše stravovací zvyky, pustili jsme se do kvízu s názvem My ideal meal. Většině dětí v tomto kvízu vyšlo, že jejich ideálním jídlem je fast food:-(
Na závěr jsme si ještě zahráli slovní kopanou.
Vítězem dnešní hodiny byla Zelená skupina (klučičí - Miky, Dan, Max, Patrik) - gratulujeme!27.9.
Topic: At the restaurant
Na úvod dnešního setkání jsme shlédli video At the restaurant, zobrazující typickou konverzaci v restauraci při výběru a objednávání jídel a nápojů, konverzaci u stolu, při placení apod. Poté měly děti za úkol připravit si ve skupinách podobnou scénku a zahrát ostatním. Nejlépe se to podařilo skupince ve složení Nelča, Lea a Valča.
Další aktivitou byla hra Who is the burglar? založená na kladení otázek a zjišťování údajů o "podezřelých" osobách. Bohužel náš "burglar" si špatně přečetl informace o sobě, a tudíž se hra úplně nevydařila, ale děti i tak konverzovaly o 106:-)
Na závěr jsme si pověděli několik informací o chystaném mezinárodním projektu a prohlédli si prezentaci v angličtině o naší škole, kterou vytvořili bývalí deváťáci.

 

4.10.
Topic: Asking questions
Dnes jsme se zaměřili na tvoření otázek a odpovědí. Děti spolupracovaly ve skupinách a měly za úkol získat od členů spolupracující skupiny odpovědi na otázky: What do you usually do on weekdays afternoon?, Where do you often go on weekends? a What do you never take with you to school?
Další aktivitou byla "hádací" hra Who am I? 

Na závěr jsme si představili mezinárodní projekt, na kterém budeme spolupracovat se školami z Polska, Španělska, Turecka, Srbska, Velké Británie a Řecka. Začneme představovací virtuální "nástěnkou", na kterou by děti měly "pověsit" štítky s několika informacemi o sobě a případně s fotografií. Nástěnka je zde.

11.10.
Pokračovali jsme v kladení otázek a tvoření odpovědí ve skupinách. Pak jsme poslouchali příběh o rafinovaném králíkovi Sneaky rabbit a následně děti vyplňovaly pracovní list. Potom si děti ve skuinách zahrály stolní hru Food Glorious Food, aby si zopakovaly slovní zásobu z tohoto tématu. Pracovaly jsme také na doplnění virtuální nástěnky Padlet.

18.10.
Topic: My town
Dnes jsme si nejprve zopakovali anglickou abecedu. Pak jsme se seznámili s několika novými slovíčky z tématu Moje město. Následně jsme se přemístili do počítačové učebny, kde jsme pracovali na prezentaci o Brně, se kterou jsme následně seznámili naše partnery z projektu Local Area Explorers. Odkaz na prezentaci je zde. Odkaz na stránky projektu zde.


25.10.
Dnes jsme pokračovali v práci na projektu "Local Area Explorers". Seznámili jsme se s prezentacemi partnerských škol na webu projektu. Napsali jsme partnerským školám pohlednice a také zprávy jejich žákům do prostředí Twinspace.

1.11.

Hra "Uhodni slovo" - procvičování slovní zásoby na téma Moje město. Práce na projektu Local Area Explorers. Vyplňování kvízů vytvořených partnery z projektu. Tvorba vlastního kvízu o Brně.

8.11.
Hra "Riskuj" - témata Family, Housing, Animals, Town. Potom práce na projektu - téma Stromy, které rostou v naší krajině, jejich představení a popis v angličtině.

15.11.
Téma Stromy - hra na zapamatování a procvičení anglických názvů stromů. Strom přání. Projekt "Local Area Explorers", práce v prostředí Twinspace, volba nejlepšího loga projektu.

 

22.11.

Po úvodní hře na procvičení slovní zásoby děti vyplňovaly tabulku se slovíčky a frázemi týkajícími se turistiky. Tabulka obsahuje slovíčka v angličtině a dále v jazycích zúčastněných zemí (viz webové stránky projektu). Po jejím vyplnění se děti rozdělily do dvojic, každá dvojice si nacvičila výslovnost čtyř frází v angličtině a spolu s českým překladem jsme je natočili na video. Ze všech natočených videí vznikl krátký film, který budeme sdílet na webu projektu s našimi partnery, kteří také vytvoří podobné filmy s frázemi v jejich rodném jazyce. Na závěr si děti připravovaly odpovědi na otázky, které jim budou pokládat polské děti v rámci rozhovorů.