Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Badatelský kroužek

Co Tě bude čekat: mikroskopování, pokusy, pitvy

Kdy: každé pondělí 7. a 8. hodinu (13:40 - 15:20)

Kde: přírodovědná učebna

Vedoucí kroužku: Mgr. Denisa Jirůšková (denisa.jiruskova@seznam.cz)

 

Kroužek je určený pro žáky 4. - 6. ročníku. Účast na kroužku je povinná.